Pielęgniarki dostaną należne dodatki covidowe.

4 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Pielęgniarki dostaną należne dodatki covidowe.

Pielęgniarki w walce o spłatę zaległych dodatków

Pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie otrzymały należne im dodatki covidowe. To skutek działań posłanek Razem Darii Gosek-Popiołek i Marceliny Zawiszy.

Batalia krakowskich pielęgniarek o wypłacenie dodatków covidowych trwała od ponad roku. W listopadzie 2021 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie skontaktował się z Darią Gosek-Popiołek, krakowską posłanką Razem z prośbą o wsparcie ich działań. Gosek-Popiołek we współpracy z inną posłanką ugrupowania Marceliną Zawiszą przeprowadziły interwencję w małopolskim oddziale NFZ, złożyły wniosek do PIP o przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także zwołały posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Ich działania wreszcie przyniosły zamierzony skutek.

– Czas pandemii dobitnie pokazał, jak ważne dla nas wszystkich jest zaangażowanie pracowników i pracownic ochrony zdrowia. Jednak niejasne przepisy dotyczące dodatków covidowych i ich uznaniowość spowodowały, że wiele osób pracujących z pacjentami covidowymi nie otrzymało należnych im pieniędzy. To skandal. Pojawiły się nawet podejrzenia, że służyły one do dyscyplinowania przedstawicielek związków zawodowych. To skandal – opowiada Gosek-Popiołek.

Skuteczne działania posłanek Razem na rzecz pielęgniarek

Po ustaleniach z OZZPiP, Daria Gosek-Popiołek podjęła interwencję w małopolskich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Pracy. Wraz z posłanką Marceliną Zawiszą złożyła w NFZ wniosek o przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posłanki domagały się sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na dodatki covidowe oraz na podniesienie wynagrodzeń. Małopolski oddział NFZ odpowiedział, że nie ma on uprawnień do kontroli placówek medycznych w zakresie dodatków covidowych. Natomiast w zakresie kontroli wydatkowania środków na podniesienie wynagrodzenia zasadniczego rozważał wtedy „przygotowanie wniosku do Terenowego Oddziału Kontroli w Krakowie o przeprowadzenie kontroli”.

Kontrola prawidłowości wypłat dodatków dla pielęgniarek

Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim w zakresie przestrzegania prawa pracy podjął się małopolski oddział Państwowej Inspekcji Pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości i wypłacania wynagrodzenia, jednak w odpowiedzi przesłanej do posłanek zaznaczono, że „inne stwierdzone nieprawidłowości zostaną uregulowane dostępnymi inspektorowi pracy środkami prawnymi”.

Na wniosek posłanki Razem Marceliny Zawiszy w grudniu 2021 roku zwołano posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone nierozwiązanym problemom z dodatkami covidowymi. W czasie obrad posłanka Gosek-Popiołek zwracała uwagę na sytuację w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Na zaproszenie posłanek w obradach Komisji Zdrowia wzięły udział przedstawicielki strony społecznej i związków zawodowych: Jolanta Doroz, przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy SU w Krakowie i Ewa Wronikowska, pełnomocniczka ZOZ OZZPiP przy SU w Krakowie.

A jednak możliwe – wypłata dodatków dla pielęgniarek

28 stycznia br. dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie poinformowała pracowników o decyzji wypłacenia wyrównania za dodatki covidowe: 50% za październik 2020 roku i 100% od listopada 2020 roku do końca maja 2021 r.

– Chaos dotyczący naliczania dodatków covidowych i płac trwa od początku pandemii. Cieszę się, że w tym przypadku wyrównania udało się wywalczyć. Mimo bardzo długiego czasu, jaki ministrowie zdrowia mieli na uporządkowanie tej sprawy, wciąż brakuje jednak systemowych, czytelnych rozwiązań. Jesteśmy gotowe interweniować wszędzie, gdzie pracownice i pracownicy ochrony zdrowia walczą o swoje prawa – komentuje Marcelina Zawisza.

Dyrekcja swoje, polecenie ministra swoje. A krzywda dla pielęgniarek

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od momentu wydania przez Ministra Zdrowia polecenia w sprawie wypłaty dodatków covidowych podejmował liczne działania, by dodatki były wypłacone w należnej wysokości – 100 % ogólnego wynagrodzenia za pracę. Dyrekcja Szpitala przewidziała jednak własne zasady obliczania dodatków dla pielęgniarek i położnych – proporcjonalnie do czasu pracy. – Stanowiska NFZ i Ministra Zdrowia były ignorowane. Dzięki interwencji poselskiej udało się osiągnąć, to czemu sprzeciwiła się Dyrekcja od października 2020 r. W styczniu 2022 r. pielęgniarki i położne otrzymały wyrównanie dodatków covidowych. Jest to ogromny sukces – mówi Jolanta Doroz, przewodnicząca ZOZ OZZPiP.

– Organizacja Związkowa, którą reprezentuję, przez ponad półtora roku słyszała od Dyrekcji Szpitala, że dodatki covidowe dla pielęgniarek i położnych w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę są niesprawiedliwe, a wręcz niemoralne. Ustaliła więc zasady etyczne stojące w opozycji do stanowisk NFZ i MZ. Nie przekonała Dyrekcji nawet telekonferencja z udziałem kierownictwa Małopolskiego NFZ – relacjonuje dr Ewa Wronikowska, pełnomocnik ZOZ OZZPiPP.

– Dopiero interwencje posłanek i nagłośnienie przez nie sprawy skłoniły Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego do rewizji swoich autorskich metod ustalania dodatków. Myślę, że pielęgniarki i położne ze Szpitala Uniwersyteckiego powinny być usatysfakcjonowane, chociaż na obiecane przez Ministra Zdrowia pieniądze czekały dość długo – dodaje.

Posłanka Gosek-Popiołek deklaruje, że będzie przyglądać się kolejnym zmianom w wynagrodzeniu pielęgniarek i wspierać je w walce o odpowiednie warunki pracy i godną płacę. – Cieszę się, że ciężka praca pielęgniarek z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego została w końcu odpowiednio wynagrodzona i zostały im wypłacone należne, zaległe dodatki covidowe. Jednak pandemia, a przede wszystkim wieloletnie zaniedbania w ochronie zdrowia nadal trwają, a więc ten sukces nie kończy naszych działań w tym zakresie – podsumowuje posłanka Gosek-Popiołek.

źródło: partiarazem.pl

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji portalu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 33

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8299 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - szokująca różnica w wynagrodzeniach zasadniczych.

1 min czytania
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 5 i 6 ulegnie pogłębieniu Od 1 lipca 2024 roku wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla dwóch pielęgniarek. Do 110 zł brutto/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Ośrodek Medical Concierge Centrum Medyczne prowadzi badania kliniczne II i III fazy. Aktualnie ośrodek poszukuje do pracy dwóch…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z atrakcyjnym wynagrodzeniem.