WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

3 min czytania
AktualnościCo może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?Pielęgniarstwo ratunkowe
WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

Zobacz także:

WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji.

.

PROJEKT!!! z dnia 12 kwietnia 2012 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……..
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Na podstawie art, 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 zarządza się, co następuje:

– wyciąg –

§5.

Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, póz. 1410, z późn. zm.) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:
1) ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń;
3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowe – oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;
5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem
w szczególności:
a) rurki ustno – gardłowej, 
b) rurki nosowo – gardłowej,
c) maski krtaniowej,
d) rurki krtaniowej,
e) konikopunkcji (pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego);
6) odsysanie dróg oddechowych;
7) podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem
lub tlenem:
a) ręcznie – z użyciem:
– maski twarzowej,
– zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego,
b) mechanicznie – z użyciem respiratora;
8) intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez
usta  lub przez nos,  bez  użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji
zastępczej;
9) wykonanie EKG;
10) wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG;      ,
11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;
12) monitorowanie czynności układu oddechowego;
13) monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
14) wykonanie   kaniulacji   żył  obwodowych   kończyn   górnych   i   dolnych   oraz  żyły   szyjnej
zewnętrznej; .
15) wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu {pod warunkiem odbycia
dodatkowego kursu specjalistycznego);
16) podawanie   leków   drogą   dożylną,   domięśniową,   podskórną,   dotchawiczą   doustną,
doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu (podawanie leków
drogą doszpikową pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego);
17) odbarczenie odmy  prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej  (pod  warunkiem  odbycia
dodatkowego kursu specjalistycznego);
18) oznaczanie   poziomu   parametrów  krytycznych   z  użyciem   dostępnego  sprzętu,   w  tym w szczególności:
a) poziomu glukozy w surowicy,
b) poziomu elektrolitów w surowicy,
c) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej;
19) opatrywanie ran;
20) tamowanie krwotoków;
21) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;
22) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych;
23) segregację medyczną w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
24) podejmowanie   działań   zabezpieczających   w   celu   ograniczenia   skutków   zdrowotnych zdarzenia;
25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu przez zespól ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

§6.

Pielęgniarka, o której mowa w § 5, wykonująca określone w rozporządzeniu medyczne czynności ratunkowe, jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w stanach zagrożenia zdrowotnego, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Uwaga! Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz, 1540) z 2007 roku, które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia. Należy pamietać, że przedmiotowy projekt zostanie jeszcze skierowany do konsultacji społecznych i może ulec zmianom.

Ze względu na obszerność powyższego projektu rozporządzenia fragment dotyczący uprawnień pielęgniarki opublikowałem tutaja położnej tutaj, natomiast fragment dotyczący uzasadnienia do całego projektu tutaj.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Projekt zmian w wykazie kursów i specjalizacji, które będzie mogła odbyć pielęgniarka i położna. PRAWIE 250 KOMENTARZY!

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7998 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izby pielęgniarskie - wotum nieufności dla wiceprezesa.

2 min czytania
Działalność Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnychul. Romana Maya 5664-500 Szamotuły Szamotuły, dnia 16.10.2023г. Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ponad 6 tys. pielęgniarek odbywa specjalizacje w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pozwala pielęgniarce objąć specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym,…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek – poseł: ustawa jest zła, trzeba napisać ją od początku.

3 min czytania
W środę debata o wynagrodzeniach pielęgniarek. Zwycięży wazeliniarstwo czy potrzeba rozwiązania gigantycznego problemu W ostatnich artykułach redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze