Z redakcyjnej poczty: czy położna pracująca w SOR spełnia wymogi, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej?

2 min czytania
Aktualności

 

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Położna nie spełnia wymogów, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej.

Podstawa prawna:

Informacji Prezesa NFZ o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Szczegóły:

Rozdział IX
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

§ 37

1.Świadczeniami POZ w zakresie: nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w domu świadczeniobiorcy, odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, pozostające w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ.
(…)

3.Zakres świadczeń w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej obejmuje świadczenia zdrowotne:
1)lekarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości związanych z ciążą oraz nagłych zachorowań w miejscu publicznym;
2)pielęgniarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

§ 38

1.W ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1)zapewnienia świadczeniobiorcy niezbędnej pomocy medycznej;
2)zapewnienia świadczeniobiorcy ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być kontynuowany;
3)orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach;
4)zapewnienia świadczeniobiorcy ciągłości pielęgnacji i pielęgniarskich zabiegów leczniczych.
2.W przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu. W tej sytuacji interwencja zespołu rozliczana jest w ramach odrębnej umowy zawartej przez oddział wojewódzki Funduszu ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia w tym zakresie.                                            (….)

§ 40

Wymagane kwalifikacje

Świadczenia mogą być udzielane odpowiednio przez:
1)lekarzy posiadających kwalifikacje określone w § 8;
2)pielęgniarki posiadające kwalifikacje określone w § 14.

Natomiast § 14. ma brzmienie:

§ 14

Wymagane kwalifikacje
Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 25 ustawy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Co zawiera w art. 5 pkt 25 ustawy? Oto jego treść:

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Wniosek: Położna nie spełnia wymogów, by dyżurować w wyjazdowej nocnej świątecznej pomocy pielęgniarskiej.

Mariusz Mielcarek

Zobacz też:

NFZ – kontrakty 2007

Kontrakty z NFZ

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze