Podział: pielęgniarka, starsza pielęgniarka i kierująca zespołem.

4 min czytania
Aktualności
Podział: pielęgniarka, starsza pielęgniarka i kierująca zespołem.

Rada ministrów dzieli pielęgniarki

Rada ministrów czyli ważny organ administracji państwa – rząd – podzielił pielęgniarki na grupy. Podział ten ma decydujące znaczenie w zakresie wysokości dochodu osiąganego przez pielęgniarki lub położne.

Na posiedzeniu rządu, które było poświęcone zatwierdzeniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych, minister zdrowia wyskoczył jak filip z konopii z poprawką. Sam minister zdrowia z ogromną satysfakcją obwieścił światu swój sukces. Rząd przyjął moją poprawkę!

PAP informowała, że:

Minister zgłosił autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniami na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.

Źródło: PAP – 19 maja 2021 roku

Poprawka ta zdecydowanie miała zasadniczy walor. Dotychczasową siatkę płac pielęgniarek i położnych, która była niesprawiedliwa oraz sprzeczna z zasadami Kodeksu pracy, można było opisać jeszcze jednym przymiotnikiem: dyskryminująca.

Zwycięski minister, swoją poprawkę sprzedał opinii publicznej jako oddanie sprawiedliwości pielęgniarkom i położnym z posiadanym tytułem licencjata. Poprawka usytuowała powyższe osoby w wyższej grupie tabeli zaszeregowania pielęgniarek i położnych. Z grupy 9 do grupy 8. Konsekwencją przyjętej poprawki było zwiększenie wydatków na płace w ochronie zdrowia. Jakże zażarty bój musiał stoczyć na forum rządu minister. Ogólnie jest przecież wiadomą rzeczą, że rząd dzieli każdą złotówkę z wielką troską o finanse publiczne.

Przy możliwości chwalenia się przed opinią publiczną, zwiększeniem wydatków na płace pielęgniarek i położnych, mało istotną konsekwencją poprawki ministra, było pogwałcenie dyrektywy unijnej w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych. I dotychczasowego stanowiska samego ministerstwa w przedmiotowym zagadnieniu…

Ku uciesze ministra związek pielęgniarek poprawkę ministra uznał za korzystną dla środowiska pielęgniarskiego.

Rząd poprawkę przyjął w dniu 19 maja 2021 roku. Minister zdrowia osobiście ogłosił swój sukces na Twitterze, dziękując pani Marii Ochman z Solidarności oraz pani Urszuli Michalskiej z OPZZ za konstruktywny dialog. O roli obu pań, w “porządkowaniu” wynagrodzeń w ochronie zdrowia będziemy pisać w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Minister zdrowia oraz protestujący medycy ponownie dzielą pielęgniarki i położne

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy jest dyskryminacja absolwentek LM oraz SM wobec pielęgniarek i położnych posiadających tytuł licencjata. Poprawka ministra zdrowia spowodowała, że rzesza pielęgniarek i położnych została odarta z godności zawodowej.

Należy dodać, że minister zdrowia oraz protestujący medycy jesienią bieżącego roku zafundowali festiwal projektów podziału pielęgniarek i położnych. Jednego dnia protestujący medycy przedstawiali projekt podziału zawodów na grupy. Zapowiadali, że będą go bronić jak niepodległości. Następnie za jakiś okres czasu opublikowali nowy projekt podziału naszej grupy zawodowej. Też podobno bardzo fajny. Szkoda, że nie było w tych projektach racjonalności. Natomiast przesłanki na jakich opierali się protestujący medycy, tworząc kolejną nową siatkę płac oraz dlaczego poprzedni projekt jest już niefajny jest tajemnicą jego autorów.

Jesienne projekty siatki płac miały wspólny mianownik. Nadal dyskryminowały absolwentki LM oraz SM. Projekty zarówno protestujących medyków, a także ministra zdrowia. Jakże trudno pojąć, że na tym polu protestujący medycy oraz minister zdrowia osiągnęli konsensus.

Minister zdrowia znów dzieli pielęgniarki i położne

W dniu 5 listopada minister zdrowia ogłosił światu sukces zawarcia porozumienia w sprawie nowego podziału pielęgniarek i położnych na forum Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia.

Porozumienie sprzedał opinii publicznej jako skutkujące wzrostem pensji w ochronie zdrowia. W zakresie szczegółów poinformował:

Pielęgniarki z wykształceniem średnim zostały przekwalifikowane zgodnie z wnioskiem strony społecznej, do grupy z wyższym wykształceniem.

Minister zdrowia Adam Niedzielski – 5 listopada 2021 roku

Czyli znów sukces ministra zdrowia…

Tłumacząc na język realiów, można stwierdzić, że ministerstwo zdrowia zdegradowało pielęgniarki i położne z tytułem licencjata do grupy 9. Z 8 do 9. Teraz mają być zaszeregowane z pielęgniarkami i położnymi absolwentkami LM oraz SM.

Taki stan rzeczy jest odwrotnością skutków poprawki z 19 maja 2021 roku, która została przyjęta przez rząd i ogłoszona jako sukces ministra Niedzielskiego. Naprawdę mamy ministra sukcesów. W maju sukces. W listopadzie sukces.

Zapewne minister zdrowia znajdzie merytoryczne przesłanki, które przekonają członków rządu, do przyjęcia poprawki, która będzie przeciwieństwem poprawki przyjętej w maju. Skoro znów ma być lepiej to nie powinno być w tej kwestii problemów.

Rada ministrów dzieli pielęgniarki i położne

Również rząd również podzielił pielęgniarki w siatce płac pracowników samorządowych. Ostatni raz dokonał tego w dniu 25 października 2021 roku. Ustalono w nim zasady wynagradzania pracowników między innymi Domów Pomocy Społecznej.

W jaki sposób podzielono pielęgniarki DPS w tabeli zaszeregowania pracowników samorządowych? Według poniższego wykazu:

  • pielęgniarka,
  • starsza pielęgniarka,
  • kierujący zespołem pielęgniarek.

Powyższy podział pielęgniarek na trzy grupy, ma swoje ułomności ale jest zdecydowanie sprawiedliwszy niż według posiadanego wykształcenia, które nie ma odzwierciedlenia w realiach wykonywania praktyki zawodowej. Podział, który zastosowano w przypadku pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych. Podział, który doprowadził do konfliktów pomiędzy pielęgniarkami i położnymi. Podział, który skutkuje gigantycznymi kominami płacowymi. Podział w którego powstaniu ma swój udział związek pielęgniarek.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 146

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7238 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Senat: Pielęgniarka zarabia 10 tys.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek w senacie Posiedzenie senatu w dniu 25 listopada 2021 roku. Senator Krzysztof Mróz: (…) Pani senator Beata Małecka-Libera w…
AktualnościNowa siatka płac

Protest pielęgniarek z licencjatem.

3 min czytania
Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2021 roku, że w wyniku porozumienia zawartego na forum Zespołu Trójstronnego, że…
Aktualności

Co musisz wiedzieć, chcąc zacząć pracę w służbie zdrowia?

3 min czytania
Empatia, troskliwość i chęć niesienia pomocy to jedne z najważniejszych cech wielu osób, które chcą zacząć pracę w branży medycznej. Lekarz rodzinny,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka pokazała pasek wypłaty za październik.