Władze pielęgniarek o nowym podziale na grupy.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Władze pielęgniarek o nowym podziale na grupy.

Warszawa, dnia 18.11.2021 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE STANOWISKA ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. OCHRONY ZDROWIA Z DNIA 5 LISTOPADA 2021 R.

Związek pielęgniarek dokonał analizy porozumienia

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dokonał analizy Stanowiska Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r., podpisanego przez Ministerstwo Zdrowia, dwie centrale związkowe (NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) oraz organizacje pracodawców, szumnie ogłoszonego w mediach jako „porozumienie” w sprawie rzekomego wzrostu od 1 lipca 2022 r. wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia. Rzekomego wzrostu wynagrodzeń, bo jak zapisano w tym Stanowisku wszystko będzie zależało od cyt. „realiów społeczno-politycznych”!

Przypominamy, że w tym samym Zespole 17 marca 2021 roku podpisano już jedno Stanowisko, zachwalane przez Ministerstwo Zdrowia jako „bardzo dobre” dla pracowników medycznych, które stało się podstawą wprowadzenia w życie od 1 lipca 2021 r. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. To w odpowiedzi na krzywdzące zapisy tej właśnie ustawy 40 000 pracowników (w tym ponad 20 000 pielęgniarek i położnych) wzięło udział w manifestacji 11 września 2021 r. w Warszawie, a pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstało Białe Miasteczko 2.0. To pod presją tych działań, koordynowanych przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, doszło 5 listopada br. do podpisania Stanowiska na Zespole Trójstronnym.

Władze pielęgniarek: porozumienie niczego nie gwarantuje

Podkreślamy, że rozwiązania płacowe zawarte w Stanowisku na chwilę obecną są tylko propozycjami Zespołu Trójstronnego. Nie jest niczym zagwarantowany ostateczny kształt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia czy zawartych w niej współczynników pracy. Oznacza to, że krzywda wyrządzona zmianami od 1 lipca br. grupie ponad 100.000 pielęgniarek i położnych będzie trwała co najmniej do lipca 2022 r., pomimo, że organizacje zrzeszone w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym, w tym Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, wnioskowały o zniesienie tych niesprawiedliwych różnic w trybie natychmiastowym.

Mimo, że proponuje się podwyższenie współczynników pracy, to nie ma żadnej pewności, że uwzględnione zostaną posiadane przez pracowników kwalifikacje zdobyte podczas lat kształcenia. Zapisy w Stanowisku Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia nie są spójne z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, która nakłada przecież na naszą grupę zawodową obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego, aby móc udzielać świadczeń medycznych zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i najwyższą starannością.

W Stanowisku Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia zostaje bowiem zachowany zapis o kwalifikacjach wymaganych na danym stanowisku pracy, a ponadto wprowadzono nowy, enigmatyczny zapis, zobowiązujący podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Może to spowodować pogłębienie już istniejącego chaosu w poszczególnych zakładach pracy na terenie kraju.

Związek pielęgniarek sam dokonał niesprawiedliwego podziału na grupy, a teraz wypomina to ministrowi zdrowia

Niezrozumiała i krzywdząca jest dla nas propozycja nieproporcjonalnego wzrostu wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej z wymaganym wykształceniem wyższym – w Stanowisku Zespołu z dn. 5.11.2021 r. określono tym pracownikom współczynnik pracy na 1,0, co oznacza że grupie pracowników działalności podstawowej proponuje się wyższe gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze niż pracownikom medycznym posiadającym również wykształcenie wyższe (współczynnik ten ma wynosić 0,94). Przypominamy, że intencją ustawy z dnia 8 lipca 2017 r. było określenie poziomów wynagrodzeń przed wszystkim pracowników medycznych, natomiast odnosimy wrażenie, że pomimo rażącego i stale narastającego deficytu kadrowego, ostatnie i obecne zmiany ustawy idą w kierunku „promowania” personelu niemedycznego.

Pomimo hucznego medialnego przekazu dotyczącego podwyżek, Zespół Trójstronny nie uwzględnił w ogóle wielu ważnych aspektów porządkujących system ochrony zdrowia, a przede wszystkim postulatów dotyczących pielęgniarek i położnych zgłaszanych w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Stanowisko Zespołu Trójstronnego, podpisane z pominięciem największych reprezentacji pracowników ochrony zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia, dwie centrale związkowe (NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) oraz organizacje pracodawców, to mglista obietnica wprowadzenia w przyszłości podwyżek. Takie chaotyczne działania Ministerstwa Zdrowia, przy jednoczesnym bezpodstawnym zawieszeniu minimalnych norm zatrudnienia, gwarantujących bezpieczne warunki pracy, doprowadzą do tego, że praca pielęgniarek i położnych, wykonywana już i tak ponad ludzkie siły, będzie po prostu niemożliwa do zrealizowania!

W DALSZYM CIĄGU DOMAGAMY SIĘ, ABY MINISTER ZDROWIA:
– uwzględnił zgłaszane wielokrotnie przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych postulaty naszej grupy zawodowej,
– zaprzestał łamania zapisów „POLITYKI WIELOLETNIEJ PAŃSTWA NA RZECZ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE”, przyjętej przez Rząd RP 15 października 2019 r.

APELUJEMY DO PREMIERA METEUSZA MORAWIECKIEGO o realny dialog i współpracę z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia w celu ratowania chorych Polek i Polaków!

Za Zarząd
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok

Śródtytuły pochodzą od redakcji Portalu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 104

Bądź pierwszym, który oceni wpis

703 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki piszą

Pielęgniarki oddziałowe: nowa siatka płac to porażka.