Pielęgniarki – wyższa grupa tylko dla liczby pielęgniarek zapisanej w normach zatrudnienia.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – wyższa grupa tylko dla liczby pielęgniarek zapisanej w normach zatrudnienia.

Nowa ustawa o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

W dniu 17 maja 2022 roku grupa posłów złożyła interpelację poselską w sprawie w sprawie projektu zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W przedmiotowej interpelacji odniesiono się do kwestii, które poruszono, w niżej cytowanych fragmentach wystąpienia posłów do ministra zdrowia.

W umowach o pracę ma być zapisana grupa, do której została zaszeregowana dana pielęgniarka lub położna

Sprzeciw środowiska budzi dodanie do ustawy art. 5a, zobowiązującego kierowników podmiotów leczniczych do określania w umowie o pracę, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy zaliczone jest zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Za pozornie niewinnym postanowieniem kryje się poważne ryzyko nadużyć – zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu pracy wprowadzenie takich zmian wymagać będzie wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę, który w ten sposób może próbować kształtować sytuację pielęgniarek, szeregując je do grupy, do której przypisany jest niższy wskaźnik wynagrodzenia. W takim przypadku pielęgniarka zmuszona będzie bądź do zmiany pracy, bądź skorzystania z drogi sądowej.

Czy ustawa zabezpiecza przed sytuacją, że zaszeregowana do wyższej grupy, zostanie tylko liczba pielęgniarek, która wynika z norm zatrudnienia

Po drugie, tabela wskaźników opiera się na wykształceniu pracownika medycznego, premiując studia magisterskie i specjalizacje, co zasługuje na aprobatę w szczególności przez pryzmat przyciągnięcia do zawodu nowych chętnych.

Poważną bolączką i brakiem jest jednak nieuwzględnienie przy tworzeniu wskaźników doświadczenia zawodowego i stażu pracy. Powoduje to, że pielęgniarki z 20-30 letnim doświadczeniem, biegłe w swoim zawodzie i posiadające wiedzę opartą na praktyce, które ukończyły jedynie studium medyczne czy studia na poziomie licencjatu, zaszeregowywane są bez uwzględnienia stażu pracy.

Wskaźniki wynagrodzenia powinny uwzględniać nie tylko wykształcenie, ale i doświadczenie zawodowe i staż pracy. Środowisko zgłasza również inne postulaty ochronne, chcąc zabezpieczyć się przed przypadkami zaszeregowywania przez podmioty lecznicze do wyższych grup płacowych tylko takiej liczby pielęgniarek, jaka wynika z norm zatrudnienia, pozostałe natomiast do niższych.

Wobec powyższych kontrowersji grupa posłów zadała ministrowi zdrowia konkretne pytanie:

Jakie cele stoją za zawartym w projektowanym dodaniu do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych artykułem 5a, który zdaniem środowiska pielęgniarsko-położniczego stanowi furtkę umożliwiającą – poprzez składanie wypowiedzeń zmieniających – szeregowanie pielęgniarek do niższych grup uposażenia, niż wynika to z ich wykształcenia?

Odpowiedzi w powyższych kwestiach udzielił wiceminister zdrowia

W dniu 3 czerwca 2022 roku odpowiedzi na powyższą interpelację udzielił wiceminister zdrowia pan Piotr Bromber. Warto zwrócić uwagę, że data odpowiedzi jest już po uchwaleniu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniach, która jest z dnia 26 maja 2022 roku.

Poniżej cytujemy fragmenty odpowiedzi, dotyczące sygnalizowanych zagrożeń dla pielęgniarek i położnych, wynikających z uchwalonych przez sejm, nowych rozwiązań płacowych.

Ministerstwo: ustawa jest korzystna dla pielęgniarek i położnych

(…) Jednocześnie jednak należy wskazać, że w przyjętej przez Sejm w dniu 26 maja br. ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje się przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pracy pielęgniarek i położnych na tych stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego.

Tym samym pielęgniarki i położne z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości ustawowego najniższego wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej o 1550 zł, czyli o ponad 41 proc.

Wiceminister: podstawą zaszeregowania w siatce płac, kwalifikacje wymagane na danym stanowisku

Wspomniana powyżej ustawa nowelizująca utrzymuje przy tym rozwiązanie, że podstawą do zakwalifikowania pracownika do konkretnej grupy zawodowej są kwalifikacje wymagane przez pracodawcę na stanowisku, na którym dany pracownik jest zatrudniony. Jest to zgodne z obowiązującą na gruncie polskiego prawa pracy zasadą, że „wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy” (art. 78 Kp).

Ministerstwo: to właśnie ten przepis zapobiegnie przenoszeniu pielęgniarek i położnych do innej grupy o innym współczynniku pracy

Minister Zdrowia nie może podzielić stanowiska Autorów interpelacji, jakoby niekorzystne dla pracowników miałoby być zobowiązanie podmiotu leczniczego, który jest pracodawcą, do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien on zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Ten przepis ma bowiem wyeliminować przypadki nieinformowania pracowników, do której grupy zawodowej przypisał ich pracodawca i tym samym zapobiec przypadkom przeszeregowywania pracowników w kolejnych latach, czyli przenoszenia ich do grupy o innym współczynniku pracy, często w celu „zaoszczędzenia” na kosztach pracy.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Podwyżki dla pielęgniarek – chaos w zmianach umów o pracę, poruszyła kontrowersje w zakresie interpretacji skutków art. 5a, dla pielęgniarek i położnych.

Linki oraz śródtytuły pochodzą od redakcji

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 80

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Dwie oferty pracy dla pielęgniarek. Różnica w wynagrodzeniu znaczna.