Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek po 1 lipca 2022 r.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek po 1 lipca 2022 r.

Siatka płac pielęgniarek i położnych autorstwa ministra zdrowia – projekt z dnia 7 października

W poprzednich artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, opublikowaliśmy siatkę płac w ochronie zdrowia, która ma obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku.   

Autorem przedmiotowej siatki jest ministerstwo zdrowia, które przedstawiało jej zapisy protestującym medykom. Medycy odmówili podpisania tzw. porozumienia intencyjnego, które zawiera między innymi przedmiotową siatkę płac. 

W pierwszym z artykułów poruszyliśmy sprawę sposobu podziału pielęgniarek i położnych na grupy. Ministerstwo zdrowia podzieliło pielęgniarki tym razem na pięć grup. Natomiast w obowiązującej siatce płac pielęgniarki i położne są podzielone na trzy grupy. 

Czytaj więcej: Nowy podział pielęgniarek – projekt z 7 października.

Natomiast w kolejnym artykule omawiane zagadnienie poruszyliśmy w kontekście wysokości przypisanych do poszczegółnych grup pielęgniarek i położnych tzw. współczynników pracy. W tym artykule opublikowaliśmy zapisy całej siatki płac. Ma to znaczenie dla oceny sytuacji w zakresie postrzegania zawodu pielęgniarki i położnej wobec innych grup zawodowych ochrony zdrowia. Warto zaznajomić się z powyższymi danymi i wyrobić własne zdanie na temat regulacji płacowych. Szczególnie wobec faktu, że minister podzielił pielęgniarki i położne na 5 grup, którym przypisał trzy współczynniki pracy. 

Czytaj więcej: Pielęgniarki – nowe współczynniki pracy.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych – dlaczego zmiany od 1 lipca 2022 roku

Minister zdrowia zaproponowaną siatkę płac zamierza wdrożyć w życie od dnia 1 lipca 2022 roku. Dlaczego?

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.   

Art. 3a. Corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika  wykonującego  zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego  w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Z powyższego wynika, że niezależnie od dobrej woli ministra zdrowia, podmioty lecznicze będą musiały podnieść minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracownikom. Dlaczego? Bowiem wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi iloczyn współczynnika pracy oraz  kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.

Dlaczego nie od aktualnej średniej krajowej oraz jakie to ma skutki dla pielęgniarek i położnych opisaliśmy w poniższym artykule na portalu. 

Czytaj więcej: Pielęgniarki tracą ogromne pieniądze.

Wobec powyższego wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych niezależnie od inicjatywy ministra zdrowia muszą wzrosnąć od 1 lipca 2022 roku.

Siatka płac pielęgniarek i położnych – jakie wynagrodzenia zasadnicze od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z wymogami ustawy

Gdyby przyjąć założenie, że obecnie obowiązująca siatka płac nie zostanie zmieniona, to biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ustawowe, to i tak minimalne wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych muszą wzrosnąć od lipca 2022 roku. 

Pytanie o ile? 

W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 PLN. Natomiast w 2019 było to 4 918,17 PLN. Wzrost o 250 PLN. 

Natomiast wzrost wynagrodzeń w 2021 roku jest bardzo dynamiczny. Za okres styczeń – sierpień, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,3%. 

Przyjmijmy zatem, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 rok wzrośnie o 400 PLN – do 5 567,47 PLN. 

Wobec powyższego, według obecnego podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych im współczynników pracy, minimalne wynagrodzenia zasadnicze, od 1 lipca 2022, będą się kształtować następująco:

– Pielęgniarka  z  tytułem  zawodowym  magister  pielęgniarstwa  albo  położna  z  tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Współczynnik pracy 1,06 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 901,51 PLN. Obecnie 5 478  PLN. 

– Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia,  albo  pielęgniarka  z  tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa  

Współczynnik pracy 0,81 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 4 509,65 PLN.  Obecnie 4 186 PLN. 

– Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia 

Współczynnik pracy 0,73 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 4 064,25 PLN. Obecnie 3 772 PLN. 

To są kwoty wynikające z ustawy, przy założeniu powyższego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych – jakie wynagrodzenia zasadnicze od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z projektem ministra zdrowia

Poniżej podajemy wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, według projektu z dnia 7 października 2021, którego autorem jest minister zdrowia, który zawiera podział na 5 grup i przypisuje im trzy wysokości współczynnika pracy.  Do wyliczeń przyjęto szacunkowo kwotę 5 567,47 PLN jako przeciętne wynagrodzenie za 2021 rok. 

Zachowano oryginalne brzmienie nazw grup.

– Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

Współczynnik pracy 1,19 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 6 625,28 PLN.  

– Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizację albo pielęgniarka ze średnim wykształceniem i specjalizacją,

Współczynnik pracy 1,02 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 678,81 PLN.   

– Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim,

Współczynnik pracy 1,02 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 678,81 PLN.  

– Pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia,

Współczynnik pracy 0,92 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 122,07 PLN.   

– Pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, po 10 latach pracy w zawodzie.

Współczynnik pracy 0,92 – minimalne wynagrodzenie zasadnicze – 5 122,07 PLN.   

Powyższe kwoty mają obowiązywać po 1 lipca 2022 roku. 

Wszystkie bieżące informacje w zakresie nowej siatki płac publikujemy w kategorii – nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.  

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 164

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7239 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Takie pielęgniarki powinny być eliminowane.

2 min czytania
Pielęgniarki zamieszane w przestępczy proceder Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji – na terenie województw śląskiego, lubelskiego i pomorskiego – zatrzymali 14…
AktualnościNowa siatka płac

MZ – podział pielęgniarek na grupy nie jest siatką płac.

3 min czytania
Wynagrodzenie pielęgniarek określone w ustawie nie jest siatką płac W dzisiejszym niedzielnym artykule Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pragnę się podzielić z…
AktualnościPielęgniarki w pandemii

Przestępczy proceder pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarki przestępcami Media od kilku tygodni informują o sprawie pielęgniarek z Kalisza, które zhańbiły zawód pielęgniarki – zawód zaufania publicznego. Trzy pielęgniarki…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – nowe współczynniki pracy.