W tym województwie nie zaszczepiła się co 4 pielęgniarka.

3 min czytania
AktualnościSzczepienia pielęgniarek
W tym województwie nie zaszczepiła się co 4 pielęgniarka.

Szczepienia pielęgniarek i położnych – chaos interpretacyjny

Nie po raz pierwszy regulacje prawne autorstwa ministerstwa zdrowia wprowadzają wątpliwości interpretacyjne. Tak było i jest w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w tym także tzw. nowej siatki płac.

Ostatnie zamieszanie jest spowodowane ustawą dotyczącą zasad zatrudniani pielęgniarek zza wschodniej granicy. Tutaj też mamy różne interpretacje oraz postępowanie dyrektorów podmiotów leczniczych. Jedni uważają, że można zatrudnić pielęgniarkę-obcokrajowca już w trakcie procedury uzyskiwania zgody na wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Inni zatrudniają w tym czasie te pielęgniarki na nieistniejących stanowiskach np. asystentki pielęgniarki. Jeszcze lepszy pomysł to zatrudnienie tych pielęgniarek na stanowiskach opiekuna medycznego – takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem.

Wobec powyższego nie ma co się dziwić, że sprawa obowiązkowych szczepień pielęgniarek i położnych nie jest wyjątkiem od reguły – regulacje prawne spod pióra urzędników ministerstwa zdrowia – niosą ze ze sobą możliwości dowolnych interpretacji.

Jedno rozporządzenie a różne podejście dyrektorów podmiotów leczniczych do niezaszczepionych pielęgniarek

Jakże w inny sposób podsumować jakość rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązku szczepień? Z jednej strony minister Niedzielski straszy karami z sanepidu. Z drugiej sanepid twierdzi, że nie ma uprawnień do nakładania mandatów w wysokości do 10 tys. PL, na niezaszczepione pielęgniarki i położne.

Jedni dyrektorzy zwalniają niezaszczepionych pracowników, inni wstrzymują się z podejmowaniem ewentualnych sankcji. Jedni i drudzy opierają swoje postępowanie na tym samym rozporządzeniu. Tylko, że jakość tego rozporządzenia jest na takim poziomie, że każdy z dyrektorów inaczej je interpretuje.

Jak to możliwe, że niezaszczepiona pielęgniarka w jednym szpitalu nadal wykonuje praktykę zawodową a inna niezaszczepiona pielęgniarka w innym podmiocie leczniczym zostaje zwolniona z pracy.

Dyrektor szpitala – nie zwolnię niezaszczepionych bo zostanę bez kadry pielęgniarskiej

Jeden z dyrektorów szpitala zatrudniającego 1000 pracowników, uzyskał od pracowników informację o spełnieniu wymogu zaszczepienia się. Ilu pracowników złożyło stosowne oświadczenie ? 236 – stan na 3 marca 2022 roku.

Nowiny.pl informują o stanowisku dyrektora szpitala w powyższym zagadnieniu.

Zdajemy sobie sprawę z wątpliwości prawnych wywołanych regulacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest z jednej strony podstaw do niestosowania powyższych przepisów, z drugiej zaś strony same przepisy wskazują jedynie na obowiązek bez jednoznacznie określonych sankcji jego niezachowania.

Dyrektor szpitala

Dyrektor szpitala dodaje, że wszystko to powoduje, że w praktyce stosowanie przepisów jest bardzo trudne. Podkreśla, że nawet gdyby rozpatrywać treść przedmiotowego rozporządzenia w kategorii deliktu legislacyjnego, to pracodawca nie jest podmiotem upoważnionym do podejmowania decyzji o odstąpieniu od stosowania obowiązującego prawa.

Nie podjęliśmy w chwili obecnej decyzji o ewentualnych działaniach wobec osób niezaszczepionych. Wynika to z okoliczności, że niejednoznaczna ocena sytuacji prawnej wywołanej rozporządzeniem oraz trudna sytuacja kadrowa, jak też konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, wymusza bardzo ostrożne podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych sankcji względem osób niezaszczepionych.

Dyrektor szpitala

Odsetek niezaszczepionych pielęgniarek i położnychw poszczególnych województwach

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zawsze podkreślała, że szczepienia przeciwko Covid-19 to szansa na zwyciężenie pandemii. Natomiast sprzeciwiamy się łamaniu praw pracowniczych pielęgniarek i położnych. Idea szczepień nie może być usprawiedliwieniem dla bezprawnych działań ministra zdrowia oraz pracodawców wobec środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Poniżej przedstawiamy informację w zakresie odsetka pielęgniarek i położnych, które nie zaszczepiły się, w podziale na województwa. Dane przekazane przez ministerstwo zdrowia dotyczą stanu na dzień 23 marca 2022 roku. Danych z województwa opolskiego ministerstwo nie podało.

Różnice pomiędzy województwami są znaczące. I wymowne…

W województwie małopolskim odsetek niezaszczepionych pielęgniarek wynosi 25%. Kujawsko – pomorskim oraz wielkopolskim – po 12%.

Jak powyższe dane przekładają się na konkretne liczby niezaszczepionych pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach prezentujemy w artykule pod poniższym linkiem.

WojewództwoProcent niezaszczepionych pielęgniarekProcent niezaszczepionych położnych
dolnośląskie18%17%
kujawsko-pomorskie12%11%
lubelskie20%19%
lubuskie15%15%
łódzkie14 %16 %
małopolskie18%17%
mazowieckie14%13%
opolskiebrak danychbrak danych
podkarpackie25%22%
podlaskie22%22%
pomorskie14%12%
śląskie16%16%
świętokrzyskie15%16%
warmińsko-mazurskie14%14%
wielkopolskie12%14%
zachodnio-pomorskie14%16%

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 47

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7531 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
AktualnościDodatki pielęgniarek

Szpital oszukał bezczelnie pielęgniarkę.

3 min czytania
Dodatek COVID dla pielęgniarek i położnych Dodatkowe świadczenie pieniężne dla pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone od 1 maja 2020 roku poleceniem ministra…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - wynagrodzenia od 6 tys. PLN.