Zarobki pielęgniarek – czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Zarobki pielęgniarek – czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zasygnalizowanych wątpliwości dotyczących ich interpretacji.


Jeżeli nie zgadzasz się na 2 tys. PLN różnicy w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych, które proponuje w swoim projekcie ustawy pani Krystyna Ptok to podpisz petycję klikając w poniższą grafikę. Zobacz dlaczego dwa tysiące, w artykule redakcyjnym portalu pt. Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

Działając na podstawie art. 115 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1799) w nawiązaniu do przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zasygnalizowanych wątpliwości dotyczących ich interpretacji, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy przepisy obowiązującej od 1 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych mają charakter obligatoryjny dla pracodawcy, tj. czy wiążą się z koniecznością dostosowania istniejących warunków pracy w zakresie wynagrodzenia do wymogów określonych w znowelizowanej ustawie?
  2. Czy dostosowanie zasad wynagradzania do tych wprowadzonych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma charakter bezwzględnie obowiązujący i czy wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacy?
  3. Czy przepisy obowiązującej od 1 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych stanowią jedynie zalecenie dla pracodawcy, który nie ma obowiązku stosować się do nich?
  4. Czy w związku z wejściem w życie ustawy z 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (art. 4 pkt 3) należy zawierać nowe umowy z pracownikami, skoro ustawa nie dookreśla w jakim trybie nastąpić ma dostosowanie umów o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy?
  5. Czy okoliczność, że dany pracodawca nie uznaje wyższych kwalifikacji personelu medycznego (np. pielęgniarek z wyższym wykształceniem) i w konsekwencji odmawia wypłaty gwarantowanych ustawą podwyżek, nie stanowi próby obejścia obowiązujących przepisów prawa?
  6. Dlaczego 30-40% szpitali nie realizuje w sposób prawidłowy ustawy i nie podnosi pensji pielęgniarkom w sposób wynikający z ustawy?
  7. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby zapobiec dyskryminacyjnemu traktowaniu pielęgniarek w tych 40% szpitali?
  8. Kiedy ministerstwo zamierza doprowadzić do pełnej implementacji podwyżek dla wszystkich 100% szpitali, w szczególności Szpitala św. Łukasza w Tarnowie?

W myśl art. 1 ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471) – dalej u.s.u.n.w., ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Słowniczek u.s.u.n.w. ustawy odwołuje się do definicji podmiotu leczniczego zawartej w ustawie z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), która w art. 4 wskazuje, iż podmiotami leczniczymi są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej oraz fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.

Czy ustawa o wynagrodzeniach to przepis bezwzględnie obowiązujący?

Ustawa z dnia 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352) dalej z.u.s.u.n.w. nie dookreśla, w jakim trybie nastąpić ma dostosowanie umów o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed 29 czerwca 2022 r.).


Zapoznaj się ze specjalnym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych, w którym zamieściliśmy informator opracowany przez Kancelarię Adwokacką, dotyczący odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Informator dostępny jest po kliknięciu w poniższą grafikę.

Z informacji prasowych wynika, że jedynie 60% szpitali dostosowało się do zmienionych postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, część szpitali odmawia uznania wyższych kwalifikacji personelu medycznego – pielęgniarek i tym samym nie stosuje przepisów znowelizowanej ustawy.

Wobec takie rozdźwięku w stosowaniu przepisów ustawy, pojawia się wątpliwość czy wprowadzone od 1 lipca 2022 r. przepisy mają jedynie charakter zalecenia dla pracodawcy, który w zależności od różnych czynników (m.in. finansowych) może, ale nie musi dostosowywać zasad wynagradzania swoich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, do tych wprowadzonych zmienioną ustawą, czy też te przepisy mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Piotr Sak, 15 marca 2023 r.
źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 49

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1106 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze