Szpital – pielęgniarki z grupy 2 lepiej zarabiają bo są „lepiej i efektywniej przygotowane.”

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Szpital – pielęgniarki z grupy 2 lepiej zarabiają bo są „lepiej i efektywniej przygotowane.”

Szpital: pielęgniarki z wyższym wykształceniem są lepiej i efektywniej przygotowane do wykonywania zawodu

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych szczegółowo informuje środowisko pielęgniarskie w zakresie kolejnego wyroku przyznającego pielęgniarce odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Informacje dotyczące wyroku z dnia 1 września 2023 roku publikujemy od kilku dni w aktualnościach w zakładce pt. Odszkodowania dla pielęgniarek.

W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z przedmiotowego wyroku Sądu Rejonowego wybraliśmy fragmenty dotyczące linii obrony szpitala, przed zarzutem o nierówne traktowanie pielęgniarek absolwentów LM.

W uzasadnieniu do wyroku sądu napisano między innymi:

Pozwany szpital domagał się oddalenia pozwu i zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Podnosił, że sam ustawodawca w ustawie z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uznał że osoby z wyższym wykształceniem medycznym są lepiej i efektywniej przygotowane do wykonywania zawodu. Dał temu wyraz w ramach przyznawania środków na wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w placówkach medycznych.

Szpital argumentował, że uzyskanie wyższego wykształcenia przekłada się na większy zakres uprawnień oraz obowiązków pielęgniarek.

Pracownik z lepszymi kwalifikacjami wykonuje swoją pracę w sposób jakościowo lepszy, przynajmniej z założenia ma większą wiedzę pozwalającą na świadczenie pracy w bardziej efektywny sposób.

Koniec cytatu z uzasadnienia sądu…

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych stwierdza, że argumentacja szpitala jest obarczona dużą dozą „radosnej urzędniczej twórczości”.

Z żadnego zapisu ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych oraz uzasadnienia do przedmiotowej ustawy nie wynika, że: pielęgniarki z wyższym wykształceniem medycznym „są lepiej i efektywniej przygotowane do wykonywania zawodu”.

Z ustawy wynika jedno: pielęgniarka może być zatrudniona na stanowisku pracy, na którym są wymagane odpowiednie kwalifikacje. Te kwalifikacje odpowiadają posiadaniu wykształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo oraz tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Powyższe kwalifikacje odpowiadają grupie 2 tabeli zaszeregowania, która stanowi załącznik do ustawy o sposobie ustalania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.

Natomiast twierdzenie przez szpital: „pielęgniarka z lepszymi kwalifikacjami wykonuje swoją pracę w sposób jakościowo lepszy” jest podeptaniem godności zawodowej pielęgniarek nie posiadających kwalifikacji przypisanych do grupy 2 siatki płac.

Sprawa jest dziecinnie prosta – szpital powinien zatrudniać pielęgniarki na stanowisku pracy wymagającym posiadania tytułu magistra oraz specjalisty, na którym praca wymaga posiadania szerszego zakresu kompetencji zawodowych czyli zakresu obowiązków i uprawnień.

Podsumujmy: ustawa nie daje mandatu żadnemu pracodawcy do twierdzenia, że pielęgniarki z grupy 2 pracę wykonują „w sposób jakościowo lepszy”. Podnoszenie przez szpitale powyższej argumentacji jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

Zacytujmy jeszcze jeden znamienny fragment uzasadnienia do przedmiotowego wyroku:

„Twierdzenia pozwanego szpitala co do lepszej jakości pracy opierały się na założeniu, że osoby z wyższym wykształceniem i specjalizacją miały znacznie większą wiedzę teoretyczną, którą mogły wykorzystać w praktyce. Oczywiście trudno odmówić racji tezie o szerszej wiedzy teoretycznej posiadanej przez pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją w porównaniu z pielęgniarkami mającymi wykształcenie średnie medyczne.

Istotne dla rozstrzygnięcia nie było jednak wykazanie posiadania szerszej wiedzy teoretycznej, lecz udowodnienie, że wiedza ta była w praktyce wykorzystywana, co przekładało się na ilość i/lub jakość pracy. Dowodów na powyższe szpital nie zaoferował.

Sąd w przebiegu procesu ustalił także, czy ilość i/lub jakość pracy pielęgniarek z grupy 2 była odmienna od pracy pielęgniarek z grupy 6. O tym aspekcie omawianego procesu sądowego w kolejnym artykule redakcyjnym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 36

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki o karach pieniężnych oraz naganach do akt za pomalowane paznokcie.