Pozwy pielęgniarek – koszty prawnika.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
Pozwy pielęgniarek – koszty prawnika.

Koszty prawnika w sprawach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek…

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych podnosi kwestię opłat za prawnika w sprawach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek. Dla zobrazowania powyższego zagadnienia niech posłużą fragmenty z trzech wyroków sądowych, w których pozwane szpitale przegrały procesy z pielęgniarkami. Zwracamy uwagę na koszty prawnika, które w opinii sądów były zbyt wygórowane.

1. Na koszty procesu, które poniosła każda z pielęgniarek składa się wynagrodzenie ustanowionego przez nich profesjonalnego pełnomocnika w wysokości po 4050 zł (5400 zł x 75% z tytułu roszczenia pieniężnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i 120 zł z tytułu roszczenia o ustalenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 rozporządzenia).

2. Sąd nie znalazł podstaw, aby uwzględnić przedstawione przez stronę pielęgniarek zestawienie kosztów, obejmujące – w zakresie poniesionych kosztów zastępstwa procesowego – kwotę 3500 zł, tj. niemal 20-krotnie wyższą od stawki przewidzianej w przywołanym rozporządzeniu.

Zdaniem Sądu nakład pracy pełnomocnika nie uzasadniał zwiększenia stawki minimalnej, w szczególności mając na uwadze ilość sporządzonych pism procesowych oraz zaledwie 3 terminy rozpraw, które zostały przeprowadzone w toku postępowania. Dodatkowo nie można pominąć faktu, że wniosek o zasądzenie kosztów procesu według spisu kosztów nie został w jakimkolwiek zakresie uzasadniony, co czyni niemożliwym analizę zasadności zwiększenia kosztów zastępstwa procesowego niemal 20-krotnie. W konsekwencji Sąd zasądził od pozwanego szpitala na rzecz pielęgniarki kwotę 4563 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty (art. 98 § 1 1 k.p.c.).

O zwrocie kosztów zastępstwa procesowego za II instancję wraz z odsetkami orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. a także § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2023 r., poz.1964) uwzględniając zasadność przyznania dwukrotnej stawki minimalnej z uwagi na zmianę wartości pieniądza i niezmienność wartości stawki od 2016 r. tj 8 lat. Jednocześnie Sąd nie znalazł podstaw by przyznać pełnomocnikowi strony – zgodnie z zgłoszonym żądaniem wynagrodzenie w wysokości 6 krotności tej stawki. Powyższe nie było bowiem uzasadnione ani nakładem pracy w postępowaniu apelacyjnym ani znaczną zawiłością sporu.

3. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na zasadzie art. 98 KPC i 108 § 1 KPC w zw. z § 10 ust. 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 1 – 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat z czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Biorąc pod uwagę, że pielęgniarki były reprezentowane przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem.

W tej sytuacji do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez każdego z nich zalicza się wynagrodzenie tego pełnomocnika, ustalone odrębnie według obowiązujących stawek.

Oczywiście, przedmiotowa kumulacja roszczeń oraz skorzystanie przez pielęgniarki z pomocy jednego pełnomocnika powoduje obniżenie kosztów, a także zmniejszenie nakładu pracy pełnomocnika oraz zaoszczędzenie jego czasu.

Dalszy ciąg artykułu pod sondą…

Czy rozważasz pozwanie do Sądu pracy pracodawcę za nierówne traktowanie w zatrudnieniu?

Nie musi on przygotowywać odrębnych pism procesowych wobec czego wynagrodzenie wyliczone przy zastosowaniu obowiązujących stawek byłoby nadmierne, a nawet niesłuszne. Pogląd taki zajął także i szerzej rozważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 29/15, LEX nr 1751211.

Uwzględniając niezbędny nakład pracy pełnomocnika pielęgniarek, a nadto podjęte przez niego czynności w postępowaniu apelacyjnym (sporządzenie odpowiedzi na apelację, w której powtórzone zostało dotychczas prezentowane stanowisko oraz udział w rozprawie apelacyjnej), Sąd Okręgowy uznał, że wynagrodzenie powinno zostać obniżone o 50%. Nie zachodzą natomiast postulowane przez pozwany szpital okoliczności prowadzące do odstąpienia od obciążania kosztami postępowania w całości. Trudna sytuacja finansowa wskazywana w apelacji przez pozwany szpital nie uzasadnia prowadzenia procesów sądowych na koszt strony przeciwnej.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 20

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8295 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.