Pielęgniarki – takie dodatki wypłacają szpitale.

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płac
Pielęgniarki – takie dodatki wypłacają szpitale.

Dodatki dla pielęgniarek po podwyżkach

Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego opublikował dane w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek w szpitalach, dla których organem założycielskim jest Marszałek Województwa. Dane dotyczą 5 szpitali.

Pielęgniarki wykonujące zawód w podmiotach leczniczych – szpitalach, mają wypłacane dodatki. Przedmiotowe dodatki są wypłacane w związku ze stażem pracy oraz za pracę w niedzielę święta i dni wolne od pracy, a także za pracę w porze nocnej.

Dodatek z wysługę lat dla pielęgniarek

Dodatek tzw. wysługa lat, jest wypłacany po 5 latach pracy. W wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Wrasta on corocznie o 1% do 20 lat pracy. Zatem maksymalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego może wynieść 20% i dalej nie wzrasta.

Należy podkreślić, że ten dodatek nie jest obligatoryjny i może go podmiot leczniczy nie wypłacać. Nie wynika on z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego w niektórych szpitalach nie jest wypłacany. Są także szpitale, że dodatek ten jest wypłacany nie do 20% ale do 30%. Niektóre jednostki wypłacają dodatki tylko za staż w danym zakładzie pracy. Zasady wynagradzania przedmiotowego dodatki regulują zakładowe regulaminy wynagradzania.

W kilku artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy o zapowiadanych przez dyrektorów likwidacji przedmiotowego dodatku. Dyrektorzy motywowali to zbyt małymi środkami finansowymi przekazanymi przez NFZ na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek. Takie postępowanie zarządzających spotkało się z dużym sprzeciwem środowiska pielęgniarskiego.

Dodatek za pracę w porze nocnej dla pielęgniarek

Ten dodatek wynosi 65% stawki godzinowej. Jest uregulowany w ustawie o działalności leczniczej. Jego wysokość wynika także z wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Im większe wynagrodzenie zasadnicze tym wyższa stawka godzinowa danej pielęgniarki. Dodatek ten jest wypłacany za 8 godzin pracy na dyżurze pomiędzy godziną 19 a 7 rano.

Jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej opisaliśmy w artykule, do którego prowadzi poniższy link.

Dodatek za pracę w niedzielę i święta

Dodatek ten wynosi 45% stawki godzinowej. Jest uregulowany w ustawie o działalności leczniczej. Jego wysokość wynika także z wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Im większe wynagrodzenie zasadnicze tym wyższa stawka godzinowa danej pielęgniarki za pracę w niedzielę i święta.

Urząd Marszałkowski informuje o wysokości dodatków wypłacanych pielęgniarkom

Poniżej za Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podajemy wysokość dodatków wypłacanych pielęgniarkom, pracujących w szpitalach podległych Marszałkowi Województwa.

Szczegółowa analiza danych zawartych w poniższej tabeli nie jest możliwa bez znajomości struktury zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym oraz polityki płacowej w danej jednostce.

Dla przykładu średnia wysokość dodatków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, dla pielęgniarek z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym wynosi 532 PLN. Natomiast w tym samym szpitalu średnie dodatki dla pielęgniarek z najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym wynosi 3022 PLN. Nie znamy przyczyny takiego rozwarstwienia. Nie wynika on tylko z różnicy w wysokości wynagrodzeń zasadniczych.

Wysokość dodatków dla pielęgniarek z najniższym i najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym

Natomiast w Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dodatki dla pielęgniarek z najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym wynoszą średnio 5963 PLN. Ta kwota jest możliwa w przypadku, kiedy ten szpital do grupy 2 zaszeregował np. tylko pielęgniarkę naczelną i epidemiologiczną. Może także pielęgniarki oddziałowe. Te pielęgniarki nie pracują w porze nocnej i w święta ale zapewne mają wypłacany dodatek funkcyjny. Stąd takie wysokie dodatki.

Powyższe dane pokazują, że informacja, iż w tym szpitalu najwyższe wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi ponad 13 tys. PLN półprawdą. Może dotyczyć niewielkiej liczby pielęgniarek. Natomiast statystycznie jest uzasadniona.

Można podsumować, że wysokość dodatków dla pielęgniarek z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym wynosi około 1,7 – 2 tys. PLN. Natomiast pielęgniarek z najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym wysokość dodatków waha się pomiędzy 2750 – 3400 PLN.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami:7 285,55 zł6 973,13 zł5 855,00 zł7 221,65 zł6 494,06 zł
Dodatki:1 962,55  zł1650,13 zł532,00 zł1 898,65 zł1 171,06 zł
Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami:10 084,36 zł13 268,00 zł10 327,00 zł10 696,50 zł8 733,40 zł
Dodatki:2 779,36 zł5 963,00 zł3 022,00 zł3 391,50 zł2 015,40 zł

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.1 / 5. Ilość głosów: 56

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1057 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki z magistrem mniej podwyżki. Z grupy 6 więcej.