Ubezpieczenia dla medyków – zadbaj o swoje bezpieczeństwo

5 min czytania
Aktualności
Ubezpieczenia dla medyków – zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Wykonywanie zawodów związanych z medycyną wiąże się z ryzykiem wyrządzenia pacjentom różnego rodzaju szkód. Pokrzywdzone osoby mogą potem dochodzić swoich praw i pociągnąć do odpowiedzialności lekarza czy pielęgniarkę. Ochronę przed tego rodzaju ryzykiem zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
W jakich przypadkach jest ono obowiązkowe, a w jakich dobrowolne? Czy warto wykupić OC, nawet jeśli nie jest to wymagane ustawowo?

Obowiązkowe ubezpieczenie dla medyków – regulacje ustawowe 

Zgodnie z obowiązującym prawem podmioty prowadzące działalność leczniczą są zobowiązane posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Reguluje to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r., poz. 866).

Obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC objęci są:

  • Lekarze w tym lekarze dentyści,
  • pielęgniarki i położne,
  • fizjoterapeuci,
  • podmioty lecznicze np. przychodnie, ośrodki zdrowia, szpitale, sanatoria.

Zakres obowiązkowego OC obejmuje ochronę przed szkodami, które są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, bądź niezgodnego z prawem zaniechania wykonywania takich świadczeń.

Obowiązkowe OC nie obejmuje jednak ochrony przed zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta oraz uszkodzeniem jego mienia. Jeśli chcemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia i objąć nim takie sytuacje, konieczne będzie wykupienie dodatkowej, dobrowolnej polisy OC.

Dobrowolne OC medyczne warto wykupić jako rozszerzenie dla obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku medyków, ale także jako samodzielne ubezpieczenie OC dla podmiotów, które nie mają takiego prawnego obowiązku – dotyczy to osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Ubezpieczenie OC dobrowolne można wykupić dla niemal każdego zawodu związanego z medycyną: lekarza, higienistki, asystentki stomatologicznej, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, psychologa, ratownika medycznego, farmaceuty i wielu innych. Ryzyko wyrządzenia szkody w zdrowiu i mieniu pacjenta podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w wielu profesjach bardzo wysokie. Poprzez zakup odpowiedniego ubezpieczenia, można się zabezpieczyć przed skutkami błędów w leczeniu, czy naruszeniu praw pacjenta.

Odpowiedzialność majątkowa w zawodach medycznych

Zakres odpowiedzialności majątkowej za szkodę wynikającą z błędu medycznego w przypadku zawodu: lekarza, pielęgniarki i położnej oraz ratownika medycznego, jest zależna od formy prawnej w ramach której wykonują zawód. W przypadku działania nieumyślnego w ramach umowy o pracę, pracodawca może żądać pokrycia szkody w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku świadczenia w/w zawodów w ramach zlecenia lub praktyki, odpowiedzialność finansowa za naprawienie szkody jest w jej pełnej wysokości.

OC dla lekarza i lekarza dentysty

W zawodzie lekarza posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe o ile lekarz posiada praktykę zawodowa. Minimalna suma gwarancyjna na jaką musi być ubezpieczona praktyka lekarska to zgodnie z obecnymi przepisami:

75 tys. Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia

350 tys. Euro dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia

Nie obejmuje ono jednak szkód w mieniu pacjenta, a także naruszeń jego praw. Dlatego lekarz oraz lekarz dentysta może wykupić dodatkowe OC.

Zależnie od specjalizacji lub profilu placówki, w jakiej zatrudniony jest lekarz, możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej m.in.:

  • o szkody w najmowanych ruchomościach, sprzęcie, leasingowanych aparatach medycznych
  • o szkody z zakresu medycyny estetycznej, w tym stomatologii estetycznej
  • O szkody powstałe wskutek niezawinionych zdarzeń dentystycznych

Szczegółowe informacje o zakresie, kosztach i wariantach oferty dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

OC fizjoterapeuty 

Ubezpieczenie obowiązkowe OC fizjoterapeuty chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne obejmują również telerehabilitację, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość.

OC obowiązkowe dla praktyki fizjoterapeutycznej musi wynosić minimalnie równowartość:

30 tys. Euro na jedno zdarzenie

150 tys. Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Posiadając ukończone kursy, szkolenia lub inne potwierdzenie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów tj.: igłoterapia, manipulacje, mobilizacje, osteopatia, warto zadbać, aby ubezpieczenie OC pokrywało ewentualne szkody wynikające z wykonywania takich zabiegów. Oferta INTER Polska obejmuje, bez zmiany wysokości składki, ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie.

Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o szkody  pacjenta bez związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (np. upadek w drodze do gabinetu), w sprzęcie medycznym czy w nieruchomościach osób trzecich (dotyczy to na przykład wynajmowanego gabinetu).

Więcej informacji o szczegółach oferty znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

OC pielęgniarki i położnej 

Obowiązkowe sumy gwarancyjne OC praktyki pielęgniarki i położnej wynosi tak samo jak w przypadku ubezpieczenia fizjoterapeuty odpowiednio dla jednego zdarzenia – minimum 30 tys. euro oraz 150 tys. euro dla wszystkich zdarzeń.

Zależnie od wykonywanych obowiązków tj. przyjmowanie porodów, praca na bloku operacyjnym oraz formy zatrudnienia, można wybrać wyższe sumy gwarancyjne. W przypadku szkody w wyniku której doszło do uszczerbku zdrowiu lub utraty życia, mogą one pokryć całościowe koszty wynikające z niewłaściwego podania leku, czy pomyłki w czasie operacji lub opieki nad noworodkiem.

Ubezpieczenie OC obowiązkowe pielęgniarki i położnej nie obejmuje skutków naruszenia praw pacjenta czy udzielania pierwszej pomocy na terenie Unii Europejskiej. Dlatego przedstawicielki tych zawodów powinny rozważyć również rozszerzenie ochrony o dobrowolne OC.

OC dla ratowników medycznych 

Ratownicy medyczni mogą wykupić dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wynikłe z udzielanie pierwszej pomocy medycznej oraz uszkodzenie sprzętu medycznego w karetce, lub w samym ambulansie.

OC dobrowolne może pokrywać zarówno nieumyślne działanie lub zaniedbanie, które spowoduje utratę zdrowia lub śmierć pacjenta, jak również szkody w rzeczach pacjenta np. podczas przeprowadzania reanimacji uszkodzono okulary pacjenta.

Dokładne informacje o ofercie zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 

OC medyka-stażysty 

W przypadku lekarzy stażystów zawarcie ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Obejmuje ono wówczas ochronę podczas odbywania stażu w podmiocie leczniczym, w tym szkody w jego mieniu, a także w trakcie udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku oraz prawach pacjenta.

OC psychologa 

Osoby, które wykonują zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej, i posiadają kontrakt z NFZ są zobligowane do posiadania obowiązkowego OC świadczeniodawcy.

W przypadku nie posiadania kontraktu z NFZ, Psycholodzy mają możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC, który przewiduje ochronę zawodu .

INTER Polska proponuje różne warianty ubezpieczenia dla psychologów, w których sumy gwarancyjne można dopasować do potrzeb.

OC medyczne dla pozostałych zawodów 

Przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych, takich jak np.: farmaceuta, masażysta, terapeuta zajęciowy, asystent stomatologiczny i diagnosta laboratoryjny, mogą wykupić

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie OC wykonując zawód medyczny?

Dzięki ubezpieczeniu OC pacjent, której ubezpieczony wyrządzi szkodę, może otrzymać odszkodowanie, rentę czy zadośćuczynienie, które pokryje ubezpieczyciel. Osoba ubezpieczona nie musi więc ponosić kosztów z tym związanych.

Posiadanie ubezpieczenia OC stanowi ochronę przed konsekwencjami błędu popełnionego w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Podsumowanie 

Posiadanie ubezpieczenia OC jest bardzo ważne dla osób wykonujących zawody medyczne. Dla niektórych profesji stanowi ono obowiązek, zawsze warto jednak je rozszerzyć, o ubezpieczenie OC dobrowolne.          

W przypadku zawodów medycznych niepodlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC  również dobrze jest rozważyć dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej . Może ono uchronić ubezpieczonych przed poważnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z popełnieniem błędów podczas wykonywania zawodu, a także naruszeniem praw pacjenta czy uszkodzeniem jego mienia.

Potrzebne Ci kompleksowe ubezpieczenie medyczne od wiarygodnego ubezpieczyciela? Sprawdź ofertę INTER Polska!

Źródła:

Dz.U. z 2019r., poz. 866 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866
https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/lekarz-i-lekarz-dentysta/

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze
×
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych

Jako pielęgniarka - absolwentka LM, w pierwszym dniu pracy wykonałam ponad 20 iniekcji igłą wielorazową.