Podwyżki dla pielęgniarek – chaos w zmianach umów o pracę.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Podwyżki dla pielęgniarek – chaos w zmianach umów o pracę.

Ustawa wymusza zmiany w umowach o pracę

Na stronie internetowej Senatu, w dniu 6 czerwca 2022 roku, opublikowano uwagi biura legislacyjnego Kancelarii Senatu w sprawie ustawy ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jedna z kwestii podniesionych w powyższej opinii, dotyczy zapisów zawartych w artykule, który reguluje zagadnienie dotyczące wymuszenia na pracodawcach, wskazania w umowie o pracę, zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy.

Powyższe zagadnienie poruszała redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Zagrożenie – pielęgniarki raptownie mogą znaleźć się w innej grupie.

W artykule tym cytujemy wypowiedź posłanki Elżbieta Gelert, na posiedzeniu plenarnym Sejmu:

Chodzi też o przyporządkowanie do grup wszystkich pracowników, tak jak państwo w tej chwili podajecie. W takim razie pracownicy będą musieli mieć zmieniane angaże i tutaj również zachodzi obawa, że przy zmieniających się angażach raptownie mogą znaleźć się w innej grupie.

poseł Elżbieta Gelert

Biuro legislacyjne senatu o wadach ustawowych zapisów w sprawie umów o pracę

Poniżej przytaczamy fragment opinii, który dotyczy powyżej omawianego zagadnienia.

(…) Zgodnie z art. 5a ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (art. 1 pkt 6 noweli), od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Art. 4 ust. 3 noweli stanowi z kolei, strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Porównanie tych norm prowadzi do wniosku, że są one wzajemnie sprzeczne.

Przepis materialny (art. 5a ustawy) stanowi bowiem, że zapis o zaliczeniu stanowiska pracownika do grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy, ma się znaleźć w umowie o pracę począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. Przepis przejściowy (art. 4 ust. 3 noweli) mówi z kolei, że umowy o pracę mają zostać dostosowane do wymogu z art. 5a ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Innymi słowy, z jednej strony nowy składnik umowy o pracę ma znaleźć w umowach zawieranych po dniu 1 lipca 2022 r., z drugiej strony przepis przejściowy nakazuje wpisać go do wszystkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, a więc także i tych sprzed 1 lipca 2022 r.

Przepisy te wymagają korekty w zależności od przyjętego przez autorów założenia.

Propozycja poprawki:

– w art. 4 w ust. 3 wyrazy „zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „zawarte po dniu 1 lipca 2022 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”;

Albo

– w art. 1 w pkt 6, w art. 5a wyrazy „Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę” zastępuje się wyrazami „W umowie o pracę”;

źródło: senat.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 101

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7791 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo przeniosło pielęgniarki z licencjatem do innej grupy na wniosek izby i związku.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy fragment interpelacji do ministra zdrowia w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 90 PLN/godz. Wymagana specjalizacja i studia.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Klinika, która oferuje zabiegi z zakresu: ortopedii, chirurgii plastycznej, laryngologii poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Praca na część…
AktualnościUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki - minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza,…
Komentarze
×
Nowa siatka płac

Podział pielęgniarek na 6 grup. Głos rozsądku?