Pielęgniarki – nowe współczynniki pracy.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – nowe współczynniki pracy.

Minister zdrowia o nowym podziale pielęgniarek i położnych

W dniu wczorajszym przedstawiliśmy nowy podział pielęgniarek i położnych, który zaproponował minister zdrowia. Podział ten według ministra ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Genezę sytuacji, której efektem jest najnowsza wersja siatki płac, przedstawiliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 13 października 2021 roku.

Warto podkreślić, że obowiązujący podział pielęgniarek i położnych opiera się na trzech grupach. Natomiast projekt przedstawiony przez ministra zdrowia – w dniu 7 października 2021 roku – dotyczy pięciu grup.

Obecna wysokość współczynników pracy przypisana poszczególnym grupom pielęgniarek i położnych jest następująca: 1,06; 0,81; 0,73.

W siatce płac, autorstwa ministra zdrowia, wysokość współczynników pracy przypisana 5 grupom pielęgniarek i położnych kształtuje się odpowiednio: 1,19; 1,02; 1,02; 0,92; 0,92.

Z powyższego wynika, że w nowej siatce płac mamy 5 grup pielęgniarek i położnych. Natomiast przypisanych im współczynników pracy trzy: 1,19, 1,02 oraz 0,92.

Minister zdrowia autorem nowej siatki płac ochrony zdrowia

Poniżej, dla pełnego obrazu poruszanego zagadnienia, publikujemy całą siatkę płac pracowników ochrony zdrowia, autorstwa ministerstwa. Pozwoli to na orientację w zakresie nie tylko samego nowego podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisanym im współczynników pracy. Także ważną kwestią jest umiejscowienie zawodu pielęgniarki i położnej w regulacjach płacowych względem innych pracowników ochrony zdrowia.

Uwaga! Poniższy akapit nad tabelą płac, jest fragmentem z projektu porozumienia ministra zdrowia z protestującymi medykami, które nie uzyskało akceptacji protestujących. Natomiast projekt ten zostanie jutro przedstawiony na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Ochrony zdrowia. Bardzo możliwe, że stanie się także przedmiotem porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a związkami: Solidarność oraz OPZZ. Podkreślamy, że zachowano oryginalne brzmienie poniższego akapitu oraz samej treści siatki płac, która stanowi załącznik nr 1 do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia – w terminie do dnia 31 października 2021 r., z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 – podejmie inicjatywę legislacyjną (czyli rozpocznie procedowanie w rządowym procesie legislacyjnym) w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), polegającej na wprowadzeniu zmiany załącznika do ww. ustawy w przedmiocie podziału na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przypisanych do nich współczynników pracy, zgodnie z poniższą tabelą:

 1. Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,45
 2. Lekarz lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji (stawka minimum) – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,19
 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,17
 4. Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,95
 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny lub inny niż określony w l.p. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,19
 6. Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją. – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,02
 7. Technik elektroradiologii, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, farmaceuta, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim. – współczynnik pracy po 2022 r. – 1,02
 8. Technik elektroradiologii, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-7 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,92
 9. Fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, po 10 latach pracy w zawodzie. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,92
 10. Opiekun medyczny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 wymagający średniego wykształcenia. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,84
 11. Pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,85
 12. Pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,76
 13. Pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego. – współczynnik pracy po 2022 r. – 0,63

Zachowano oryginalną pisownię

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 57

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7274 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-line

Gazeta Pielęgniarek: zmiany w siatce płac, dodatkach, specjalizacjach.

2 min czytania
Gazeta Pielęgniarek źródłem istotnych informacji dla środowiska pielęgniarskiego Poniżej podajemy skrócony wykaz niektórych zagadnień, które czytelnicy znajdą w styczniowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety…
Aktualności

Pielęgniarz: dyrektor, ani pani kadrowa nie stanowią prawa.

5 min czytania
Pielęgniarki – obowiązkowe szczepienia są obowiązkowe? Liczna grupa pielęgniarek i położnych zwraca się do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawach…
AktualnościNowa siatka płac

Tym pielęgniarkom izba podnosi składki o tylko 10%.

1 min czytania
Izba pielęgniarek pobiera obowiązkowe składki członkowskie W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poinformowaliśmy czytelników pielegniarki.info.pl, że z dniem 1…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Nowy podział pielęgniarek – projekt z 7 października.