Pielęgniarki – zasady izolacji pacjentów.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii


Pielęgniarki – zasady izolacji pacjentów

Zasady izolacji w podmiocie wykonującym działalność  zasady izolacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą 

1. Pacjent zakwalifikowany do badania przesiewowego, w miarę dostępności jest wstępnie izolowany w sali jednoosobowej do czasu uzyskania wyniku tego badania, jeśli nie ma takiej możliwości, przebywa na sali wieloosobowej z zachowaniem procedur zapobiegających transmisji patogenu drogą kontaktową.
2. W chwili potwierdzenia mikrobiologicznego kolonizacji lub wystąpienia zakażenia objawowego, wdrażana jest izolacja pacjenta w sali jednoosobowej.
3. Lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny uruchamia środki niezbędne do wdrożenia izolacji na sali jednoosobowej.
4. Zasady postępowania z pacjentem z BCA, w tym izolacja, nie mogą w żadnym przypadku oznaczać pogorszenia warunków opieki, a wynikające z nich ograniczenia praw pacjenta, są wprowadzane jedynie w niezbędnym zakresie.
5. Nie jest wymagana oddzielna zgoda pacjenta na izolację.
6. Decyzja o zakończeniu izolacji jest zależna od rodzaju BCA i stanu klinicznego pacjenta.
7. Izolacja w sali jednoosobowej.
Preferowane są sale jednoosobowe ze śluzą umywalkowo-fartuchową wyposażone w:
1) stanowisko higieny rąk obejmujące:
a) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią,
b) dozownik z mydłem, uruchamiany bez kontaktu z dłonią,
c) dozownik z preparatem dezynfekcyjnym do rąk uruchamiany bez kontaktu z dłonią,
d) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku,
e) pojemnik na zużyte ręczniki;
f) podajnik/dozownik na rękawice ochronne medyczne;
2) pojemnik na zużyte środków ochrony indywidualnej; 
3) meble i aparatura ograniczone do niezbędnego minimum;
4) drobny sprzęt medyczny – ograniczony do niezbędnego minimum, zabezpieczony przed
skażeniem w szczelnie zamykanych pojemnikach lub szafach;
5) połączone z salą pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, natrysk, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki; dopuszcza się wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poza salą, w bezpośredniej bliskości, dostępne tylko
dla osób podlegających izolacji lub krzesło toaletowe przeznaczone dla konkretnego pacjenta.
6) miejsce przechowywania czystych środków ochrony indywidualnej, o ile w sali jest przedsionek albo śluza umywalkowo-fartuchowa; jeśli takiej możliwości nie ma – miejsce jest zorganizowane poza salą, bezpośrednio przed wejściem do sali 
7) dozowniki muszą być rozbieralne i dezynfekowalne .
8. Priorytety izolacji
W przypadku ograniczonych możliwości izolacji w salach jednoosobowych, pacjenci podlegają izolacji w zależności od wykrytego BCA w następującej kolejności:
1) Clostridioides difficile toksynotwórcze – pacjenci z objawowym zakażeniem; Enterobacterales – wytwarzające karbapenemazy – pacjenci z objawowym zakażeniem lub kolonizacją
2) Staphylococcus aureus o zmniejszonej wrażliwości lub oporności na glikopeptydy lub linezolid; – pacjenci z objawowym zakażeniem lub kolonizacją
3) Enterococcus spp. – z nabytą opornością na co najmniej jeden z glikopeptydów – tylko pacjenci z biegunką oraz nosiciele w oddziałach, w których są hospitalizowani pacjenci z czynnikami ryzyka inwazyjnych zakażeń enterokokowych (w szczególności intensywna terapia, hematologia, onkologia, dializy)
4) Enterococcus spp. oporne linezolid – pacjenci z objawowym zakażeniem lub kolonizacją 
5) Staphylococcus aureus opornego na metycylinę (MRSA) – tylko pacjenci z objawowym zakażeniem, w którym zachodzi ryzyko rozprysku skażonego materiału biologicznego
6) Pseudomonas spp. – wytwarzające karbapenemazy – pacjenci z objawowym zakażeniem lub kolonizacją
7) Acinetobacter spp. – wytwarzające karbapenemazy – pacjenci z objawowym zakażeniem
lub kolonizacją
8) Pałeczki Gram-ujemne wykazujące nabytą oporność na kolistynę – pacjenci z objawowym zakażeniem lub kolonizacją
9) Pałeczki K. pneumoniae ESBL+ – tylko pacjenci z biegunką
10) Pałeczki E.coli ESBL+ – tylko pacjenci z biegunką
11)Clostridioides difficile toksynotwórczych – pacjenci z kolonizacją C. difficile toksynotwórczym w szpitalach, w których o okresie 12 m-cy stwierdzono ognisko epidemiczne tych zakażeń.
9. W przypadku braku możliwości izolacji w sali jednołóżkowej lub kohortacji, należy dostosować salę wielołóżkową do wymagań izolacji poprzez zmniejszenie liczby pacjentów w tej lub innej sali albo dostosować liczbę pacjentów w oddziale, tak aby zapewnić możliwości izolacji lub kohortacji.
10. W przypadku więcej niż 2 pacjentów skolonizowanych lub zakażonych kohortuje się wg
poniższych zasad:
a) Na jednej sali mogą przebywać pacjenci z tym samym szczepem BCA (ten sam gatunek, ten sam mechanizm). Dopuszcza się kohortację w obrębie grupy drobnoustrojów z tym samym mechanizmem lekooporności.
b) Nie kohortuje się pacjentów z BCA z różnych grup i różnymi mechanizmami lekooporności.
c) Pomieszczenia kohortacji pacjentów spełniają te same wymagania co sala izolacji

Zobacz także: Pielęgniarki – higiena rąk na stanowiskach pracy. „Nic poniżej łokcia!”

źródło: Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności (bca) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych –  4.07.2019 – zobacz cały dokument

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Więcej o bezpieczeństwie pielęgniarki – koronawirus SARS-CoV-2…Zobacz także:

Pielęgniarki – dzielenie leków (skutki uboczne) – kilka refleksji.

Praca dla pielęgniarki. Od 4 500 zł. brutto. Wymagania: wyższe (w tym licencjat).

NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek.

1 min czytania
Literatura dla pielęgniarek i położnych W książce “Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne,…
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
Komentarze