Pielęgniarki z wiceministrem o siatce płac.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki z wiceministrem o siatce płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek w projekcie nowej tabeli płac

W sprawie nowej siatki płac w podmiotach leczniczych jest coraz głośniej. Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych na 3 stronach bieżącego wydania opublikowała informacje dotyczące projektu nowej siatki wynagrodzeń oraz skutków płacowych dla pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2022 roku. Prezentujemy także opracowaną przez ministerstwo zdrowia tabelę, w której podano wysokość wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w konkretnych grupach zawodowych. Zapraszamy do wnikliwej lektury powyższych materiałów w celu wyrobienia własnego poglądu na omawianą problematykę.

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych zbierał uwagi do projektu nowej siatki płac do wczoraj. Natomiast minister zdrowia opinie i uwagi do zaproponowanego systemu wynagrodzeń przyjmuje do dnia 18 kwietnia. 

Związek pielęgniarek na znak protestu opuścił w zeszłym roku Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia. Groził strajkiem pielęgniarek i położnych. Domagał się spotkania z ministrem Niedzielskim w sprawie płac. Minister z pielęgniarkami się nie spotkał. Teraz związek wraca do rozmów z ministerstwem oraz do Zespołu Trójstronnego. Powyższy aspekt omówiliśmy ze szczegółami w poniższym artykule redakcji pielegniarki.info.pl.

Natomiast poniżej cytujemy notatkę ze spotkania, która została opublikowana w dniu wczorajszym na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Warto także mieć wiedzę w jaki sposób przedstawiciel władz izby pielęgniarek wypowiadał się w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 23 marca 2022 roku. W artykule pt. Izba pielęgniarek – współczynniki wyglądają bardzo obiecująco, zacytowaliśmy wystąpienie wiceprezesa izby oraz opublikowaliśmy komentarz redakcyjny. 

Spotkanie pielęgniarek z wiceministrem zdrowia

W poniedziałek 11.04.2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziałem Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Edyty Gadomskiej i Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Jakuba Bydłonia.

1 kwietnia Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach minimalnych pracowników ochrony zdrowia wraz z nową tabelą grup zawodowych oraz nową wysokością współczynników, zgodnie z którymi będą przeliczane wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło wyjaśnienia intencji zapisów projektu zmian w ustawie. Strona społeczna zasygnalizowała Ministrowi niepokoje i wątpliwości związane z proponowanymi zapisami w ustawie, które w formie pisemnej złożone zostaną w terminie przewidzianym dla konsultacji (18 kwietnia).

Razem z NIPiP zasygnowaliśmy Ministrowi nasze wątpliwości związane z proponowanymi zmianami ustawy. Swoje zastrzeżenia złożymy także na piśmie, zgodnie z trybem konsultacji społecznych – wskazała Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP.

Ponadto w trakcie spotkania strona rządowa przedstawiła stan realizacji „Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. Szczególną uwagę poświęcono zgłaszanemu przez środowisko problemowi braku przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz brakiem rozwiązań dla ustalenia norm dla pozostałych rodzajów świadczeń. Strona społeczna zwróciła uwagę na brak przestrzegania przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu działań opisanego w „Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”.

Niepokoi nas fakt nieprzestrzegania przez rządzących harmonogramu działań opisanego w „Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. Jest to dokument przyjęty przez Radę Ministrów, wyznaczający strategię rozwoju kadr pielęgniarek i położnych. Brak jego realizacji, będzie skutkował pogłębiającym się deficytem specjalistów na rynku! – alarmuje Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP.

źródło: nipip.pl 

Komentarz redakcyjny pielegniarki.info.pl 

Z notatki zamieszczonej przez izbę pielęgniarek i położnych wynika, że „spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło wyjaśnienia intencji zapisów projektu zmian w ustawie”. Zapisy nowej siatki płac obowiązują od 1 lipca 2021 roku. Natomiast projekt nowej siatki płac, która ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku jest znany od 5 listopada 2021 roku. 

Zdecydowanie należy podkreślić, że regulacje płacowe zawarte w obecnej siatce płac oraz w projektowanej od 1 lipca 2022 roku, deprecjonują i dyskryminują grupę zawodową pielęgniarek i położnych.

Nie czas na odgadywanie intencji ministra zdrowia. Izba powinna poinformować ministra zdrowia o terminie akcji strajkowej środowiska pielęgniarskiego. I oczywiście przedstawić swój projekt siatki płac. W przypadku braku realizacji postulatów w zakresie naprawy patologicznej siatki płac , zrealizować zapowiedź akcji protestacyjnej. 

Czas na spotkania z ministrem zdrowia w sprawie siatki płac minął. 

Także brak realizacji zapisów w „Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”, izbę i związek „niepokoi”. Może czas na konkretne działania w tej sprawie?

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 68

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7358 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki wspominają pochody majowe. Zobacz zdjęcia.

2 min czytania
Wspomnienia pielęgniarek z Liceum Medycznego Jak w piosence Varius Manx “I wtedy przyszedł maj…”, a wraz z nim dla wielu pielęgniarek i…
Aktualności

"Przyszłe Położne" proszą o pomoc położne i pielęgniarki.

1 min czytania
Wpływ pandemii na pracowników ochrony zdrowia Szanowni Państwo, Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wraz Zakładem Badań…
AktualnościNowa siatka płac

Minister docenił pielęgniarki. Zarobią mniej niż panie w administracji.

2 min czytania
Pielęgniarki i położne w nowej siatce płac Minister zdrowia w szczególny sposób podziękował Radzie Ministrów za przyjęcie projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach…
Komentarze
×
AktualnościBrak pielęgniarek

Praca pielęgniarki jest niebezpieczna w wymiarze 300-400 godzin miesięcznie.