Podwyżki dla pielęgniarek – Tej nie kocham, tej nie lubię.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Podwyżki dla pielęgniarek – Tej nie kocham, tej nie lubię.

Harmonogram działań dyrektora w sprawie wzrostu płac pielęgniarek i położnych

Obecnie uwaga wszystkich pracowników oraz dyrekcji podmiotów leczniczych, jest skupiona na kwestii środków finansowych na wzrost wynagrodzeń, zapisanych w ustawie z dnia 26 maja 2022 roku, konkretnie w załączniku, tzw. siatce płac.

Dopiero niedawno ministerstwo zdrowia odkryło karty i ujawniło skrywaną od miesięcy informację. Otóż, środki finansowe na podwyżki nie zostaną znaczone. Nie będą przekazywane przez NFZ na konkretnego pracownika, PESEL.

Środki te, zostaną wpisane do wyceny świadczeń medycznych. Kiedy dyrektorzy dostaną nową wycenę z NFZ (do 15 lipca) za świadczenia zdrowotne wykonywane przez dany podmiot leczniczy, w bardzo krótkim czasie zorientują się, ile zostanie środków na procedury medyczne – po odliczeniu pieniędzy na wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku. Takie rozwiązanie będzie sprzyjać maksymalnemu oszczędzaniu dyrektorów na podwyżkach dla personelu. „Im mniej wydam na podwyżki, tym więcej pieniędzy zostanie np. na: prąd, gaz, leki”.

Jest totalnym absurdem, kiedy dyrektor ma podpisać porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi do dnia 13 lipca. Tak stanowi ustawa. Natomiast o wysokości środków finansowych przekazanych przez NFZ na wzrost wynagrodzeń, dyrektor dowie się najwcześniej w drugiej połowie następnego tygodnia.

Na ten patologiczny skutek, radosnej urzędniczej twórczości, zwróciła posłanka Elżbieta Gelert na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 6 lipca br.

Do 12 lipca dyrektorzy muszą podpisać z poszczególnymi grupami zawodowymi porozumienia w sprawie nowej siatki płac, a wciąż nie mają nowych umów z NFZ i z pewnością do tego czasu nie będą ich mieli, przez co tak naprawdę nie będą wiedzieli na czym stoją.

posłanka Elżbieta Gelert

Racjonalne spojrzenie posłanki na powyższą kwestię wynika zapewne z faktu, że pełni funkcję dyrektora szpitala. Jest to jedyny poseł, który ma jakiekolwiek pojęcie o pracy pielęgniarek i często podnosi temat podziału pielęgniarek na lepsze i gorsze.

Podział środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek nie może odbyć się na zasadzie: tej nie lubię, tej nie kocham, a ta nich mnie w ….. pocałuje

Siatka płac oparta jest na wykazie stanowisk pracy, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe. Jeżeli dany pracownik poszukuje pracy to w ogłoszeniu o pracę sprawdza czy spełnia wymogi kwalifikacyjne stawiane przez potencjalnego pracodawcę.

Przeanalizujmy to na przykładzie pielęgniarki anestezjologicznej. Zgodnie z siatką płac pracodawca może żądać spełnienia wymogów kwalifikacyjnych w poniższej konfiguracji:

1. pielęgniarka z tytułem magistra oraz tytułem specjalisty,
2. pielęgniarka z tytułem specjalisty
3. pielęgniarka ze średnim wykształceniem zawodowym posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny

Jest rzeczą oczywistą, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 roku kierownik podmiotu leczniczego może uznać, że w jego podmiocie leczniczym są 3 stanowiska, na których są wymagane kwalifikacje wymienione w poz. 1, 10 stanowisk pracy z wymaganymi kwalifikacjami wymienionymi w poz. 2 oraz 40 stanowisk – w poz. 3. Nie ma dyskusji, że kierownik podmiotu leczniczego ma do tego całkowite prawo.

Pod jednym zasadniczym warunkiem – w każdej z wymienionych pozycji, zakres czynności i obowiązków będzie odmienny. Czyli pielęgniarki w tych 3 pozycjach będą miały inne uprawnienia zawodowe – zakres obowiązków i uprawnień.

Na powyżej wskazany aspekt zwrócił uwagę senator Wojciech Konieczny, na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia w dniu 8 czerwca 2022 roku.

Mam też takie pytanie: jak mamy np. kwalifikować pielęgniarki do tych podwyżek w zależności od wymaganych – a nie od posiadanych – kwalifikacji? Bo np. jeżeli chodzi o oddział intensywnej terapii, to jest tam wymagana określona liczba pielęgniarek ze specjalizacją anestezjologiczną. A co, jeżeli mam ich więcej niż ta wymagana liczba? Czy mam wybrać, którym pielęgniarkom mam dać, a którym nie, czy też dostanę finansowanie na wszystkie pielęgniarki z danymi umiejętnościami?

senator Wojciech Konieczny

Pan senator wyróżnia się na tle innych senatorów, w zakresie praktycznego spojrzenia na realia wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki. Jest także prezesem szpitala.

Dyrektorze, prezesie – miej na uwadze kierowanie przez pielęgniarki pozwów do Sądów Pracy

W kontekście powyższych zagadnień jest rzeczą niezwykle ważną ustalenie przez podmioty lecznicze wykazu stanowisk pracy wraz z wymogami kwalifikacyjnymi, w tym z ich liczbą.

Podmioty lecznicze mogą spotkać się z zarzutami pielęgniarek i położnych, które wzniecą spory, włącznie z pozwami do Sądu Pracy.

Zarzut pierwszy: podmiot leczniczy pogwałcił zasadę Kodeksu pracy – jednakowa praca, za jednakową płacę. To prosta droga do podniesienia argumentu w Sądzie Pracy o dyskryminacji.

Zarzut drugi: przy braku opracowania przedmiotowego wykazu stanowisk pracy, podmiot leczniczy może spotkać się w Sądzie Pracy, z zarzutem pielęgniarki, która np. spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla stanowiska pracy w grupie 2 a została zaszeregowana do grupy 6.

Dlatego redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opracowała wzory pism do kierownika podmiotu leczniczego w sprawie wykazu stanowisk pracy. Wzór odpowiada treści pisma pielęgniarki z grupy 6. W przypadku pielęgniarek z grupy 2 oraz 5 treść pisma wymaga niewielkiej modyfikacji. Wzór pisma w artykule pt. Gorsza pielęgniarka napisała pismo do dyrektora.

Natomiast w artykule pt. Podwyżki dla pielęgniarek: minister o kwalifikowaniu pielęgniarki do tych podwyżek, opublikowaliśmy wzór kolejnego pisma podwyżkowego. Ma ono zastosowanie do wszystkich grup pielęgniarek i położnych w siatce płac.

W związku z koniecznością zawarcia porozumienia płacowego przez kierownika podmiotu leczniczego ze związkami zawodowymi, redakcja portalu pielęgniarek zwraca uwagę przewodniczącym zakładowych organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Nie mogą oni stawiać się ponad prawem. Nie mogą zawierać porozumień dyskryminujących pielęgniarki i położne. Dlatego warto wysłać pismo do przewodniczących zakładowych organizacji OZZPiP. Wzór wniosku opublikowaliśmy w artykule pt. Pielęgniarki – kolejny wzór pisma podwyżkowego.

Jeszcze na zakończenie jedno pytanie: dlaczego w ustawie nie została uregulowana kwestia wykazu stanowisk pracy w podmiotach leczniczych. Niewiarygodne jak na niskim poziomie legislacyjnym jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Z ramienia ministerstwa zdrowia wprowadzał ją wiceminister Piotr Bromber.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 97

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek.

1 min czytania
Literatura dla pielęgniarek i położnych W książce “Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne,…
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Na stanowisku funkcyjnym.