Pielęgniarki – MZ o przymusie weryfikacji statusu zdrowotnego.

3 min czytania
Aktualności
Pielęgniarki – MZ o przymusie weryfikacji statusu zdrowotnego.

Ministerstwo o prawnym przymusie wobec pielęgniarek i położnych

Pan Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia, w korespondencji z dnia 30 grudnia 2021 roku, do izby pielęgniarskiej, poinformował, że obecnie w Sejmie RP procedowany jest poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk sejmowy nr 1846). Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został zamieszczony także na stronie internetowej w zakładce Druki Sejmowe.

Przedmiotowy dokument zakłada m.in. możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Wiceminister podkreśla, że intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac jest to tylko projekt, a nie obowiązujące prawo i rozwiązania te mogą zostać uchwalone w zmienionym kształcie przez Parlament.

Obowiązkowe szczepienia pielęgniarek – nowe uprawnienia dla pracodawcy

W uzasadnieniu do wyżej omawianego projektu ustawy napisano:

Intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby, niezbędne jest wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Weryfikacja tożsamości odbywać się będzie poprzez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19, przede wszystkim unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID albo certyfikatu w postaci uproszczonej, tj. uproszczonego certyfikatu, wraz z wizerunkiem osoby, której dane dotyczą, czego będzie można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia (jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia).

Projektodawca zwraca uwagę na dopuszczalny okres przetwarzania danych osobowych pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą przez pracodawcę i określa go jako: okres niezbędny do realizacji celu regulacji, nie dłużej jednak niż do upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień pielęgniarek i położnych jest… martwe!

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że pomijając różnego rodzaju kwestie prawne w zakresie legalności rozporządzenia ministra zdrowia, nakładającego na pielęgniarki i położne obowiązek szczepienia, warto podkreślić zasadnicza kwestię.

Obecnie pracodawca nie ma możliwości legalnie uzyskać informacji o pracowniku w zakresie szczepień przeciwko COVID-19. Jeżeli taką informację pozyskał, zrobił to w sposób nielegalny, łamiąc prawo.

Jeżeli państwo ma zamiar wprowadzić obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych, to musi wprowadzić je zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Walka z pandemią nie może być usprawiedliwieniem do radosnej twórczości ministra zdrowia.

Powyższy stan rzeczy potwierdza fakt, że dopiero teraz poprzez ustawę, pracodawca ma zostać wyposażony w uprawnienie do „weryfikacji statusu zdrowotnego” pielęgniarek i położnych. Warto dodać, że w dniu dzisiejszym, czyli 5 stycznia 2022 roku odbędzie się w sejmie wysłuchanie publiczne w zakresie ustawy, o której w piśmie do izby pielęgniarskiej pisze wiceminister zdrowia.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 18

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
Komentarze
×
AktualnościDodatki pielęgniarek

Dodatki dla pielęgniarek – dyskusja w komisji zdrowia.