Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.

2 min czytania
AktualnościRaport pielęgniarski.
Raport pielęgniarski. Kilka bieżących refleksji.


Raport pielęgniarski – mz zapowiada zmiany

W ostatnim okresie pojwia się sporo informacji w zakresie raportów pielęgniarskich. Jak już informowaliśmy na portalu Ministerstwo zdrowia w dniu 11 października 2019 roku, przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwanego dalej „rozporządzeniem” stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.). 

W uzasadnieniu do powyższego projektu rozporządzenia czytamy, cytuję: 

"Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę zasad wypełniania raportów lekarskich i pielęgniarskich w szpitalu. W obecnym stanie prawnym rozporządzenie szczegółowo określa zawartość tych raportów. Projekt przewiduje celowościowe podejście do tych dokumentów. Mają one zapewnić ciągłość leczenia pacjenta kiedy zmieniają się pracownicy sprawujący nad nim opiekę. Zakres informacji będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i będzie obejmował informacje niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości świadczeń zdrowotnych".

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie publikujemy w artykule pt.: Pielęgniarki: zmiana "zasad wypełniania" raportów pielęgniarskich.

Raport pielęgniarski – do akcji wkracza związek pielęgniarek

OZZPiP w komunikacie zamieszczonym w dniu 16 kwietnia 2019 roku na swojej stronie internetowej "zarekomendował swoim członkom i całemu środowisku pielęgniarek i położnych, regularne wpisywanie do raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach informacji obejmujących:

– liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

– liczbę łóżek rzeczywistych na oddziale

– rzeczywistą liczbę pielęgniarek wykonujących pracę na danej zmianie z podaniem wymiaru zatrudnienia". Całość komunikatu publikujemy w artykule pt.: Raport pielęgniarski – czy to powinna pisać w nim pielęgniarka?

Związek pielęgniarek uskutecznia radosną twórczość? 

Należy podkreślić, że powyższe zalecenia związku pielęgniarek nijak się mają do rzeczywistości. Związek dokładnie wie, że normy zatrudnienia pielęgniarek nie są respektowane przez podmioty lecznicze. Tym samym porozumienie z lipca 2018 roku pomiędzy MZ i NFZ a izbą i związkiem pip nie zostało zrealizowane. Teraz związek podejmuje działania, które mają wykazać, że coś robi w przedmiotowej sprawie. I angażuje pielęgniarki w celu wykazania, że te normy nie są przestrzegane oraz wykazania skali tego procederu.

Drogie pielęgniarki i położne. Wpisywanie danych do raportu pielęgniarskiego nie ma żadnego sensu. W kompetencji pielęgniarki i położnej nie jest codzienne stwierdzanie: 

– "liczby łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

– liczby łóżek rzeczywistych na oddziale".  

Żaden zespół kontrolny w zakresie przestrzegania norm zatrudnienia przez dany podmiot leczniczy, nie będzie się opierał na wpisach pielęgniarek i położnych w raportach pielęgniarskich. Będzie się opierał na dokumentacji źródłowej czyli Rejstrze Podmiotów Leczniczych oraz dokumentacji szpitala. 

Dlaczego prorządowy związek pielęgniarek OZZPiP naraża poszczegółne pielęgniarki na sankcje ze strony pracodawcy? 

Więcej informacji w dziale: Raport pielęgniarski

Mariusz Mielcarek   


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Zmiana wynagrodzeń pielęgniarek.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych a wysokość wynagrodzenia zasadniczego Ogromnym zaskoczeniem dla użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jest zadziwiająca zgodność protestujących…
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
Komentarze