Szkolenie dla pielęgniarek – 400 osób zainteresowanych kursem kwalifikacyjnym.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Szkolenie dla pielęgniarek – 400 osób zainteresowanych kursem kwalifikacyjnym.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kurs, któremu poświęcamy dzisiejszy artykuł, wg danych opublikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w latach 2016-2022 ukończyło 759 pielęgniarek.

Mowa o kursie kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad
pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Zobacz także:

Wykaz świadczeń, do których jest uprawniona pielęgniarka po odbyciu tego kursu kwalifikacyjnego:

 1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
 2. Ocena i monitorowanie bólu za pomocą standardowych skal.
 3. Ocena bólu u nieprzytomnego.
 4. Podawanie leków do portów naczyniowych i cewników centralnych.
 5. Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu.
 6. Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego.
 7. Doraźne modyfikowanie drogi podawania leków analgetycznych i leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów po konsultacji z lekarzem.
 8. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z uwzględnieniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez pacjenta).
 9. Ocena i zaopatrzenie odleżyn, owrzodzeń nowotworowych i popromiennego zapalenia skóry.
 10. Pielęgnacja jamy ustnej (w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej, xerostomii, powikłań po radio- i chemioterapii).
 11. Pielęgnacja stomii i obsługa sprzętu stomijnego.
 12. Wykonywanie badanie per rectum, wlewu doodbytniczego, ręczne wydobycie stolca.
 13. Obsługa nefrotomii, urostomii i cewnika nadłonowego.

Umiejętności pielęgniarki

Pielęgniarka po odbyciu przedmiotowego kursu kwalifikacyjnego potrafi:

 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej;
 • zastosować metody oceny jakości życia u pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • inicjować i podejmować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną;
 • rozpoznać, ocenić i monitorować ból oraz inne objawy występujące u pacjenta u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą;
 • podać na zlecenie lekarskie doustnie, podskórnie, dożylnie, przezskórnie, wziewnie, doodbytniczo, zewnątrzoponowo, leki niwelujące/łagodzące objawy somatyczne i psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • dokonać doraźnej modyfikacji dawki leków w razie nasilenia bólu i innych objawów wynikających z przebiegu choroby;
 • monitorować efekty zastosowanego leczenia objawowego farmakologicznego i niefarmakologicznego w opiece paliatywnej;
 • współuczestniczyć w fizjoterapii pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą;
 • podjąć działania celem rozwiązania problemów psychicznych, duchowych, społecznych u pacjentów objętych opieką paliatywną i ich rodziny/opiekunów;
 • przeprowadzić analizę holistycznych potrzeb chorego i jego rodziny;
 • monitorować jakość opieki nad chorym umierającym i jakość wsparcia udzielanego rodzinie;
 • stosować elementy komunikacji werbalnej i niewerbalne

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – wykaz literatury 

W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępna jest pozycja, która sprawdzi się w przygotowaniach do odbycia przedmiotowego kursu.

K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 (dodruk 2021)

Nowoczesne opracowanie na temat postępowania z pacjentem u kresu życia. Publikacja jest doskonałym źródłem wiedzy dla członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, a szczególnie pielęgniarek, które w tym zespole odgrywają ważną rolę, niejednokrotnie lidera. Przedstawiona wiedza dostarczy im narzędzi do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorym i jego rodziną oraz pozwoli na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości. Podręcznik spełnia współczesne wymagania nauczania przed- i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Liczba pielęgniarek, chcących odbyć kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki paliatywnej

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek – pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie60
kujawsko-pomorskie35
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie15
małopolskie0
mazowieckie0
opolskie0
podkarpackie55
podlaskie110
pomorskie25
śląskie30
świętokrzyskie30
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie25
zachodniopomorskie0
Razem:385

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1106 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
Aktualności

Test na alergie – jak to działa? Jak można go wykonać?