Pielęgniarki i położne to szkolenie specjalistyczne mogą realizować wspólnie.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki i położne to szkolenie specjalistyczne mogą realizować wspólnie.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny w dziedzinie Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie mogą odbyć zarówno pielęgniarki jak i położne. Przygotowuje on do samodzielnego realizowania świadczeń w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów. Po ukończeniu powyższego kursu pielęgniarka i położna potrafi:

  • samodzielnie komunikować się z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym;
  • stosować zasady etyki ogólnej i zawodowej w komunikowaniu się z pacjentem, jego rodziną i z zespołem terapeutycznym;
  • wykorzystać aktualną wiedzę w zakresie komunikowania się z pacjentem, jego rodziną dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;

Kształcenie pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z siedmiu modułów:

I Trening umiejętności intra-i interpersonalnych, Cel: Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania własnych emocji oraz zachowań przejawianych w procesie komunikowania się.

II Trening umiejętności społecznych, Cel: Wyposażenie pielęgniarki, położnej w wiedzę na temat funkcjonowania grupy i umiejętności z zakresu komunikowania się z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym.

III Teoretyczne podstawy komunikowania interpersonalnego, Cel: Przekazanie wiedzy z zakresu procesu komunikowania interpersonalnego w perspektywie wybranych teorii komunikowania się z pacjentem, rodziną i zespołem terapeutycznym.

IV Komunikacja terapeutyczna pielęgniarki, położnej z pacjentem, Cel: Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności budowania relacji terapeutycznej pielęgniarki, położnej z chorym, w tym
przeprowadzania wywiadu diagnostycznego oraz udzielania wsparcia pacjentowi.

V Komunikowanie się pielęgniarki, położnej z rodziną pacjenta, Cel: Wyposażenie pielęgniarki, położnej w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się z rodziną pacjenta.

VI Komunikowanie się pielęgniarki, położnej w zespole terapeutycznym, Cel: Zapoznanie pielęgniarki, położnej ze specjalistyczną wiedzą konieczną do prawidłowego komunikowania się w zespole terapeutycznym i ukształtowanie umiejętności w tym zakresie. Diagnozowanie czynników utrudniających i wspomagających pracę zespołową.

VII Trening budowania relacji terapeutycznej z wykorzystaniem elementów metody Balinta, Cel: Przekazanie wiedzy dotyczącej elementów pracy metodą Balinta i nabycie umiejętności z nią związanych.

Na podstawie danych przekazywanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, widzimy, że przedmiotowy kurs, w latach 2016-2022 ukończyło 782 pielęgniarki i położne.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka i położna po ukończeniu kursu Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

  1. Przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego w zakresie problemów i potrzeb pacjenta.
  2. Udzielanie wsparcia informacyjnego, emocjonalnego w ramach porady pielęgniarskiej, położniczej.
  3. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, położniczej przy uwzględnieniu dialogu motywującego.
  4. Wskazanie pacjentowi możliwości skorzystania z specjalistycznej pomocy psychiatrycznej/psychologicznej.
  5. Współdziałanie w zespole w oparciu o wspólne cele i założenia.
  6. Diagnozowanie czynników utrudniających i wspomagających pracę zespołową w miejscu pracy.
  7. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie z wykorzystaniem technik negocjacyjnych.

Liczba pielęgniarek i położnych, które zgłosiły chęć odbycia kursu specjalistycznego

Poniżej przedstawiamy liczbę pielęgniarek i położnych, które zdeklarowały chęć odbycia kursy specjalistycznego w dziedzinie Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Dane pochodzą z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Województwo:Liczba pielęgniarek i położnych, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie92
kujawsko-pomorskie47
lubelskie67
lubuskie0
łódzkie25
małopolskie0
mazowieckie85
opolskie20
podkarpackie115
podlaskie36
pomorskie30
śląskie46
świętokrzyskie75
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie43
zachodniopomorskie0
Razem:681
(dane na dzień na dzień 10 lipca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

830 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Liczba pielęgniarek anestezjologicznych z tytułem specjalisty.

1 min czytania
Pielęgniarki w liczbach Kilka dni temu, w artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych pisaliśmy o liczbie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w…
Aktualności

Prezent idealny dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Gadżety dla pielęgniarek i położnych Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli masz w rodzinie pielęgniarkę lub położną i szukasz dla…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – prawnik o niewyrzucaniu w kosmos ustawy OZZPiP. Ale skutecznie ją wyrzucił…