Pielęgniarki: jak napisać wezwanie przedsądowe? Podpowiadamy…

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki: jak napisać wezwanie przedsądowe? Podpowiadamy…

Wezwanie przedsądowe o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu…

Jedną z ważnych kwestii, na którą już wielokrotnie redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zwracała uwagę, jest wystąpienie do pracodawcy z przedsądowym wezwaniem do zapłaty. W takim wezwaniu, pielęgniarka lub położna informuje pracodawcę o żądaniach płacowych, związanych z nierównym traktowaniu w zatrudnieniu.

Sprawa polega na tym, że w przypadku braku przedsądowego wezwania do zapłaty, termin odsetek za opóźnienie biegnie od dnia złożenia pozwu. Natomiast w przypadku złożenia wezwania, termin ten biegnie od dnia dostarczenia przedmiotowego wezwania np. do biura podawczego podmiotu leczniczego.

Należy podkreślić, że pomiędzy terminem złożenia wezwania a terminem wpływu pozwu do sądu może upłynąć kilka tygodni czy wręcz miesięcy, w sytuacji kiedy pracodawca prowadzi tzw. negocjacje. Te negocjacje zazwyczaj nie przynoszą satysfakcjonującego efektu dla pielęgniarek. I są elementem wywierania nacisku na pielęgniarki w celu wycofania żądań finansowych.

Na potwierdzenie powyższego cytujemy fragment uzasadnienia do wyroku sądu z dnia 1 września 2023 roku. Sąd tym razem odnosi się do braku przedsądowego wezwania do zapłaty. Podnosi, że brak wezwania skutkował niewiedzą pozwanego szpitala o roszczeniach finansowych skarżących pielęgniarek.

Zatem zacytujmy…

Oddaleniu w części podlegało roszczenie o odsetki ustawowe za opóźnienie. Pielęgniarki domagały się odsetek od dnia złożenia powództw. Nie wykazały jednak, by przed wystąpieniem na drogę sądową wzywały pozwany szpital do zapłaty odszkodowań z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Termin spełnienia świadczenia o odszkodowanie nie był oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, wobec czego, stosownie do art.455Kc w zw. z art.300 Kp świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Odsetki ustawowe za opóźnienie mogły być zatem zasądzone od następnego dnia po doręczeniu pozwanemu odpisów pozwów, w których skonkretyzowane zostały roszczenia pielęgniarek.

Przed tym dniem nie mogło być mowy o opóźnianiu się pozwanego ze spełnieniem roszczenia (art.481§1 Kc), skoro nie wiedział o jego istnieniu.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Wzór wezwania przedsądowego pielęgniarki do pracodawcy za nierówne traktowanie w zatrudnieniu…

Miejscowość, data

Dane osobowe pielęgniarki
adres zamieszkania
nr prawa wykonywania zawodu

Szczegółowe dane podmiotu leczniczego
Nazwa, adres, dane kontaktowe

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym pismem wzywam do uregulowania należności wynikających z należnego odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu za okres 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Wobec powyższego wnoszę o zapłatę kwoty ……. złotych. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania na rachunek…………………

W przypadku nieuwzględnienia wezwania sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co spowoduje wzrost kosztów po stronie Szpitala.

Podpis pielęgniarki

Jaką kwotę wpisać w wezwaniu? O tym w dniu jutrzejszym na pielegniarki.info.pl – 7 czerwca 2024 roku.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.6 / 5. Ilość głosów: 35

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Dwanaście pielęgniarek posiada specjalizację. Czy wszystkie powinny mieć je uznane?