Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim…

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wykształcenia kierunkowego i egzaminów specjalistycznych pielęgniarek i położnych.

Podczas dyżuru poselskiego zgłosiły się pielęgniarki, które podniosły problem nieuznawania przez dyrektorów szpitali wyższych kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, jako wymaganych na danym stanowisku.

Według przedstawicielek środowiska pielęgniarek i położnych wśród dyrektorów placówek medycznych istnieje duża dowolność w uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Uznaniowość ta wynika z faktu, iż według obecnie obowiązujących przepisów, podstawą ustalenia współczynnika pracy na danym stanowisku, a co za tym idzie także wynagrodzenia, jest wymagane na tym stanowisku wykształcenie lub specjalizacja.

Często dochodzi więc do sytuacji, w których pielęgniarka lub położna posiada tytuł mgr. z pielęgniarstwa i specjalizację, a dyrektor szpitala do ustalania poziomu minimalnego wykształcenia nie uznaje jej kwalifikacji, twierdząc, że wykształcenie magisterskie nie jest wg niego konieczne.

Jak twierdzą pielęgniarki, jest to sytuacja bardzo korzystna dla dyrektorów placówek medycznych, gdyż w ten sposób dysponują bardzo dobrą, profesjonalną kadrą, której nie muszą płacić w pełni za jej umiejętności, posiadane wykształcenie i wiedzę, a posiadane środki finansowe mogą wykorzystać na inny cel, np. na remonty placówek opieki zdrowotnej.

Jest to praktyka, która nie zachęca pielęgniarek i położnych do podnoszenia swoich kwalifikacji. Dlatego też, aby jej przeciwdziałać, środowisko pielęgniarek i położnych proponuje zamienić przesłankę wymagania określonego wykształcenia lub specjalizacji na danym stanowisku, na przesłankę ich posiadania.

Warto też zaznaczyć, iż w poprzednich latach kierujący placówkami medycznymi masowo zachęcali pielęgniarki do podnoszenia swoich kwalifikacji. Nie szło jednak za tym podnoszenie wynagrodzenia.

Dalszy ciąg artykułu pod sondą…

Czy rozważasz pozwanie do Sądu pracy pracodawcę za nierówne traktowanie w zatrudnieniu?

Zmiana sposobu wynagradzania jest istotna także w kontekście przyciągnięcia nowych osób do zawodu. Obecnie pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę wśród pracowników medycznych. Mimo to wciąż jest ich za mało. W Norwegii na 1000 mieszkańców przypada średnio 8-10 pielęgniarek. W Polsce są to tylko 4 pielęgniarki.

Zwiększenie liczby i wyższy profesjonalizm kadry medycznej w efekcie skutkować będzie wyższym poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego oraz lepszą jakością i dostępnością świadczeń zdrowotnych.

Z tego powodu środowisko pielęgniarek i położnych wystąpiło z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ten zakłada zobowiązanie podmiotu leczniczego do ustalenia na nowo wynagrodzenia zasadniczego pracownika, który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie go do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy, określonym w załączniku do ustawy. Ustalenie na nowo wynagrodzenia zasadniczego następowałoby od następnego miesiąca po udokumentowaniu przez pracownika kwalifikacji stanowiących podstawę zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy.

W tym przypadku zostałaby zlikwidowana dowolność decyzyjna dyrektorów placówek, z którą mamy obecnie do czynienia, a uznawanie kwalifikacji następowałoby automatycznie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pani Minister z pytaniami:

1. Czy zdaniem ministerstwa obecnie obowiązujące przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dają dyrektorom placówek pełną swobodę w uznawaniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego?

2. Czy zdaniem ministerstwa prawidłowa jest sytuacja, w której pielęgniarki z wyższym wykształceniem medycznym i specjalizacją kierunkową nie są kwalifikowane do wyższej grupy zawodowej?

3. Jakie jest stanowisko Pani Minister oraz rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy z druku sejmowego nr 33, który wpłynął do Sejmu RP 13 czerwca 2023 roku (druk nr 3421) i który miał pierwsze czytanie w poprzedniej kadencji Sejmu RP w lipcu ubiegłego roku, a ponowne w tej kadencji I czytanie odbyło się w dniu 29 listopada 2023 roku?

4. Czy obecny rząd podjął działania i jakie w celu poprawy warunków pracy oraz wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

  Posłanka na Sejm RP
  Barbara Bartuś

  źródło: sejm.gov.pl

  11 czerwca 2024 roku

  Komentarze

  Oceń artykuł

  Średnia ocen: 2.9 / 5. Ilość głosów: 19

  Bądź pierwszym, który oceni wpis

  8295 artykułów

  O autorze

  Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
  Artykuły
  Zobacz także
  AktualnościOferty pracy

  Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

  1 min czytania
  Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
  AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

  Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

  1 min czytania
  Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
  Aktualności

  Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

  2 min czytania
  Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
  Komentarze