Siatka płac pielęgniarek – zmiany zatwierdzone przez sejmową komisję.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Siatka płac pielęgniarek – zmiany zatwierdzone przez sejmową komisję.

Sejm wprowadza zmiany w siatce płac pielęgniarek…

Od ponad 10 dni redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych informuje czytelników pielegniarki.info.pl o pracach w sejmie, które zmierzają do zmian w siatce płac pielęgniarek i położnych. W dniu dzisiejszym publikujemy wyjaśnienia ministerstwa zdrowia w zakresie istoty zmian w siatce płac kadry pielęgniarskiej, które wprowadziła sejmowa podkomisja w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Poniższe wyjaśnienia ministerstwa są odpowiedzią na interpelację poselską z dnia 29 maja 2024 roku w której padły 4 pytania:

1. Czy zdaniem ministerstwa obecnie obowiązujące przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dają dyrektorom placówek pełną swobodę w uznawaniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego?

2. Czy zdaniem ministerstwa prawidłowa jest sytuacja, w której pielęgniarki z wyższym wykształceniem medycznym i specjalizacją kierunkową nie są kwalifikowane do wyższej grupy zawodowej?

3. Jakie jest stanowisko Pani Minister oraz rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy z druku sejmowego nr 33, który wpłynął do Sejmu RP 13 czerwca 2023 roku (druk nr 3421) i który miał pierwsze czytanie w poprzedniej kadencji Sejmu RP w lipcu ubiegłego roku, a ponowne w tej kadencji I czytanie odbyło się w dniu 29 listopada 2023 roku?

4. Czy obecny rząd podjął działania i jakie w celu poprawy warunków pracy oraz wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Odpowiedzi na przedmiotową interpelację udzielił w dniu 28 czerwca 2024 roku wiceminister zdrowia pan Marek Kos. Jej fragment publikujemy poniżej:

(…) Natomiast w odniesieniu do kwestii propozycji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33) uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia opowiedziało się za poprawkami do projektu obywatelskiego, które zostały przyjęte na posiedzeniu w 27.06.24 przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33) w następującym zakresie:

  • Wprowadzenie podwyższonych współczynników pracy dla grupy 5 i 6 z załącznika do ustawy, przy czym podwyższenie współczynników pracy dla tych grup odbywać się powinno stopniowo – odpowiednio od 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. Proponowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie różnicy w gwarantowanym poziomie wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy grupami 5 i 6 a grupą 2. Jest to jeden z postulatów Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który przygotował projekt obywatelski.

  • Utrzymania kryterium kwalifikacji wymaganych jako podstawę kwalifikacji do grup zawodowych określonych w załączniku do ustawy. Dodatkowo w poprawce zakłada się taką modyfikację proponowanego w projekcie obywatelskim mechanizmu obowiązkowego uznawania nowych kwalifikacji, który oparty będzie o zasadę, że pracodawca zobowiązany będzie uznać tylko te kwalifikacje, które pracownik zdobył w trybie art. 1031 Kodeksu pracy czyli w ramach szkolenia, na które pracodawca skierował pracownika lub na które to szkolenie pracodawca wydał zgodę. Celem tego rozwiązania jest dookreślenie, że podwyższenie kwalifikacji powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy skutkowałoby po stronie pracodawcy powstaniem obowiązku zmiany warunków zatrudnienia w przypadku, gdy podwyższenie kwalifikacji następuje w trybie określonym w Kodeksie pracy, tj. odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Takie podwyższenie kwalifikacji następuje bowiem w ścisłym związku z potrzebami i profilem danego podmiotu leczniczego czy oddziału szpitalnego.

Należy przy tym zauważyć, że ostateczny kształt nowelizowanej ustawy zależny będzie od decyzji Parlamentu RP oraz Prezydenta RP. (…)

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Marek Kos
Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 44

Bądź pierwszym, który oceni wpis

594 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Te pielęgniarki będą mogły skorzystać z urlopu zdrowotnego.