Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek… 

W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy 6 cechuje wyższa staranność oraz kultura osobista, redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zacytowała pierwszy z fragmentów uzasadnienia do wyroku sądu w sprawie o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Pozew złożyła grupa pielęgniarek z tytułem licencjata, pielęgniarek z tytułem magistra oraz pielęgniarek z wykształceniem średnim oraz ze specjalizacją. 

W kolejnym artykule zamieściliśmy kolejny fragment uzasadnienia sądu do przedmiotowego yroku wraz z komentarzem redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka oddziałowa zeznała w sądzie: pielęgniarki z grupy 2 są kierowane do cięższych przypadków.

Natomiast w poniżej cytujemy kolejny fragment uzasadnienia do wyroku, w którym sąd odniósł się do kwestii sposobu postępowania związku pielęgniarek. W tym zakresie sąd wyraził zdumienie, że związek OZZPiP, który jest stroną w sporze sądowym, najpierw z pozwanym pracodawcą podpisał porozumienie, na podstawie którego przyjęto, że wynagrodzenia w pozwanym szpitalu będą wypłacane zgodne z siatką płac zapisaną w… ustawie. Następnie OZZPiP występuje z roszczeniem o odszkodowanie w imieniu pielęgniarek zaszeregowanych do grupy 6, uważając, że doszło do nierównego traktowanie w zatrudnieniu. Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych na zagadnienie podjęte przez sąd w poniższym uzasadnieniu do wyroku zwracał uwagę od 2022 roku. Publicznie zadawał pytanie do pani Krystyny Ptok: w ilu szpitalach związek OZZPiP podpisał niekorzystne porozumienia z pracodawcami, na podstawie których doszło do nierównego traktowania w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 i 5. Takich danych związek nie upublicznił. Niestety redakcja portalu ma satysfakcję, że sąd zwrócił uwagę na dość oryginalny sposób działania OZZPiP. Najpierw podpisuje porozumienie, następnie w imieniu pielęgniarek, które są nierówno traktowane w zatrudnieniu – to wynik zapisów porozumienia – występuje z pozwem sądowym…

Poniżej cytujemy kolejny fragment uzasadnienia do wyroku sądu… 

(…) Wskazać należało, iż roszczenia opierały się na twierdzeniu, że pozwany pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu poprzez wynagradzanie w sposób zróżnicowany pracowników wykonujących taką samą pracę. Powodowa Organizacja (…) wskazując na naruszenie zasad równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, domagała się podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie mają wyższych niż wymagane na danym stanowisku kwalifikacji, argumentując iż wskazane w pozwie pracownice wykonują u pracodawcy ten sam zawód pielęgniarki, wykonują tę samą pracę w ten sam sposób i mają takie same zakresy obowiązków. Zrównanie wysokości wynagrodzeń wśród grupy zawodowej pielęgniarek zmierzać ma do spłaszczania poziomu wynagradzania w poszczególnych grupach zaszeregowania.

Jak zatem wynika z powyższego zamiarem strony powodowej jest dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek z pominięciem ustawowego kryterium kwalifikacji do poszczególnych kategorii zaszeregowania, na skutek przyjęcia koncepcji, że wszyscy w danej grupie zawodowej mają otrzymywać jednakowe wynagrodzenie z związku z tym, że mają tożsamy zakres obowiązków i wykonują jednakową pracę.

Natomiast strona pozwana wskazywała, iż o ile uzasadnione mogło być żądanie zmiany angaży osób podnoszących kwalifikacje, to jako nieuprawnione należy określić oczekiwanie tożsamej w skutkach finansowych zmiany tych angaży dla osób, które kwalifikacji nie podniosły. Podnosił, iż po wejściu w życie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, określił sposób wynagradzania w poszczególnych grupach zawodowych w sposób ściśle odpowiadający kryteriom określonym w powołanej ustawie. Tym samym, dokonując zmian w wynagrodzeniu pracowników, pozwany szpital kierował się kryteriami, które sam ustawodawca uznał za relewantne z punktu widzenia skutków finansowych.

Należy też podkreślić, iż w dniu 26 maja 2021 roku pomiędzy pozwanym szpitalem a powodową Organizacją (…), doszło do zawarcia porozumienia w którym powodowa Organizacja (…) zgodziła się, by pozwany pracodawca dokonywał zmian w angażach pielęgniarek i położnych, kwalifikując ich do wyższej kategorii zaszeregowania według ustawy z 8 czerwca 2017 r., z uwagi na podniesienie kwalifikacji ponad wynikające z przepisów prawa wymogi. Natomiast obecnie twierdzi, że narusza to zasady równego traktowania pracowników.

źródło: uzasadnienie do wyroku sądu 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 63

Bądź pierwszym, który oceni wpis

555 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze