Pielęgniarki – szpital likwiduje stanowisko asystenta. Wypłaci odprawy.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – szpital likwiduje stanowisko asystenta. Wypłaci odprawy.

Dyrektor informuje związek pielęgniarek o zamiarze likwidacji stanowiska „starszy asystent pielęgniarstwa”

Poniżej publikujemy treść pisma, które dyrektor podmiotu leczniczego skierował do zakładowych organizacji związkowych.

Zobacz także:

Tarnów, dnia 10.01.2023 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

ZAWIADOMIENIE
zakładowych organizacji związkowych o zamiarze dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 z późn. zm. – dalej: „ustawa o zwolnieniach grupowych”) Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, NIP: 873-27-13-732, REGON: 850052740, KRS: 0000027124 (zwany dalej „Szpitalem” lub „Pracodawcą”), niniejszym zawiadamia o następujących okolicznościach.

I. Przyczyna dokonania zamierzonych wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Celem Szpitala nie jest rozwiązanie umów o pracę. Szpital jest natomiast zmuszony dokonać wypowiedzenia warunków umów o pracę wybranym grupom Pracowników z następujących przyczyn:
1) likwidacja stanowiska pracy Starszy Asystent Pielęgniarstwa oraz Starszy Asystent Położnictwa
2) konieczność systematyzacji i uporządkowania siatki stanowisk pracy.

II. Liczba zatrudnionych pracowników oraz grupy zawodowe, do których należą

Szpital zatrudnia obecnie 1627 pracowników w następujących grupach zawodowych:

Farmaceuci – 7,00
Personel z wyższym wykształceniem – 95,00
Technicy – 65,00
Inny personel średni – 209,00
Pielęgniarki – 638,00
Położne – 50,00
Niższy personel medyczny – 77,00
Obsługa gospodarcza – 202,00
Obsługa techniczna – 41,00
Żywienie – 22,00
Administracja – 69,00
Administracja techniczna – 8,00
Administracja ekonomiczna – 23,00
Lekarze rezydencji – 51,00
Lekarze stażyści – 10,00

III. Grupy zawodowe i liczba pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Planowane wypowiedzenia warunków umów o pracę w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych obejmą 140 pracowników zatrudnionych w następujących grupach zawodowych:

a. pielęgniarki – 137
b. położne – 2 osoby

IV. Okres w ciągu które nastąpi dokonanie wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Wypowiedzenia warunków umów o pracę (lub zawarcie ewentualnych porozumień zmieniających warunki umów o pracę) dokonywane będą w okresie od luty 2023 r. do kwiecień 2023 r. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku okoliczności uniemożliwiających złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków umów o pracę.

V. Kryteria doboru pracowników

Z uwagi na likwidację stanowiska Starszy Asystent Pielęgniarstwa oraz Starszy Asystent Położnictwa oferty zawarcia porozumienia i wypowiedzenia zmieniające zostaną złożone wszystkim pracownikom zatrudnionym na tym stanowisku. Kryterium to (stanowiska) jest wyłącznym kryterium doboru pracowników.

VI. Kolejność dokonywania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych

Składanie ofert zawarcia porozumienia o zmianie warunków umów o pracę lub wypowiedzenia warunków umów o pracę będą dokonywane w tym samym okresie w stosunku do wszystkich pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych.

VII. Propozycja rozstrzygnięcia spraw pracowniczych

W przypadku, gdy odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego będzie obiektywnie uzasadniona, Pracodawca wypłaci pracownikom którzy odmówili przyjęcia takiego wypowiedzenia odprawy pieniężne przewidziane w ustawie o zwolnieniach grupowych.

***

W związku z powyższym Pracodawca zwraca się o przedstawienie przez zakładowe organizacje związkowe propozycji, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych, w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W celu przygotowania tekstu porozumienia wymienionego w art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych, Pracodawca proponuje spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami Pracodawcy w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 12:00.

Pracodawca informuje jednocześnie, że w razie nie zawarcia porozumienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zostaną ustalone przez Pracodawcę w regulaminie.

Za Pracodawcę, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Więcej o sprawie nieuznawania kwalifikacji pielęgniarek spełniających wymogi grupy 2 w siatce płac, znajdziesz w linku poniżej.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 20

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7695 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek - czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych…
Aktualności

5 najlepszych kremów do twarzy na trądzik – ranking 2023

6 min czytania
Krem do twarzy to kosmetyk, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pielęgnację. Wybór tego rodzaju preparatu nie jest jednak łatwym zadaniem i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

4 min czytania
Związek pielęgniarek wyjaśnia cel ustawy autorstwa OZZPiP w sprawie siatki płac pielęgniarek Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej…
Komentarze
×
Aktualności

Wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – co warto wiedzieć?