Pielęgniarz: dyrektor, ani pani kadrowa nie stanowią prawa.

5 min czytania
Aktualności
Pielęgniarz: dyrektor, ani pani kadrowa nie stanowią prawa.

Pielęgniarki – obowiązkowe szczepienia są obowiązkowe?

Liczna grupa pielęgniarek i położnych zwraca się do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawach dotyczących postępowania dyrektorów szpitali w kwestii szczepień. Minister zdrowia wydał w tej sprawie rozporządzenie, które nie nakłada sankcji za brak wykonania szczepienia przez pielęgniarki i położne. Poniżej przedstawiamy kolejne pismo, które zostało skierowane do pracowników przez jednego z dyrektorów. W przypadku kolportowania pism przez dyrekcje w innych szpitalach prosimy o ich przesyłanie mailem na adres: [email protected].

W dniu 14 stycznia 2022 roku na portalu opublikowaliśmy jedno z takich pism w artykule pt. Kary dla niezaszczepionych pielęgniarek. Artykuł jest dostępny w linku poniżej.

Poniżej publikujemy kolejne pismo dyrekcji do pracowników w sprawie szczepień.

Dyrektor o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych

Dyrekcja uprzejmie informuje i przypomina, że w dniu 23.12.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2398) zgodnie, z którym osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego, podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19.

Obowiązek ten musi zostać wypełniony do dnia 01.03.2022 r. i potwierdzony unijnym certyfikatem zaświadczającym o zaszczepieniu. Z tego względu osoby wykonujące czynności zawodowe (medyczne i niemedyczne) zobligowane są do przyjęcia pierwszej dawki szczepionki najpóźniej do dnia 25.01.2022 r., co umożliwi uzyskanie ww. certyfikatu w wymaganym terminie – do dnia 01.03.2022 r. Certyfikaty należy dostarczyć do Działu Kadr w nieprzekraczalnym terminie 01.03.2022 r.

Jednocześnie dyrekcja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069) każda osoba, która nie podda się obowiązkowi szczepień ochronnych na Covid-19 podlega karze pieniężnej od 5.000 zł do 30.000 zł. Kary wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego inspektora sanitarnego. Kara nakładana może być kilkukrotnie przy tym kolejna kara nie może być niższa od pierwotnie nałożonej i ustala się ją dokonując powiększenia uprzednią karę o 25%.

Niezależnie od prawnego obowiązku szczepień dyrekcja apeluje o poddanie się szczepieniom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom leczonym w naszym szpitalu, co powinno być priorytetem dla wszystkich pracowników.

W przypadku niedostarczenia przez pracownika unijnego certyfikatu zaświadczającego o zaszczepieniu informacja o tym fakcie zostanie przekazana powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwym organom odpowiedzialności zawodowej.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

W obecnym stanie prawnym dyrektor szpitala nie ma umocowania prawnego do sprawdzenia czy dana pielęgniarka lub położna została zaszczepiona. Także nie ma podstawy do żądania od pracownika zaświadczenia o szczepieniu. Wobec powyższego wymienianie przez dyrektora katalogu kar jest bezzasadne, skoro nie powinien mieć wiedzy kto się szczepił.

Natomiast jeżeli sejm przegłosuje ustawę, która uzbroi dyrektora w kompetencje w zakresie weryfikacji szczepień (o tym poniżej), to jest kolejny problem – rozporządzenie nie zawiera sankcji za brak spełnienia obowiązku szczepienia.

Obecnie dyrekcje szpitali mają bardzo odmienny sposób postępowania w przedmiotowym zakresie. Jedne czekają na rozwój wypadków, inne podejmując radykalne kroki, wywierając presję na pielęgniarkach i położnych. Do takich metod należy zaliczyć publikowane na portalu pisma kierowane do pracowników. Liczne szpitale wystąpiły także do ministra zdrowia z zapytaniem w jaki sposób mogą prawnie wyegzekwować szczepienie oraz jakie sankcje mogą zostać nałożone na osoby niezaszczepione po 1 marca 2022 roku.

Otóż sprawa jest prosta. Nie mogą. Nie mają do tego prawnej delegacji.

O tym, sam stwierdza wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska w piśmie z dnia 30 grudnia 2021 roku, czyli już po wejściu w życie rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach. Treść rozporządzenia w linku poniżej.

Pan wiceminister stwierdza, odnosząc się do poselskiego projektu ustawy regulującej zagadnienia dotyczące szczepień – projekt dotyczy – UWAGA!!! – możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, informuję, że intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, niezbędne jest wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Natomiast weryfikacja tożsamości odbywać się będzie poprzez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19, przede wszystkim unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo certyfikatu w postaci uproszczonej, tj. uproszczonego certyfikatu, wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą, czego będzie można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia (jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia).

Wniosek – czyli dopiero ta ustawa (procedowana obecnie w sejmie) upoważni dyrektora szpitala do sprawdzania czy dany pracownik się zaszczepił za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia. Proszę – nawet ustawodawca ma wskazać, w jaki sposób może to dyrektor sprawdzić. I tylko w taki sposób. A nie zmuszać pracownika do przynoszenia jakiś papierów do pani kadrowej(!).

Całe pismo wiceministra zdrowia, które opublikowaliśmy na portalu w dniu 5 stycznia 2022, jest dostępne pod poniższym linkiem.

Dlatego kochane pielęgniarki i położne pamiętajcie! Dyrektor, ani pani kadrowa nie stanowią prawa w tym kraju. Powyższe pisma dyrektorów mogą zostać uznane przez sądy jako szykanowanie oraz dyskryminację pracowników. Zachowajcie je. Mogą się Wam przydać.

Drukujcie pismo wiceministra i piszcie wnioski do dyrekcji o podstawę prawną jej działania. Napiszcie, że w świetle stanowiska wiceministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2021 roku, czujecie się poprzez postępowanie dyrekcji w przedmiotowej sprawie szykanowani oraz dyskryminowani.

Co z ustawą? Posłowie dyskutują nad nią od 14 grudnia 2021 roku, kiedy wpłynęła do sejmu. Kłócą się. Jest przedmiotem walki politycznej. Dzisiaj – 26 stycznia rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie sejmu ale w porządku obrad ta ustawa nie figuruje.

W dniu 25 stycznia 2022 roku (wczoraj) rzecznik rządu poinformował, że na spotkaniu z premierem Morawieckim w sprawie pandemii, w kontekście przedmiotowego projektu ustawy padały różne propozycje – od całkowitego odrzucenia projektu ustawy, po obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. Zapewnił: „na bazie tych postulatów” zostanie przygotowany jeszcze jeden projekt ustawy.

Wobec powyższego widać gołym okiem, że minie piątą fala a ustawy jak nie ma, tak nie będzie. Liczne środowiska są zainteresowane aby ta ustawa nie powstała. Należy pamiętać, że ustawa uchwalona przez sejm, jest przesyłana do senatu. A czas leci…

I jeszcze jedno. Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych nie jest przeciwnikiem szczepień. Jest po stronie pielęgniarek i położnych, które w imię zapewne szczytnych celów – są zastraszane, szykanowane oraz dyskryminowane w swoich miejscach pracy.

Tyle możemy dla WAS zrobić w tej sprawie na dziś. Daliśmy Wam do ręki merytoryczne argumenty. Warto w sprawę zaangażować zakładowe związki zawodowe. Piszcie do nas na [email protected] będziemy dalej Was wspierać i prowadzić tę sprawę na portalu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 57

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8297 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla dwóch pielęgniarek. Do 110 zł brutto/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Ośrodek Medical Concierge Centrum Medyczne prowadzi badania kliniczne II i III fazy. Aktualnie ośrodek poszukuje do pracy dwóch…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r.

1 min czytania
Propozycja Ministerstwa Zdrowia w sprawie wynagrodzeń zasadniczych personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku W artykule zamieszczonym w lipcowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Rozpiętość w wynagrodzeniu 1 140 PLN.