Przyporządkowanie danej pielęgniarki do grupy – wykaz do NFZ, oświadczenie pielęgniarki.

4 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Przyporządkowanie danej pielęgniarki do grupy – wykaz do NFZ, oświadczenie pielęgniarki.

Likwidacja dodatku zembali a nowa siatka płac pielęgniarek

W związku z likwidacją dodatku zembali z dniem 30 czerwca 2021 roku, od dnia 1 lipca ulegnia sposób przekazywania przez NFZ środków finansowych dla grupy pielęgniarek i położnych. Związane jest to także z wejściem w życie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia.

Zobacz także:

Związek pielęgniarek a likwidacja zembalowego. 

PiS okradł pielęgniarki z dodatku zembalowego.

Dotychczas NFZ przekazywał ryczałtem około 2 400 zł na dodatek zembali, na konkretną pielęgniarkę. Kwota ta co najmniej  w wysokości 1 200 zł powinna być włączona do wynagrodzenia zasadniczego oraz pokrywać pochodne od tej kwoty.

Teraz ministerstwo zdrowia określiło w jaki sposób NFZ będzie przekazywać środki finansowe na konkretną pielęgniarkę i położną w związku w wejściem w życie, podpisanej przez prezydenta w dniu 17 czerwca 2021 roku, ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zdecydowano, że środki finansowe na wypłaty pielęgniarek i położnych będą przekazywane przez NFZ do poszczególnych podmiotów, które mają kontrakt z NFZ, za pomocą „współczynnika korygującego”. Wysokość tego współczynnika będzie zależała od różnicy pomiędzy obecnym wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej a najniższym wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym na podstawie ustawy sposobie ustalania najniższego… określonym dla tej pielęgniarki lub położnej. 

Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o  których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych  przez  pracowników wykonujących zawód  medyczny oraz przy udziale pracowników działalności  podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8   czerwca 2017 r.  o   sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w    podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r.   poz. 830), celem przeznaczenia dodatkowych środków na  pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

Przedmiotowe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe – będzie wynikać od tego, do jakiej grupy przypisze pracodawca daną pielęgniarkę lub położną. Natomiast przypisanie do grupy nastąpi po określeniu przez pracodawcę na jakim stanowisku pracy jest zatrudniona pielęgniarka lub położna, a konkretniej jakie kwalifikacje są wymagane dla tego stanowiska pracy.

Ustawa określa wykaz stanowisk pracy pielęgniarek i położnych oraz przypisane im najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

1. GRUPA 7: Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 5 478 zł.

2. GRUPA 8: Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa 4 186 zł.

3. GRUPA 9: Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 3 772 zł.

Podmiot leczniczy wykazuje dane pielęgniarek do NFZ

Dla przekazania przez NFZ odpowiednich środków finansowych na daną pielęgniarkę i położną, niezbędne będzie podanie przez pracodawców – do NFZ – wykazu pielęgniarek i położnych wraz z przypisaną im grupą.

Wobec powyższego pracodawca musi przekazać do NFZ dane pielęgniarki i położnej:

a) imię, nazwisko

b) numer PESEL,

c) numer prawa wykonywania zawodu,

d) przyporządkowanie  do grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych  na zajmowanym stanowisku, o której mowa w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego,

e) stanowisko pracy,

f) wymiar  etatu, w ramach  którego udziela  lub uczestniczy w  udzielaniu świadczeń  w danej umowie.

Zobacz wzór informacji, którą będzie musiał przekazać do NFZ pracodawca. Pobierz.

Pielęgniarka składa do NFZ oświadczenie

Natomiast pielęgniarka i położna wykazane w przedmiotowym wykazie, będzie musiała złożyć oświadczenie:

zawierające zgodę na przetwarzanie przez Fundusz danych i  informacji, w  celu wyliczenia wysokości współczynnika korygującego, i przekazuje  do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu zbiorczą informację o  pracownikach, którzy złożyli te oświadczenia.

PILNE – dodatek zembali pielęgniarek trzeba rozliczyć.

Przedmiotowe rozporządzenie zostanie podpisane po publikacji znowelizowanej ustawy z dnia 28 maja 2021 w Dzienniku Ustaw, które ma nastąpić najpóźniej do 22 czerwca 2021 roku.

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 9

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze