Pielęgniarki żądają 1 500 PLN do podstawy. Zobacz stanowisko dyrekcji.

3 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Pielęgniarki żądają 1 500 PLN do podstawy. Zobacz stanowisko dyrekcji.


Protest pielęgniarek przed szpitalem

Zobacz także: 

Pielęgniarki: Zaproponowano trzy poziomy wykonywania praktyki: ogólny, specjalistyczny, zaawansowanej praktyki.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pojawiające się w Internecie informacje dotyczące pikiety planowanej przed Szpitalem Uniwersyteckim w dn. 28.10.2019 r. oraz rozpowszechniane przy tej okazji niezgodne z prawdą stwierdzenia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że:

Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku wypłaty części środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim, należy wskazać, że od lipca 2019 r. każda pielęgniarka i położna otrzymała wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1320 zł w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego wiąże się ze wzrostem innych składników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Spór dotyczy sposobu rozliczania części środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, które Szpital przekazał na wypłatę pochodnych od wzrostu wynagrodzeń.

Od lutego 2019 r. w tej kwestii prowadzone są rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim. Dotychczas odbyło się co najmniej 7 spotkań.  W związku z rozbieżną interpretacją przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia Szpital jest obecnie na etapie mediacji z Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Należy wskazać, że stanowisko grupy zawodowej pielęgniarek i położnych nie jest jednolite. W dniu 10.07.2019 r. Szpital zawarł porozumienie z Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto w ramach toczącego się sporu Uniwersytet Jagielloński – jako organ założycielski Szpitala – wystąpił z wnioskiem o audyt do Ministerstwa Zdrowia w celu rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla innych grup zawodowych w związku z podniesieniem wyceny świadczeń należy podkreślić, że od lipca 2019 r. Dyrekcja Szpitala odbyła szereg spotkań z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Spotkania miały na celu ustalenie zasad dotyczących wzrostu wynagrodzeń finansowanych ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia. W wyniku zawartych porozumień w lipcu i wrześniu 2019 r. regulacjami wynagrodzeń objęci zostali: diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej, technicy chemicy – laboranci, pomoce laboratoryjne, fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy fizjoterapii, masażyści, psychologowie, psychoterapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, socjologowie, logopedzi, dietetycy, technicy elektroradiologii. Wynagrodzenia zostały wypłacone Pracownikom w ramach wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących niezasadnego i niezgodnego z zakresem obowiązków zaangażowania personelu medycznego w czynności przenoszenia pacjentów do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, przypominamy, że opieka nad pacjentem podczas transportu, a także zabezpieczenie bieżącej dokumentacji medycznej jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika medycznego Szpitala Uniwersyteckiego, wynikającym z zakresu obowiązków, podpisywanego przez każdego Pracownika wraz z umową o pracę. Żadne z poleceń służbowych, nie wykracza poza zakres obowiązków przyjęty na danym stanowisku pracy.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku informacji o przenosinach do NSSU, informujemy, że od jesieni 2018 roku Szpital Uniwersytecki przeprowadza obowiązkowe spotkania i szkolenia przygotowujące Pracowników do przenosin do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. W jego ramach Pracownicy zostają zapoznani ze szczegółowym harmonogramem przeprowadzki, a także zapoznają się z własnymi stanowiskami pracy. Dodatkowo do  25 października br. szkolenie w Nowej Siedzibie odbyło ponad 2600 pracowników, co stanowi większość osób zatrudnionych w klinikach przenoszonych do NSSU.

Wszelkie informacje dotyczące przenosin są na bieżąco przekazywane Pracownikom poprzez wewnętrzne system komunikacji oraz przez bezpośrednich przełożonych. Cyklicznie odbywają się także spotkania i narady organizowane zarówno przez Dyrekcję Szpitala, jak i bezpośrednio przez pion Naczelnej Pielęgniarki, na których omawiane są wszystkie bieżące sprawy związane z organizacją pracy, zarówno w Nowej Siedzibie, jak i w kompleksie przy ul. Kopernika. Od sierpnia 2019 r. Pracownicy otrzymują również imienne informacje dotyczące miejsca wykonywania obowiązków służbowych po procesie przenosin do NSSU. Dokument ten nie jest zmianą warunków umowy o pracę, a ma wyłącznie charakter informacyjny.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zobacz więcej w sprawie: Pielęgniarki w ramach "1200" dostały do podstawy 1320 PLN. "Chcemy 1500".


Zobacz także:

Raport – pielęgniarki sygnalizują wyczerpanie fizyczne i psychiczne.

30-50% pielęgniarek pracuje u kilku pracodawców.

Pielęgniarki to personel pomocniczy – mówi działacz izby lekarskiej.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze