Pielęgniarki robione w balona – MZ: „w przypadku pielęgniarek duże znaczenie ma specjalizacja”.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki robione w balona – MZ: „w przypadku pielęgniarek duże znaczenie ma specjalizacja”.

Hipokryzja ministerstwa zdrowia wobec pielęgniarek nie ma granic…

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje fragmenty dyskusji na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia w dniu 13 czerwca 2024 roku. Omawiane kwestie nabierają szczególnego znaczenia w kontekście zapowiedzi ministerstwa zdrowia, że tylko specjalizacje uzyskiwane przez pielęgniarki, które uzyskały od pracodawcy skierowanie na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, będą miały „uznane” kwalifikacje zawodowe. O tym pisaliśmy w artykule redakcyjnym pt. Pielęgniarki – ministerstwo za automatycznym uznawaniem kwalifikacji tylko w sytuacji…

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ Edyta Gadomska:

Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o pielęgniarki i położne, to system kształcenia podyplomowego mają oparty o przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W przypadku pielęgniarek i położnych mamy szkolenie specjalizacyjne zwane specjalizacją. Specjalizacja trwa od 15 do 20 miesięczny. Łącznie wyróżniamy 17 dziedzin kształcenia, w których pielęgniarki i położne mogą realizować szkolenie specjalizacyjne i uzyskać tytuł specjalisty. Mamy 13 dziedzin dla pielęgniarek, 2 dziedziny dla położnych i 2 wspólne dziedziny dla pielęgniarek i dla położnych.

Co roku minister zdrowia wydaje obwieszczenie w sprawie minimalnej liczby miejsc szkolenia dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkolenia i maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenie specjalizacyjne. Co rok około 10 milionów jest planowanych na dofinansowanie do specjalizacji pielęgniarek i położnych. Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach kształcenia na dzień 7 maja br. wynosiła ponad 120 tys.

Kolejną formą jest kurs kwalifikacyjny. Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń. Łącznie wyróżnia się 24 dziedziny kształcenia, w których pielęgniarki i położne mogą odbywać kursy; 20 kursów dla pielęgniarek, 3 dla położnych, jedna wspólna dziedzina.

Liczba pielęgniarek i położnych, które w latach 2000–2003 – takie dane mamy na chwilę obecną – ukończyły kurs kwalifikacyjny według stanu na koniec 2023 roku to było ponad 180 tys.

Kolejną formą jest kurs specjalistyczny, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną, wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i też w latach 2000–2003 – dane na koniec 2023 roku – to jest ponad 580 tys. osób, które ukończyły.

Jeżeli chodzi o system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie specjalizacji, obecnie procedujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, którego głównym celem jest połączenie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – ponieważ w obecnej chwili wszystkie zawody poza pielęgniarkami i położnymi mają szkolenia specjalizacyjne, które są koordynowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, natomiast pielęgniarki i położne mają swój, można powiedzieć, odrębny organ, który tym się zajmuje.

Przyczyni się to do wymiany doświadczeń pomiędzy zawodami. Liczymy na to, że wzmocni to jakość szkolenia specjalizacyjnego, umożliwi rozwój zawodowy, a przede wszystkim prowadzenie działalności naukowej dla pielęgniarek i położnych. No i co najważniejsze będzie też taka duża wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy poszczególnymi wszystkimi zawodami medycznymi. (…)

Poseł Fryderyk Sylwester Kapinos (PiS):

Ja tutaj mam takie pytanie, jeżeli chodzi o ilość specjalizacji dla pielęgniarek i położnych… Czy zainteresowanych pielęgniarek i położnych jest pewna grupa, czy jest tyle miejsc specjalizacyjnych, które to… odpowiednia ilość miejsc specjalizacyjnych?

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ Edyta Gadomska:

Bardzo dziękuję. Najpierw postaram się, spróbuję przynajmniej, odpowiedzieć na pytanie pana posła odnośnie do specjalizacji na pielęgniarek.

My tak naprawdę co roku, konsultując się ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek, z urzędami marszałkowskimi, próbujemy określić te dziedziny priorytetowe i specjalizacje – zapotrzebowanie. To jest bardzo trudne zadanie tak naprawdę, patrząc na poszczególne województwa. I tak odpowiadając na pytanie, co do zasady nie wszystkie pielęgniarki mają możliwość dostania się na bezpłatne specjalizacje. W tym roku zaplanowano – i tak mniej więcej co roku jest – około 2,5 tysiąca miejsc, które są finansowane, dla pielęgniarek. Ale pielęgniarki mają też możliwość same skorzystać ze specjalizacji, za które same zapłacą. I to jest gdzieś drugie 2,5 tysiąca miejsc. Czyli można założyć, że rocznie około 5 tys. pielęgniarek rozpoczyna szkolenie. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku około 12 tys. pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty. Wydaje mi się, że to jest dość taka, można powiedzieć, duża grupa specjalistów, którzy weszli w system. Musimy też pamiętać, że w przypadku pielęgniarek duże znaczenie także ma specjalizacja. Specjalizacja, która jest ukierunkowana na rodzaj pracy, które one wykonują. No, bo to też zależy od tego, czy pielęgniarka jest POZ, czy jest w specjalistyce, czy jest na oddziale szpitalnym. (…)

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.1 / 5. Ilość głosów: 21

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Komentarze