Tyle pielęgniarki z grupy 2 zyskają na podwyżce.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Tyle pielęgniarki z grupy 2 zyskają na podwyżce.

Podwyżka dla pielęgniarek z grupy II od 1 lipca 2022 roku

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w poniższym artykule przedstawia skutki finansowe, w zakresie całkowitego wynagrodzenia z pochodnymi, dla pielęgniarek i położnych z grupy drugiej siatki płac. Siatki płac uchwalonej przez sejm w dniu 26 maja 2022 roku.

Tabelę zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych uchwaloną przez sejm opublikowaliśmy w artykule pt. Zobacz treść nowej ustawy o wynagrodzeniach z siatką płac.

Natomiast senat na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 roku wprowadził poprawki do siatki płac, dokonując zmian w zakresie współczynników pracy, przypisanym poszczególnym grupom zawodowy. W artykule pt. Pielęgniarki – Senat poprawił siatkę płac, opublikowaliśmy tabelę zaszeregowania uwzględniając poprawki senatorów.

Skutki finansowe podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych w grupie II

Poniżej przedstawiamy zakres wzrostu wynagrodzeń całkowitych pielęgniarek z grupy II. Wzrost opieramy na współczynnikach pracy, przypisanych tej grupie, w ustawie z dnia 26 maja 2022 roku. Współczynnik pracy przypisany tej grupie, przez poprawkę senatorów, w wysokości – 1,54 – nie uzyska poparcia sejmu. Gdyby poprawka senatu w tym zakresie uzyskała aprobatę sejmu, to najniższe wynagrodzenie zasadnicze tej grupy pielęgniarek, od 1 lipca 2022 roku, wyniosłoby 8 720,30 PLN. Należy podkreślić, że nie ma zgody strony rządowej na przyjęcie przez sejm poprawki senatu w powyższym zakresie.

Wobec powyższego dla poniższych wyliczeń przyjmujemy współczynnik pracy w wysokości – 1,29 – który został uchwalony ustawą sejmu z dnia 26 maja 2022 roku.

Pielęgniarki i położne grupa II – wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Obecny współczynnik pracy (do 30 czerwca 2022) przypisany tej grupie pielęgniarek i położnych (dotychczasowa grupa 7 w tabeli zaszeregowania) – wynosi 1,06. Przy starej kwocie bazowej – 5 167,47 – najniższe wynagrodzenie zasadnicze nie mogło być niższe niż 5 478 PLN.

Zgodnie z ustawą sejmu z maja 2022 roku, od dnia 1 lipca 2022 roku, współczynnik pracy przypisany tej grupie wyniesie – 1,29. Dodatkowo kwota bazowa uległa zwiększeniu do kwoty – 5 662,53. Wobec powyższego ta grupa pielęgniarek i położnych nie będzie mogła mieć niższego wynagrodzenia zasadniczego od kwoty – 7 304,66 PLN.

Podsumujmy – wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego w grupie II pielęgniarek i położnych – magister pielęgniarstwa lub położnictwa z tytułem specjalisty – od 1 lipca 2022 roku – wzrośnie o 1 827,15 PLN.

Pielęgniarki i położne grupa II – wzrost dodatku za pracę w porze nocnej

Wzrost płacy zasadniczej ma wpływ także na wzrost pochodnych. Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 65% stawki godzinowej. Przyjmując, że pielęgniarka lub położna ma 7 dyżurów 12 godzinnych od 19 do 7 rano, to za 56 godzin pracy w godzinach nocnych otrzyma po podwyżce płacy zasadniczej, o 415 PLN więcej dodatku za pracę w porze nocnej.

Podsumujmy – dodatek za pracę w porze nocnej, przy założeniu 7 dyżurów miesięcznie w porze od 19-7, w grupie II pielęgniarek i położnych – magister pielęgniarstwa lub położnictwa z tytułem specjalisty – od 1 lipca 2022 roku – wzrośnie o 415 PLN.

Pielęgniarki i położne grupa II – wzrost dodatku za pracę w niedzielę i święta

Dodatek za pracę w niedziele i święta wynosi 45% stawki godzinowej. Przy założeniu, że pielęgniarka lub położna przepracuje takie dwa dni dyżury w miesiącu to dodatek zostanie jej wypłacony za 24 godziny. Wobec powyższego wzrost ten wyniesie 123 PLN.

Podsumujmy – dodatek za pracę w niedziele i święta, przy założeniu 2 dyżurów miesięcznie w powyższe dni, w grupie II pielęgniarek i położnych – magister pielęgniarstwa lub położnictwa z tytułem specjalisty – od 1 lipca 2022 roku – wzrośnie o 123 PLN.

Pielęgniarki i położne grupa II – wzrost dodatku za staż pracy

Dodatek za wysługę lat maksymalnie może wynieść 20%. Związku z podniesieniem pensji zasadniczej o 1 827 PLN, powyższy dodatek wzrośnie o 365 PLN.

Podsumujmy – dodatek za staż pracy, w grupie II pielęgniarek i położnych – magister pielęgniarstwa lub położnictwa z tytułem specjalisty – od 1 lipca 2022 roku – wzrośnie o 365 PLN.

Wnioski: wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki lub położnej z II grupy siatki płac – przy założeniu 7 dyżurów w porze pomiędzy 19 a 7 oraz 2 dyżurów w niedziele i święta, a także mającej prawo do 20% dodatku za staż pracy – wzrośnie o 2 730 PLN.

Należy pamiętać, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego ma wpływ na wysokość nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 117

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7408 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest osoba bez kwalifikacji.

2 min czytania
Kompetencje zawodowe pielęgniarek a kariera pozioma w pielęgniarstwie 2 lipca na Facebook’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy post dotyczący artykułu pt….
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - oferta pracy z wynagrodzeniem z nowej siatki płac.

1 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek Poniżej publikujemy pierwszą ofertę pracy, która spełnia wymogi nowej siatki płac pielęgniarek i położnych. Oferta zawiera widełki zarobków,…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Lekarz i pielęgniarka są najważniejsi. Zapomniano o tej oczywistości.