Podobno pielęgniarki z tytułem magistra dzielą się wiedzą z pielęgniarkami z długoletnim stażem pracy.

4 min czytania
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Podobno pielęgniarki z tytułem magistra dzielą się wiedzą z pielęgniarkami z długoletnim stażem pracy.

Pielęgniarka wypowiada się w zakresie kompetencji zawodowych pielęgniarek z tytułem magistra oraz specjalisty

W dwóch artykułach z 9 i 10 grudnia 2023 roku, opublikowaliśmy wypowiedzi pielęgniarek, które mają zostać zdegradowane przez dyrekcję podmiotu leczniczego. Ich pracodawca nie chce nadal ich zaszeregować do grupy 2 siatki płac. Uważa, że posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie jest wymagane na stanowiskach pracy, na którym są obecnie zatrudnione. Dyrektor szpitala dąży do obniżenia ich wynagrodzenia zasadniczego. Pielęgniarki stanowczo protestują. Mają zdecydowanie rację! Natomiast niektóre aspekty ich wypowiedzi wzbudzają ogromne kontrowersje. Są sprzeczne z realiami wykonywania praktyki zawodowej w szpitalach przez pielęgniarki. Czytelników pielegniarki.info.pl zachęcamy do lektury dwóch poprzednich artykułów w sprawie – poprzez kliknięcie w poniższe linki – oraz do zapoznania się z wypowiedzią kolejnej pielęgniarki na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, która została w całości poświęcona przedmiotowej sprawie.

Jako kolejna głos zabrała Pani Joanna Urban również reprezentująca grupę pielęgniarek. Poinformowała, że po wejściu do Unii Europejskiej zmienił się system kształcenia polskich pielęgniarek. Kwalifikacje jakie nabyły do tej pory zostały zakwestionowane w krajach Unii Europejskiej. Wykazywano różnice programowe. Te, które skończyły liceum medyczne, miały możliwość w krótkim czasie wyrównania tych różnic programowych i zdobycia tytułu licencjata. Pielęgniarki miały czas i możliwości na podniesienie swoich kwalifikacji. To nie działo się z dnia na dzień. Wiadomym było, że jest projekt ustawy, która będzie regulowała pensje, świadczenia według kwalifikacji zawodowych, według wykształcenia. W pielęgniarstwie nie można bazować jedynie na doświadczeniu zawodowym, ponieważ postęp i rozwój medycyny jest dynamiczny, zmienia się. Zmieniają się treści kształcenia, ale za tym idzie też zmiana uprawnień pielęgniarek.

Artykuł 61 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej nakłada na nie obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności. Również daje prawo do kształcenia podyplomowego. Nie potrzeba na to zgody dyrekcji. Nierozsądnym byłoby w takim razie nie korzystać z tego prawa i nie wywiązywać się z obowiązku, który nakłada ustawa. Nie można zasłaniać się ani wiekiem, ani doświadczeniem. Pielęgniarki nabywają nową wiedzę i kwalifikacje nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla dobra pacjenta, a także z korzyścią dla szpitala. Dodała, że grupa, która reprezentuje, jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku i doświadczenia zawodowego.

Stanowią ją pielęgniarki w wieku od 27 do 58 lat. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej zobowiązuje wręcz do wdrażania do praktyki zawodowej nowych zdobyczy nauk medycznych, społecznych, humanistycznych oraz systematyczne dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji. Do aktualizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Studia magisterskie są studiami uzupełniającymi drugiego stopnia, są kontynuacją studiów licencjackich. W swoim programie kształcenia obejmują szeroko treści nauk medycznych, przede wszystkim rozszerzając wiedzę kliniczną, która jest wykorzystywana w pracy w szpitalach, przy pacjencie, zapewniając tym samym wysoki poziom świadczenia opieki. Dodatkowo pielęgniarki dzielą się z koleżankami, z którymi pracują na oddziałach wiedzą, którą nabyły na studiach drugiego stopnia, tj. magisterskich.

Kontynuując zaznaczyła, że dyrektorzy w swoich wypowiedziach negują konieczność posiadania wyższego wykształcenia magisterskiego u pielęgniarek specjalistek z uznanym dotychczas tytułem magistra, pracującym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, dążąc usilnie do degradacji i przesunięcia ich do grupy specjalistek. Zwróciła uwagę, że na stronie internetowej ZOZ w Nysie można przeczytać. „W naszym ZOZ jakość jest podstawą skutecznego funkcjonowania. Wysiłek i zaangażowanie pojedynczych osób nie zapewnia sukcesu. Jakością muszą zajmować się wszyscy nasi pracownicy. Wkładają się na nią ilość zatrudnionego personelu, kwalifikacje pracowników, organizacja i struktura jednostki, ilość i jakość sprzętu, urządzeń, aparatury, środki finansowe.” Podkreśliła, że kwalifikacje pracowników znajdują się na drugim miejscu, zaraz po ilości zatrudnionego personelu. Więc hierarchia mówi sama za siebie.

W dalszej kolejności zwróciła uwagę, że w dalszej części tekstu znajdującego się na stronie ZOZ napisane jest, że nacisk na edukację kadr zdeterminowany jest z jednej strony wymogami formalnymi dotyczącymi warunków wymaganych od świadczeniodawców, a z drugiej strony planami, potrzebami i ambicjami zawodowymi samej kadry pracowniczej. Jak zauważyła, cytowany tekst stoi w sprzeczności z obecnym stanowiskiem dyrekcji na temat nieuznawania wykształcenia wyższego magisterskiego naszej grupy.

Oznajmiła, że ze stanowiska izb pielęgniarskich wynika, że pielęgniarki są obowiązane do wykonywania zawodu zgodnie z zakresem posiadanych kwalifikacji. Skoro posiadają dane kwalifikacje, to przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie mogą nie wykorzystywać posiadanych umiejętności nabytych na studiach drugiego stopnia czy specjalizacji, ale jednocześnie przestrzegać obowiązku udzielania świadczeń zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami nabytymi w czasie studiów. Pielęgniarka w postępowaniu o odpowiedzialności zawodowej, czy cywilnym, czy karnym, w szczególności zaś przy zarzutach związanych z popełnieniem błędu medycznego, będzie oceniana z perspektywy posiadanych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Nie ważne przy tym czy są one uznane czy nie.

Powyższe potwierdza wyraźnie, iż zakres czynności zawodowych wykonywany przez pielęgniarki i położne do jakich wykonywania są one uprawnione i zobowiązane, ma być zgodny z aktualną, posiadaną wiedzą medyczną. Zaś zakres ten jest różny w zależności od poziomu formalnego wykształcenia oraz kwalifikacji i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia, w tym podyplomowego. Tytuł magistra jest dobrem osobistym pracownika. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego nieuwzględnienie przez pracodawcę faktu posiadania tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, potwierdzającego pełne wyższe wykształcenie pracownika, stanowi naruszenie nie tylko określonych prawem uprawnień pracowniczych, ale także naruszeniem jego dóbr osobistych.

Kończąc wystąpienie zwróciła się do radnych, aby zastanowili się czym kierują się ciężko chorzy pacjenci przy wyborze lekarza, pielęgniarki. Metryką, która wskazuje na długość stażu zawodowego czy posiadanymi kwalifikacjami, np. tytułem doktora lub profesora?

źródło: powiat.nysa.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.8 / 5. Ilość głosów: 37

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze
×
Aktualności

"Pielęgniarki tylko siedzą i piją kawę." Komentarze środowiska pielęgniarskiego.