Raport pielęgniarki w księdze raportów. Kilka refleksji Sądu.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-lineOrzecznictwo sądowe
Raport pielęgniarki w księdze raportów. Kilka refleksji Sądu.

Szpital oskarża pielęgniarkę o fałszowanie dokumentacji

Temat szpitala, który oskarża pielęgniarkę o fałszowanie dokumentacji medycznej został poruszony w jednym z numerów Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, w artykule na stronie 11. Powyższa sprawa dotyczy zwolnienia pielęgniarki przez szpital, bez okresu wypowiedzenia.

Według szpitala, pielęgniarka podpisała się na liście obecności w dniach, w których nie pełniła dyżurów. Pielęgniarki, które w ramach zamiany dyżurów dyżurowały za zwolnioną pielęgniarkę, w dokumentacji medycznej podpisywały się swoimi nazwiskami. Natomiast w księdze raportów pielęgniarskich podpisywała się pielęgniarka, oskarżona przez szpital o fałszowanie dokumentacji medycznej.

Według szpitala postępowanie pielęgniarki miało znamiona przestępstwa

Poniżej przytaczamy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu.

Szpital złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Jako przyczynę wskazano dopuszczenie się przez pielęgniarkę ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych polegającego na: nieobecności i braku świadczenia pracy,
braku usprawiedliwienia nieobecności, złożenia fałszywych oświadczeń wobec pracodawcy o obecności w pracy i pobranie wynagrodzenia za pracę w dniach, w których była nieobecna. Zarzucono powódce, że podjęte przez nią działania wypełniły znamiona przestępstw określonych w art. 286, 270, 273 k.k.

Podano, że swoim zachowaniem doprowadziła do szkody finansowej po stronie zakładu pracy i naraziła pracodawcę na odpowiedzialność karną i finansową wobec osób trzecich, ponieważ gdyby doszło do wypadku medycznego, a czynności wykonywałyby osoby nieuprawnione, to naraziłoby to szpital na odpowiedzialność.

Nadmieniono, że powódka za podobne przewinienie została ukarana karą porządkową upomnienia w roku 2005. Pielęgniarka odebrała wystosowaną do niej listownie korespondencję, zwrócono się do pielęgniarki o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 855,47 zł.

Sąd: lista obecności oraz raport pielęgniarski nie są dokumentacją medyczną

Sąd stanął na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie stan faktyczny zasadniczo nie budził wątpliwości. Pielęgniarka nie stawiła się na dyżurach, zastąpiły ją wówczas koleżanki M. J. i
G. S. Miały one takie same kwalifikacje zawodowe jak powódka; nie wykazano, by spowodowały w tych dniach jakiekolwiek zagrożenie dla pacjentów.

Wbrew twierdzeniom pozwanego nie wykazano, by ktokolwiek dokonał fałszowania dokumentacji medycznej. W dokumentacji tej wpisów dokonywały pod własnym nazwiskiem pielęgniarki zastępujące zwolnioną pielęgniarkę.

Raporty pielęgniarskie i listy płac nie są dokumentacją medyczną. Tam rzeczywiście nieprawidłowo wpisano powódkę, ona też podpisała się na listach obecności.

Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4. datę sporządzenia.

Sprawdź, jakie dokumenty wskazano jako dokumentację indywidualną wewnętrzną.
Więcej w tej sprawie przeczytasz w Gazecie, klikając w poniższy link.

źródło: orzecznictwo.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni wpis

986 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 7 tys. PLN + premia.