Pielęgniarki i położne rodzinne – deklaracje wyboru – podsumowanie sytuacji na dzień 17 listopada 2011 roku.

4 min czytania
AktualnościZamach na pielęgniarki i położne rodzinne
Pielęgniarki i położne rodzinne – deklaracje wyboru – podsumowanie sytuacji na dzień 17 listopada 2011 roku.

 

Posiadamy znacznie więcej informacji na dzień dzisiejszy niż na dzień 24 października 2011 roku, kiedy to ministerstwo zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy, w którym zapisano nowe zasady w kwestii składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami prawnymi pacjent wybierał lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego natomiast proponowana zmiana skutkuje tym, że pacjent będzie wybierał ŚWIADCZENIODAWCĘ i JEDNOCZEŚNIE wskazywał lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń opieki zdrowotnej U TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIODAWCY!!!

Zdaniem redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych powyższe uregulowanie spowoduje eliminację podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne. Eliminację, nie poprzez „niewidzialną rękę rynku” ale bezprecedensowe działanie ministra zdrowia na rzecz podmiotów prowadzonych przez lekarzy rodzinnych. Wobec powyższego zaproponowane w nowelizacji rozwiązanie należy odbierać jako zamach na samodzielność zawodową, o której mowa w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, bezprecedensowe działanie ministerstwa zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego oraz nieuzasadnioną ingerencję ministra zdrowia na rynku usług medycznych, skutkującą ograniczeniem prawa pacjenta do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.

Kolejnym faktem w przedmiotowej sprawie jest stanowisko ministerstwa zdrowia wyrażone w komunikacie z dnia 3 listopada. To dobre stanowisko ministerstwa zdrowia! Bardzo cieszy fakt, że w opinii ministerstwa nowelizacja, "nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy". Tylko należy zadać sobie pytanie. Właściwie, to ministerstwo zdrowia powinno zadać sobie pytanie. Z jakiego faktu wynikają te "niewłaściwe interpretacje"? Może po prostu należy przeredagować zapisy w projekcie nowelizacji? W celu eliminacji tych "niewłaściwych interpretacji"! Ponadto nie mamy żadnych gwarancji, jako środowisko zawodowe, że te "niewłaściwe interpretacje" staną się w wyniku uzgodnień pomiędzy Prezesem NFZ a np. Porozumieniem Zielonogórskim "interpretacjami właściwymi" i "jedynie słusznymi". Komunikat powyższy, to dowód na słuszność naszych zastrzeżeń do przedmiotowej nowelizacji i powinien stać się on dla pielęgniarek rodzinnych przyczynkiem do jeszcze bardziej intensywnego bombardowania ministerstwa zdrowia i innych instytucji ww. sprawie.

Przedstawiliśmy także na Portalu informacje dotyczące prac powołanego w styczniu br zespołu ds. poz. W notatce sporządzonej przez przedstawiciela naczelnej izby pip czytamy:  "Ogromne nasze zaniepokojenie wzbudziła propozycja aby lekarz, pielęgniarka, położna pracowali na jednej liście. Uważałyśmy że jest to zamach na naszą samodzielność i likwidację praktyk pielęgniarskich/położniczych. Stwierdzono, że aktualnie brak jest współpracy pomiędzy pielęgniarkami a lekarzami, a to bardzo utrudnia sprawowanie prawidłowej opieki nad pacjentami. Praca na tych samych listach ograniczy ilość współpracujących ze sobą pracowników medycznych co usprawni opiekę nad pacjentem".
.

Następnie redakcja Portalu zamieściła informacje dotyczące prac wrześniowego zespołu ds. poz. Bezspornym faktem jest skandaliczne postępowanie ministerstwa zdrowia  wobec naszej grupy zawodowej, kiedy to w skład drugiego zespołu dyskutującego o sprawach dotyczących pielęgniarek i położnych poz nie powołuje się przedstawicieli naszej korporacji zawodowej. Natomiast analiza prac zespołu powołanego przez mz we wrześniu br dostarcza wiedzę w zakresie sposobu tworzenia prawa przez mz. Otóż mz powołuje zespół stworzony z przedstawicieli reprezentujących tylko jeden typ podmiotów funkcjonujących w poz – podmiotów prowadzonych przez lekarzy. Nie powołuje w skład zespołu reprezentantów innego typu podmiotów – prowadzonych przez pielęgniarki i położne. A przecież te podmioty są równe wobec prawa – ustaw, rozporządzeń i tak samo powinny być traktowane przez MZ i NFZ. I te podmioty konkurują ze sobą! Jedna z organizacji uczestniczących w pracach zespołu informuje ministra zdrowia w dniu 23 września, że pozytywnie opiniuje projekt zmian w ustawie i już nawet dokonała uzgodnień z NFZ, który także pozytywnie opiniuje przedmiotowe zmiany. Natomiast minister zdrowia w dniu 29 września pisze wniosek do premiera o zgodę na przekazanie projektu ustawy do uzgodnień zewnętrznych bez uprzedniego przyjęcia założeń ustawy przez Radę Ministrów. Chciało by się zapytać. Do jakich uzgodnień zewnętrznych?  To do jakiego etapu tworzenia prawa należy zaliczyć dotychczasowe "uzgodnienia" MZ z PZ, PPOZ w przedmiotowej sprawie? Rozumiem, że sprawa uregulowania zasad rozliczeń finansowych pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, położnymi a NFZ w kwestii deklaracji wyboru wymaga pilnych działań. Ale nic mi nie wiadomo aby  PZ, PPOZ były jednostkami organizacyjnymi mz i zdecydowanie powinny tak jak pozostałe organizacje skupiające podmioty działające w poz uczestniczyć w opiniowaniu aktów prawnych dopiero na etapie właściwych "uzgodnień zewnętrznych".

Ktoś powie czepiam się. To nich przeczyta poniższy akapit:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało zespół ds. sklepów wielkopowierzchniowych. Zadaniem zespołu było uregulowanie spraw podatkowych. Minister Pracy powołał w skład zespołu przedstawicieli Carrefour oraz Praktiker. Zespół spotykał się kilkakrotnie. Na jednym z posiedzeń zespołu przedstawiciel Carrefour poinformował ministra pracy, że dokonał już uzgodnień z ministerstwem finansów co do przyjęcia przez jego resort bez zastrzeżeń projektu ustawy regulującej opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Wobec powyższego minister pracy wystosował pismo do premiera  o zgodę na przekazanie projektu ustawy w sprawie opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych do uzgodnień zewnętrznych bez uprzedniego przyjęcia założeń ustawy przez Radę Ministrów.  Następnie na stronie ministerstwa pracy opublikowano projekt przedmiotowej ustawy. W ramach uzgodnień zewnętrznych zaproszono do konsultacji sieć sklepów Biedronka. W komunikacie sieci Biedronka padają słowa: skandal, korupcja, kolesiostwo, afera hazardowa to pikuś, mafia. Sieć Biedronka sprawę skierowała do prokuratury.

Teraz zamień sobie czytelniku poszczególne słowa na odpowiedniki występujące w sprawie „deklaracji wyboru”:
Ministerstwo Pracy – Ministerstwo Zdrowia
Carrefour – Porozumienie Zielonogórskiego
Praktiker –  Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Finansów – NFZ
Biedronka – Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
.

Dalsze informacje dla pielęgniarek i położnych rodzinnych (myślę, że ważne) w piątek popołudniu.
.

Mariusz Mielcarek
.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze