Pielęgniarki – stanowisko Asystent Pielęgniarstwa do likwidacji.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarki – stanowisko Asystent Pielęgniarstwa do likwidacji.

Pielęgniarstwo – stanowisko asystenta pielęgniarstwa to konieczność czy przerost formy nad treścią

Jaki jest sens tworzenia stanowiska pracy personelu pielęgniarskiego – „Asystent Pielęgniarstwa” – skoro nie ma nic wspólnego z realiami wykonywania zawodu? Przecież asystent pielęgniarstwa wykonuje dokładnie te same zadania co inne pielęgniarki. Komu asystuje? Tworzenie fikcyjnych stanowisk – młodszy i starszy – asystent pielęgniarstwa, to radosna twórczość dyrekcji podmiotów leczniczych oraz ministra zdrowia.

Gdy wynagrodzenia pielęgniarkom opłacał NFZ to nikt się nie zastanawiał nad celowością utworzenia stanowiska „asystent pielęgniarstwa”. Teraz gdy pracodawca opłaca wynagrodzenia pielęgniarek nagle zarządzający przejrzeli na oczy i zaczynają mówić o konieczności „systematyzacji i uporządkowania siatki stanowisk pielęgniarskich”.

Pracodawcy jak słoń w składzie porcelany zmieniają regulacje płacowe dotyczące pielęgniarek i położnych. Robią to tak niechlujnie, że sędziowie podczas rozpraw wytykają dyrektorom szpitali, że wypowiadają pielęgniarkom warunki pracy – zmieniając stanowisko pracy asystent pielęgniarstwa na inne, zapominając, że takie stanowisko nadal widnieje w obowiązujących u danego pracodawcy regulaminach wynagradzania.

Niech pracodawcy porządkują stanowiska pracy pielęgniarek. Tylko niech nie wykorzystują tego do obniżania wynagrodzeń pielęgniarkom z grupy 2.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych cały nr 2/2023 gazety pielęgniarki.info.pl poświęciła pielęgniarkom z grupy 2, które są degradowane przez pracodawców. W tym numerze opublikowaliśmy także treść uzasadnienia do wyroku Sądu pracy, który stanął po stronie zdegradowanej pielęgniarki z tytułem magistra i specjalisty. Zapraszamy do lektury tego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych a szczególnie artykułu pt. Magister pielęgniarstwa pozwał szpital.

Natomiast poniżej publikujemy treść interpelacji poselskiej z dnia 27 czerwca 2023 roku, która porusza zagadnienia, o których piszemy powyżej.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie finansowania personelu medycznego i wdrożenia zmian ustawowych w tym zakresie

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęły prośby mieszkańców woj. małopolskiego z prośbą o przyjrzenie się funkcjonowaniu Szpitala Wojewódzkiego im św. Łukasza w Tarnowie i zaistniałemu na początku bieżącego roku konfliktowi personelu szpitala z jego dyrekcją.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Wojewódzkim im św. Łukasza w Tarnowie („Związek“) 10 stycznia 2023 roku otrzymała informacje o planowanych działaniach o zamiarze dokonania wypowiedzeń zmieniających przez szpital w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, polegających na likwidacji stanowisk pracy Starszy Asystent Pielęgniarstwa oraz Starszy Asystent Położnictwa.

Według związkowców taki przebieg zdarzeń był spowodowany chęcią doprowadzenia do obniżenia wynagrodzeń należnych (choć jeszcze nie wypłaconych) pielęgniarkom i położnym na podstawie znowelizowanych od 1 lipca 2022 r. przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, do którego zobowiązuje go ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, według której brzmienia „pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia“ jest rozliczana według współczynnika 1,29.

Stosownie do taryfikatora kwalifikacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Szpitala („Regulamin Wynagradzania“) pracodawca przewidział następujące wymagane kwalifikacje: starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – liczba lat w zawodzie 5.

Powyższe wymagane przez szpital kwalifikacje wprost wskazują, że pracownicy zatrudnieni na powyższych stanowiskach powinni zostać zakwalifikowani do grupy 2 ze współczynnikiem pracy 1,29. Mimo powyższego szpital w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonał stosownych zmian i kwalifikacji tych pracowników do grupy 2 ze współczynnikiem płacy 1,29 i nie wypłacał należnego wynagrodzenia począwszy od wynagrodzenia liczonego za miesiąc lipiec 2022 roku, co w ocenie personelu stanowiło poważne naruszenie praw pracowniczych.

W korespondencji pomiędzy Międzyzakładową Organizacją Związkową Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Wojewódzkim im św. Łukasza w Tarnowie a dyrekcją padły słowa o konieczności systematyzacji i uporządkowania siatki stanowisk, za którymi w ocenie „Związku“ kryją się słowa groźby utraty pracy w przypadku niezaakceptowania ówczesnego stanu rzeczy. W efekcie z pracy odejść miało nawet 140 wykwalifikowanych pielęgniarek.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy ministerstwu znana była powyżej opisana sprawa?

2. Czy uzyskano porozumienie władz szpitala z personelem?

3. Jak wiele stanowisk pracowniczych zostało zlikwidowanych w ww. szpitalu od początku 2023 r. do momentu udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie?

4. Jak wiele pielęgniarek zatrudnionych było w ww. szpitalu na dzień 1 stycznia 2022 r., a ile jest ich zatrudnionych obecnie?

5. Dlaczego dyrekcja szpitala wbrew przepisom ustawy o zmianie ustawy (Dz. U. 2022 poz. 2139) nie wypłacała personelowi należnego im wynagrodzenia?

6. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie zmian w finansowaniu tej placówki medycznej, tak aby zapewnić bezpieczeństwo w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańcom województwa małopolskiego?

7. Czy ministerstwo odnotowało zaistnienie podobnych sporów i problemów w innych placówkach leczniczych na terenie Małopolski oraz całego kraju?

Z wyrazami szacunku
Aleksander Miszalski
Poseł na Sejm RP
27 czerwca 2023 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 13

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8259 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

430 pielęgniarek zapisało się na kurs kwalifikacyjny. 1,5 tys. go ukończyło.