Pielęgniarki – szpital likwiduje stanowisko asystenta. Wypłaci odprawy.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – szpital likwiduje stanowisko asystenta. Wypłaci odprawy.

Dyrektor informuje związek pielęgniarek o zamiarze likwidacji stanowiska „starszy asystent pielęgniarstwa”

Poniżej publikujemy treść pisma, które dyrektor podmiotu leczniczego skierował do zakładowych organizacji związkowych.

Zobacz także:

Tarnów, dnia 10.01.2023 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

ZAWIADOMIENIE
zakładowych organizacji związkowych o zamiarze dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 z późn. zm. – dalej: „ustawa o zwolnieniach grupowych”) Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, NIP: 873-27-13-732, REGON: 850052740, KRS: 0000027124 (zwany dalej „Szpitalem” lub „Pracodawcą”), niniejszym zawiadamia o następujących okolicznościach.

I. Przyczyna dokonania zamierzonych wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Celem Szpitala nie jest rozwiązanie umów o pracę. Szpital jest natomiast zmuszony dokonać wypowiedzenia warunków umów o pracę wybranym grupom Pracowników z następujących przyczyn:
1) likwidacja stanowiska pracy Starszy Asystent Pielęgniarstwa oraz Starszy Asystent Położnictwa
2) konieczność systematyzacji i uporządkowania siatki stanowisk pracy.

II. Liczba zatrudnionych pracowników oraz grupy zawodowe, do których należą

Szpital zatrudnia obecnie 1627 pracowników w następujących grupach zawodowych:

Farmaceuci – 7,00
Personel z wyższym wykształceniem – 95,00
Technicy – 65,00
Inny personel średni – 209,00
Pielęgniarki – 638,00
Położne – 50,00
Niższy personel medyczny – 77,00
Obsługa gospodarcza – 202,00
Obsługa techniczna – 41,00
Żywienie – 22,00
Administracja – 69,00
Administracja techniczna – 8,00
Administracja ekonomiczna – 23,00
Lekarze rezydencji – 51,00
Lekarze stażyści – 10,00

III. Grupy zawodowe i liczba pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Planowane wypowiedzenia warunków umów o pracę w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych obejmą 140 pracowników zatrudnionych w następujących grupach zawodowych:

a. pielęgniarki – 137
b. położne – 2 osoby

IV. Okres w ciągu które nastąpi dokonanie wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Wypowiedzenia warunków umów o pracę (lub zawarcie ewentualnych porozumień zmieniających warunki umów o pracę) dokonywane będą w okresie od luty 2023 r. do kwiecień 2023 r. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku okoliczności uniemożliwiających złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków umów o pracę.

V. Kryteria doboru pracowników

Z uwagi na likwidację stanowiska Starszy Asystent Pielęgniarstwa oraz Starszy Asystent Położnictwa oferty zawarcia porozumienia i wypowiedzenia zmieniające zostaną złożone wszystkim pracownikom zatrudnionym na tym stanowisku. Kryterium to (stanowiska) jest wyłącznym kryterium doboru pracowników.

VI. Kolejność dokonywania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Składanie ofert zawarcia porozumienia o zmianie warunków umów o pracę lub wypowiedzenia warunków umów o pracę będą dokonywane w tym samym okresie w stosunku do wszystkich pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych.

VII. Propozycja rozstrzygnięcia spraw pracowniczych

W przypadku, gdy odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego będzie obiektywnie uzasadniona, Pracodawca wypłaci pracownikom którzy odmówili przyjęcia takiego wypowiedzenia odprawy pieniężne przewidziane w ustawie o zwolnieniach grupowych.

***

W związku z powyższym Pracodawca zwraca się o przedstawienie przez zakładowe organizacje związkowe propozycji, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych, w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W celu przygotowania tekstu porozumienia wymienionego w art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych, Pracodawca proponuje spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami Pracodawcy w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 12:00.

Pracodawca informuje jednocześnie, że w razie nie zawarcia porozumienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zostaną ustalone przez Pracodawcę w regulaminie.

Za Pracodawcę, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Więcej o sprawie nieuznawania kwalifikacji pielęgniarek spełniających wymogi grupy 2 w siatce płac, znajdziesz w linku poniżej.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 20

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
Aktualności

Wynagrodzenia w izbach pielęgniarek.