Pielęgniarkom dodatki NIE. Innym TAK! Specjalne.

3 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Pielęgniarkom dodatki NIE. Innym TAK! Specjalne.


Gdzie są dodatki dla pielęgniarek? 

projekt z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia …..
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
 
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 957 oraz z 2010 r. poz. 132) § 3 otrzymuje brzmienie:
 
㤠3. Dodatek specjalny przyznaje:
 
1) Główny Inspektor Sanitarny – państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego;
2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
3) państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny – pracownikom odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.”.
 
§ 2. Państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zatrudnionym po dniu 14 marca 2020 r., dodatek specjalny jest przyznawany za wykonywanie czynności kontrolnych również za okres przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Minister Zdrowia
Uzasadnienie
 
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w  art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn zm.).
 
Celem projektowanych regulacji jest dostosowanie przepisów dotyczących przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia (dalej: „dodatku specjalnego”) do przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322 i 374). Ustawodawca dokonał ww. ustawą m.in. zmiany brzmienia art. 11 ust. 1–4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określającego organy właściwe do powoływania inspektorów sanitarnych i ich zastępców. Od dnia 15 marca 2020 r. organem właściwym do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i ich zastępców stał się Główny Inspektor Sanitarny, natomiast organem właściwym do powoływania państwowych powiatowych inspektów sanitarnych i ich zastępców – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania dodatku specjalnego do nowego brzmienia przepisów ustawowych.
 
Projektowane zmiany określają organ uprawniony do przyznawania dodatku specjalnego państwowym inspektorom sanitarnym i ich zastępcom w sposób spójny z przepisami ustawowymi określającymi organ powołujący na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego oraz zastępcy państwowego inspektora sanitarnego, tj.:
 
1) państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego dodatek specjalny przyznawać będzie Główny Inspektor Sanitarny;
2) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dodatek specjalny przyznawać będzie państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
 
Organ przyznający dodatek specjalny państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozostaje bez zmian i jest nim nadal Główny Inspektor Sanitarny.
 
Nie ulegają zmianie również przepisy dotyczące przyznawania dodatku specjalnego pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych, który będzie przyznawany przez właściwych państwowych inspektorów sanitarnych. 
 
Zobacz także: 
 
Dział w aktualnościach – Dodatki dla pielęgniarek
 
 
 
 
źródło: Rządowe Centrum Legislacji
 
Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki – szpital wypłaca 50% dodatku za pandemię.

Pielęgniarka: zaniedbania to nie ostatnie dni. To ignorowanie pielęgniarek latami…

Pielęgniarka: Proszę osoby decyzyjne o troszkę wyobraźni!


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7533 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze