Pielęgniarki – ministerstwo za automatycznym uznawaniem kwalifikacji tylko w sytuacji…

1 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – ministerstwo za automatycznym uznawaniem kwalifikacji tylko w sytuacji…

Wiceminister zdrowia w dniu 27 czerwca 2024 roku składa poprawkę do ustawy autorstwa pani Ptok w zakresie sposobu automatycznego uznawania kwalifikacji pielęgniarek przez pracodawców…

Cytujemy wystąpienie wiceministra zdrowia pana Marka Kos:

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, jest to zmiana, o której mówiłem w kwietniu i dzisiaj przypominałem.

Proponowana zmiana brzmienia artykułu 1.1 ma na celu doprecyzowanie, w jakich przypadkach podmiot leczniczy będący pracodawcą zobowiązany będzie na nowo ustalić warunki pracy i płacy pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym załączniku do ustawy.

Poprawka zmierza do dookreślenia, że podwyższenie kwalifikacji powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy o określonym załączniku do ustawy skutkowałoby, po stronie pracodawcy powstaniem w związku zmiany warunków zatrudnienia w przypadku, gdy podwyższenie kwalifikacji następuje w trybie określonym w artykule 1031 Kodeksu Pracy, to jest „odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za zgodą pracodawcy.”

Dodatkowo w poprawce doprecyzowuje się podwyższenie kwalifikacji w rozumieniu artykułu 1031 Kodeksu Pracy, skutkowałyby po sumie pracodawcy powstaniem obowiązku ustalenia na nowo nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również warunków pracy. Nabycie nowych kwalifikacji wiąże się bowiem z reguły z potrzebą zmiany również poza płacowych warunków zatrudnienia np. z przeniesieniem pracownika na nowe stanowisko pracy, na którym wykorzystywane są nowe nabyte kwalifikacje.

I z uwagi na fakt, że podnoszenie kwalifikacji w tym trybie skutkować będzie dla pracodawcy obowiązkiem, proponowany przepis wskazuje, że dotyczyć będzie podnoszenie kwalifikacji rozpoczętego po dniu wejścia w życie przedmiotowej regulacji.

źródło: sejm.gov.pl

Więcej informacji w sprawie przebiegu powyższego posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji w kolejnych artykułach na pielegniarki.info.pl

Zobacz także:

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 26

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Komentarze