Szokująca liczba niezaszczepionych pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościSzczepienia pielęgniarek
Szokująca liczba niezaszczepionych pielęgniarek.

Nakaz obowiązkowych szczepień pielęgniarek i położnych

Minął miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień pielęgniarek i położnych przeciwko Covid-19.

Rozporządzenie nakłada obowiązek szczepienia lecz nie zawiera sankcji za brak realizacji przedmiotowego obowiązku. Wielu dyrektorów podmiotów leczniczych zdaje sobie sprawę z ułomności zapisów rozporządzenia i nadal wstrzymuje się z karami i sankcjami wobec niezaszczepionych pielęgniarek i położnych.

Szczególnym wytworem radosnej twórczości jednego z dyrektorów jest katalog kar dla niezaszczepionych. Od nakazu wybrania urlopu wypoczynkowego poza miesiącami letnimi oraz brak wypłaty premii za rok 2021. Jeszcze inny dyrektor niezaszczepione pielęgniarki i położne zwolnił z pracy. Samo minsterstwo zdrowia straszyło karami do 10 tys. PLN.

Szczepienia pielęgniarek brak ustawowych regulacji

Podstawową sprawą jest brak upoważnienia w regulacjach prawnych – ustawowych – pracodawcy, jako podmiotu upoważnionego do żądania informacji o zaszczepieniu się lub niezaszczepieniu się. PiS na gwałt szukał rozwiązania powyższej kwestii, poprzez dwa projekty ustaw, w których zawarto upoważnienie dla pracodawcy do pozyskiwania informacji o statusie pracowników względem obowiązku zaszczepienia się. Projekty te w sposób kuriozalny łamały konstytucyjne prawa obywateli oraz prawa pracownicze. Nie uzyskały one większości sejmowej.

Wobec powyższego nadal – do dnia 2 kwietnia 2022 roku – nie ma prawnego mandatu dla pracodawcy, dla weryfikacji spełnienia obowiązku zapisanego w rozporządzeniu ministra zdrowia. Jeżeli takie informacje pracodawca uzyskał to zrobił to bezpodstawnie i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W tej sytuacji wymyślono inny sposób na wyciągnięcie od pracownika informacji o spełnieniu obowiązku zaszczepienia się. Otóż zmuszono pracowników do składania oświadczeń do kadr, w których pracownik miał złożyć oświadczenie o zaszczepieniu się. Brak takiego oświadczenia pracodawca uznawał za niespełnienie obowiązku zaszczepienia się. W tej kwestii radosna twórczość dyrektorów oraz pań kadrowych była przeogromna.

Ministerstwo zdrowia nieporadnie szuka prawnego sposobu na zaszczepienie pielęgniarek

Od 1 marca 2022 roku ministerstwo zdrowia wydało kilka stosownych komunikatów, które sprowadzały się do instruowania pracodawców w jaki sposób – niby legalnie – mogą wejść w posiadanie informacji o zaszczepionych pracownikach. W jednym z takich komunikatów wskazano, że można to przeprowadzić poprzez służby medycyny pracy.

Ostatnim pomysłem ministerstwa zdrowia jest wykładnia, z której wynika, że „pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w § 1 i 3, art. 221 § 4 Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa”.

Nie wiadomo dlaczego ministerstwo zdrowia systematycznie wprowadza w błąd pielęgniarki i położne. Najpierw samo informowało w swoich stanowiskach, że rozporządzenie w pełni będzie mogło być realizowane, po przyjęciu przez sejm ustawowych regulacji, które upoważnią pracodawcę do gromadzenia danych w zakresie zaszczepienia się pracowników. Następnie po odrzuceniu przez sejm projektów ustaw, ministerstwo stoi na stanowisku, że ustawowa delegacja dla pracodawców nie jest konieczna.

Liczba niezaszczepionych pielęgniarek i położnych – dane ministerstwa zdrowia

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zawsze podkreślała, że szczepienia przeciwko Covid-19 to szansa na zwyciężenie pandemii. Natomiast sprzeciwiamy się łamaniu praw pracowniczych pielęgniarek i położnych. Natomiast idea szczepień nie może być usprawiedliwieniem dla bezprawnych działań ministra zdrowia oraz pracodawców wobec środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Poniżej przedstawiamy informację w zakresie liczby pielęgniarek i położnych, które nie zaszczepiły się, w podziale na województwa. Dane przekazane przez ministerstwo zdrowia dotyczą stanu na dzień 23 marca 2022 roku. Do całkowitej liczby niezaszczepionych pielęgniarek i położnych należy doliczyć osoby z województwa opolskiego – danych z tych województw ministerstwo nie podało.

Wobec powyższego należy wnioskować, że liczba niezaszczepionych pielęgniarek i położnych oscyluje w okolicach 55 tys.

WojewództwoLiczba niezaszczepionych pielęgniarekLiczba niezaszczepionych położnych
dolnośląskie4 356465
kujawsko-pomorskie1 800231
lubelskie4 055526
lubuskie949122
łódzkie2 766447
małopolskie4 731577
mazowieckie5 831646
opolskiebrak danychbrak danych
podkarpackie4 807621
podlaskie2 316320
pomorskie2 254251
śląskie6 084735
świętokrzyskie1 766249
warmińsko-mazurskie1 495175
wielkopolskie2 830537
zachodnio-pomorskie1 674262
RAZEM47 7146 164

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – jakiej siatki płac chce związek pielęgniarek.