Pielęgniarki – kolejne wytyczne ministra zdrowia.

8 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
Pielęgniarki – kolejne wytyczne ministra zdrowia.


Pielęgniarka rodzinna i praktyki a pandemia

Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
 

Zobacz także: Pielęgniarka epidemiologiczna do pielęgniarki: ściągnij maskę ochronną. 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale  rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty – tylko pacjenci z pilnym  skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ     

Wizyty domowe

– Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych,  wyłącznie do pacjentów pilnych!  Zminimalizuje to  ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
– Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną  o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych  poprzez łączność telefoniczną.
– Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem  lub jego rodziną . Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego  telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników  obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem  środków ochrony indywidualnej!

Środki ochrony indywidualnej   zgodne z wytycznymi GIS i WHO

UWAGA! Jeżeli pacjent  informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba  z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ-  teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas  decyzję  co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje , że jest  z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego  ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

PAMIĘTAJ!!!       

Brak dostępności do  środków  ochrony indywidualnej  powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież  potrzebują!

Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

1. 3 – czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki  1,2,3
2. 1- worek plastikowy  w innym kolorze
3. 2 pary rękawiczek
4. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
5. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji,  innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
6. Gogle lub przyłbica
7. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
8. Pamiętaj o związaniu lub upięciu  włosów

Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

Czytaj dalej poniżej…

Organizacja wizyty domowej

1. Umów telefonicznie wizytę domową
2. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
3. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
4. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
5. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej  wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
6. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
7. Załóż środki ochrony indywidualnej  zaraz po wejściu do domu

Zastosuj poniższy algorytm

Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

– Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
– Pamiętaj o zasadzie : „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
– Zepnij włosy.
– Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu  zgodnie z instrukcją  producenta  
– Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
– Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze  rękawice
– Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA , zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
– Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
– Załóż rękawice zewnętrzne  (drugie)

Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

Pamiętaj!  w domu chorego  masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

– Wizyta powinna trwać jak  najkrócej, maksymalnie 15 minut.
– Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę

Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

– Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym  i umieść natychmiast w 1 czerwonym  worku
– Zdejmij gogle  lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować )
 zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
– Zdejmij maskę ochronną twarzową,(jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby  najpierw zdjąć  taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
– Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
– Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
– Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
– Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki  preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
– Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
– Zdejmij środki ochrony osobistej  stosując poniższy algorytm​​​​​​

Pamiętaj!

Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej –  uzasadnionej jego stanem  zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
Sytuacja zmienia się dynamicznie.

Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

1. Umieść  informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
2. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów  harmonogramem.
3. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
4. Świadczenia wykonuj  z  założeniem  środków ochrony indywidualnej
5. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej , przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
6. Wizyta powinna trwać krótko
7. Wywietrz  gabinet po każdym pacjencie
8. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
8. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
10. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny

Wszystko dokumentujemy w indywidualnej  dokumentacji medycznej pacjenta

Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

1. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
2. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
3. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
4. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie – grozi popełnieniem błędu!
5. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. 6. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
7. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
8. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
9.  Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś  aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.

Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić,  że nie doszło do błędu.
Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Ważne!
Pamiętaj o wpisaniu również  godziny teleporady.

Może się zdarzyć,  że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

Pamiętaj!

W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje  możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna.   tel.  22 398 18 72

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi  dla  postępowania  z  pacjentami  chorymi  na  choroby zakaźne  układu oddechowego.
2. W  przypadku  podjęcia  przez  pielęgniarkę  podejrzenia  o  zakażenie  koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
3. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
5. Jedynie  badanie  przeprowadzone  w  7  dniu  (co  wynika  z  okresu  wylęgania  2-14  dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
7. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
8. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

źródło: ministerstwo zdrowiaZobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych.

Pielęgniarki a pandemia: "przedziwne" dysproporcje w zarobkach.

Pielęgniarki – MZ komunikat nr 2 – kwestia miejsc pracy.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze