Pielęgniarki – taryfikator kwalifikacyjny – wykładnia ministerstwa zdrowia.

2 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowa
Pielęgniarki – taryfikator kwalifikacyjny – wykładnia ministerstwa zdrowia.

W interpelacji poselskiej z dnia 8 maja 2024 roku poseł skierował między innymi dwa zapytania do ministra zdrowia:

1. Czy po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia pracodawcy byli zobowiązani automatycznie dostosować grupę zawodową pracownika zatrudnionego na stanowisku pielęgniarki oddziałowej lub zastępcy pielęgniarki oddziałowej do faktycznie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych, w sytuacji, gdy do zatrudnienia w wyniku konkursu doszło przed 5 września 2023 r.?

2. Czy po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia pracodawcy byli zobowiązani automatycznie zaszeregować pracownika zatrudnionego na stanowisku pielęgniarki oddziałowej lub zastępcy pielęgniarki oddziałowej, legitymującego się tytułem magistra pielęgniarstwa i tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa do 2 grupy zawodowej, w sytuacji, gdy do zatrudnienia w wyniku konkursu doszło przed 5 września 2023 r.?

Pełny tekst powyższej interpelacji dostępny w artykule z dnia 20 czerwca 2024 roku pt. Pielęgniarka oddziałowa bez uznanego tytułu magistra i specjalisty.

Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi ministerstwa zdrowia z dnia 27 czerwca 2024 roku:

(…) Odnosząc się do zawartych w interpelacji pytań dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki oddziałowej lub zastępcy pielęgniarki oddziałowej, uprzejmie informuję, że rozporządzenie z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) – zwane dalej: „rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2023 r.”, nie jest aktem prawnym regulującym problematykę wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a określa ono jedynie kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2023 r. pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2023 r. ma charakter ochronny, a jego celem jest zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przed rozwiązaniem z nimi stosunków pracy w przypadku, gdy nie spełniają oni wymogów określonych w ww. rozporządzeniu. Przepis ten nie generuje natomiast po stronie pracodawcy obowiązku automatycznego podwyższania grupy zawodowej oraz zaszeregowania pracownika zatrudnionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 10 lipca 2023 r. na stanowisku pielęgniarki oddziałowej lub zastępcy pielęgniarki oddziałowej, legitymującego się tytułem magistra pielęgniarstwa i tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, do grupy zawodowej określonej w Lp. 2 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. (co wiąże się ze wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego).

Natomiast w przypadku zatrudniania w podmiotach leczniczych nowych pracowników po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 10 lipca 2023 r. (w tym pielęgniarki oddziałowej wybranej w drodze konkursu, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), zastosowanie będą już miały nowe przepisy określające kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. W takim przypadku również wynagrodzenie pracowników powinno zostać ustalone z uwzględnieniem wymogów na stanowiskach pracy, określonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 10 lipca 2023 r. (…)

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Marek Kos
Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 20

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8295 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - kwestia podawania pacjentom rozkruszonych leków.