Pielęgniarki grupa 9 – dlaczego podstawa 5300 PLN.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki grupa 9 – dlaczego podstawa 5300 PLN.

5 listopada minister ogłasza wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej

Pielęgniarki i położne pytają redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, skąd się wzięła kwota 5300 PLN, minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, którą podał minister zdrowia na konferencji w dniu 5 listopada 2021 roku.

Kwota ta jest wynikiem porozumienia, które dotyczy wzrostu wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Porozumienie to zostało zawarte w dniu 5 listopada 2021 roku w Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia.

Więcej o powyższym porozumieniu pisaliśmy na portalu w dwóch poprzednich artykułach:

Warto zajrzeć do powyższych artykułów i mieć własną opinię w sprawie omawianej problematyki.

5300 PLN to, według ministra zdrowia, gwarantowane najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej

Minister Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej w dniu 5 listopada, że wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem, wzrośnie o 1500 PLN – z poziomu 3 700 do poziomu 5300 PLN.

Warto na wstępie podać wysokość obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych absolwentek LM oraz SM. Według danych podanych przez NFZ w październiku 2021 roku na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, wynagrodzenie to po dniu 1 lipca 2021 roku wynosi 4300 PLN.

W obowiązującej siatce płac najniższe wynagrodzenie zasadnicze w grupie 9 zostało ustalone na poziomie 3 778 PL. Czyli według danych NFZ, jest ono obecnie średnio wyższe od minimum ustawowego o około 528 PLN.

Obecny współczynnik pracy przypisany pielęgniarkom i położnym z grupy 9 to 0,73. Natomiast zgodnie z porozumieniem z dnia 5 listopada, współczynnik ten, w odniesieniu do pielęgniarek i położnych absolwentek LM oraz SM, ma zostać podwyższony do poziomu 0,94.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika podmiotu leczniczego, jest iloczynem ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy o i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Minister zdrowia: minimum 5300 PLN dla pielęgniarki i położnej, ale na dzień 1 lipca 2022 roku

Wobec powyższego mnożąc współczynnik pracy – 0,94 przez przeciętne miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2020 – 5 167,47 PLN, otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4857,42. To nie daje kwoty, o której mówi minister – 5300 PLN.

Dla poprawnego wyliczenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2022 roku należy mieć na uwadze przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, czyli za rok 2021. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 PLN. Natomiast w 2019 było to 4 918,17 PLN. Wzrost o 250 PLN.

Natomiast wzrost wynagrodzeń w 2021 roku jest bardzo dynamiczny. Za okres styczeń – sierpień, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,3%. Przyjmijmy zatem, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 rok wzrośnie o 400 PLN – do 5 567,47 PLN.

Wobec powyższego, mnożąc współczynnik pracy – 0,94 przez założone powyżej przeciętne miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 – 5 567,47 PLN, otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 5 233,42 PLN. To już prawie kwota 5300 PLN o której mówił minister zdrowia, w dniu 5 listopada.

Więcej informacji w omawianym zagadnieniu w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj także:

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 129

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżka dla pielęgniarek o 1500 PLN do 5300 PLN.