Pielęgniarki – pobieranie testów na koronawirusa.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii


Pielęgniarki – wymagania do testów na koronawirusa

Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; SARS-CoV-2 – COVID-19).

Badania diagnostyczne technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS; MERS; SARS-CoV-2 wykonywane są w laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH – zgodnie z rekomendacjami WHO i ECDC. 

Przed wysłaniem badania do NIZP-PZH należy wypełnić formularz zlecenia badania

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf

Przesyłkę kierować do:

NIZP-PZH, ul Chocimska 24, 00-791 Warszawa z dopiskiem
COVID-19
Kontakt z Sekretariatem Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Tel. 22 54 21 230
Faks: 22 54 21 385

Materiałem do badań w kierunku MERS-CoV są z wyboru:

1.próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych takie jak aspiraty przeztchwicze (TTA),
ewentualnie popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL).
2.plwocina nieindukowana,
3.wymazy z nosogardła* lub aspiraty z nosogardła*

* Wskazane jest badanie materiału z dolnych dróg oddechowych ze względu na mniejsze
prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie ujemnego.

Sposób pobrania, przechowywania i transportu materiału do badań

1. Aspiraty przeztchawicze (TTA) – Pobranie zgodnie z procedurami medycznymi. Do laboratorium należy dostarczyć w ilości 2 – 4 ml w jałowej próbówce – najszybciej jak to możliwe po pobraniu (badanie do 24 godzin), najlepiej w temperaturze chłodni (5- 3 stopnie celsjusza) (transport na lodzie). Jeżeli próbka będzie przechowywana/transportowana dłużej niż 24 godziny, należy ją zamrozić i dostarczyć do laboratorium w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie (transport na suchym lodzie).

2. Popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe (BAL) – jak powyżej; możliwość niższego stężenia wirusa w próbce w stosunku do TTA, ale materiał nadal polecany;

3. Plwocina nieindukowana – przechowywanie i transport jak powyżej; konieczność upewnienia się, że jest to materiał z dolnych dróg oddechowych (badanie mikroskopowe).

Nie zaleca się indukowania plwociny ze względu na ryzyko zakażenia personelu

4. Aspiraty z nosogardła* – transport i przechowywanie jak powyżej,

5. Wymaz z gardła* należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiału innego niż wata / bawełna (dakron, czysta wiskoza, poliester lub sztuczny jedwab), ponieważ stosowanie innych wymazówek powoduje inhibicję reakcji PCR. 

Jałowe podłoże (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn Hanks’a albo fizjologiczny roztwór soli) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az. Jeśli to możliwe zalecamy stosowanie komercyjnych podłoży do transportu materiału do badań wirusologicznych.

Pobieranie materiału

– Jałową wymazówką należy pobrać głęboki wymaz z gardła i umieścić w probówce z podłożem (patrz opis powyżej). Próbówkę należy szczelnie zamknąć (w razie potrzeby uciąć patyczek wymazówki), jednoznacznie opisać (data pobrania, imię i nazwisko chorego) i przechowywać w temperaturze chłodni (5-3 stopnie celsjusza).

– Próbkę należy przesłać do Laboratorium jak najszybciej, próbka powinna być umieszczona na lodzie w celu zapewnienia temperatury chłodni (5-3 stopnie celsjusza)). Jeżeli próbka będzie przechowywana/transportowana dłużej niż 24 godziny, należy ją zamrozić i dostarczyć do laboratorium w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie (na suchym lodzie). 

Zalecenia dotyczące pakowania próbek materiału klinicznego do transportu do labolatorium NIZP-PZH

Ze względu na potencjalnie zakaźny charakter próbek materiału klinicznego obowiązują następujące zasady pakowania próbek (poziom BSL2):

Pojemniki z materiałem do analizy powinny być zapakowane zgodnie z ogólną zasadą pakowania wymaganą dla czynników biologicznych wywołujących choroby ludzi.
Obowiązuje zasada potrójnego opakowania

1. Naczynie zasadnicze zawierające materiał kliniczny, Naczynie to powinno być:
– jednorazowe, z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;
– zamykane nakrętką z dodatkową uszczelką zapobiegającą wyciekowi materiału;
– otwierane i zamykane w nieskomplikowany sposób;

2. Opakowanie wtórne
– Wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i hermetycznie zamknięte.

Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich jednoznacznego oznakowania.

– Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (wysokość, szerokość, głębokość lub średnica do 50 cm). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym powierzchnia opakowania wtórnego powinna być wyjałowiona.

Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym. 

– Opakowanie zewnętrzne – transportowe- w przypadku transportu materiałów w warunkach specjalnych (suchy lód, lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane w sposób identyfikujący nadawcę i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia próbek czy innych zdarzeń losowych.

Dokumentację dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętej kopercie przytwierdzonej do opakowania zewnętrznego, tak by był do niej dostęp bez konieczności otwierania opakowania zewnętrznego, co jest ważne w przypadku opakowań termoizolacyjnych i chroni dokumentację przez zawilgotnieniem lub zalaniem.

źródło: www.pzh.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także: Zobacz także:

Pielęgniarki – dzielenie leków (skutki uboczne) – kilka refleksji.

Praca dla pielęgniarki. Od 4 500 zł. brutto. Wymagania: wyższe (w tym licencjat).

NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7455 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek: osoba z kwalifikacjami grupy 2, nie musi być zaszeregowana w grupie 2.

2 min czytania
Zaszeregowanie pielęgniarek w siatce płac z kwalifikacjami z grupy 2   Poniżej redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza komunikat zamieszczony na stronie…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarkom nie dałam 7300 PLN. Nie mogę dawać jednym, kosztem drugich.

1 min czytania
Dyrektor szpitala o wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek z grupy 2 W dniu 11 sierpnia 2022 roku na starachowicka.pl ukazał się wywiad z dyrektorem…
AktualnościNowa siatka płacSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka: Moralnie nie mogę się z tym pogodzić.

1 min czytania
Jak siatka płac pielęgniarek nie przystoi do realiów wykonywania praktyki pielęgniarskiej  Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych publikuje kolejną korespondencję otrzymaną na redakcyjną…
Komentarze