Związek pielęgniarek nie kuma bazy.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Związek pielęgniarek nie kuma bazy.

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, czyli nic o sposobie natychmiastowej naprawy wadliwego podziału pielęgniarek na grupy

Poniżej publikujemy postulaty, które 11 samorządów i związków zawodowych, podnoszą w celu poprawy warunków pracy i wynagradzania pracowników sektora ochrony zdrowia.

– znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB),

– zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej,

– zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń,

– podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

– zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Czy w powyższym katalogu widzimy postulat natychmiastowego naprawienia niesprawiedliwego podziału pielęgniarek i położnych? Nie!

Dlatego pielęgniarki i położne powinny bardzo rozważnie podejmować decyzje w kwestii, uczestnictwa w manifestacji w dniu 11 września 2021 roku. Szkoda wolnej soboty na odgrywanie roli mięsa armatniego.

Związek pielęgniarek w kwestii postulatów pielęgniarek i położnych

Wobec powyższego redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 7 września, w artykule pt. Portal pielęgniarek ad vocem związek pielęgniarek, zapytała:

Jakie postulaty będzie nieść zarząd krajowy związku pielęgniarek wraz z przewodnicząca związku panią Krystyną Ptok – na sztandarach podczas manifestacji w dniu 11 września – w kwestii: natychmiastowego naprawienia podziału pielęgniarek na grupy oraz współczynników pracy.

Także w dniu 7 września na fanpage związku pielęgniarek ukazał się post, w którym zawarto, „postulaty pielęgniarek i położnych”:

Żądamy natychmiastowej zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych, która obecnie pomija doświadczenie i posiadane kwalifikacje personelu medycznego.

W poście podkreślono, że wprowadzenie zmian do ustawy powinno przeciwdziałać:

– nierównemu traktowaniu pracowników ochrony zdrowia przez pracodawców przy ustalaniu wynagrodzeń,

– nadużyciom pracodawców przy interpretacji przepisów,

– odchodzeniu pracowników medycznych z publicznej ochrony zdrowia.

Nadal nie wiemy, czy powyższe postulaty są także postulatami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, czy tylko pielęgniarek i położnych. Szkoda, że dopiero na 4 dni przed manifestacją związek pielęgniarek podnosi powyższą kwestię.

Związek pielęgniarek nie kuma bazy

Mimo podniesienia przez związek pielęgniarek powyższej problematyki, nadal pielęgniarki i położne nie mają podstawowej informacji, w zakresie stanowiska związku w kwestii sposobu natychmiastowego naprawienia niesprawiedliwego podziału pielęgniarek i położnych na grupy i przypisanych im współczynników pracy.

Pytanie pomocnicze do związku pielęgniarek:

Jaką siatkę płac obecnie firmuje związek pielęgniarek. Prosimy o jej ujawnienie! To ma kluczowe znaczenie dla pielęgniarek, które rozważają uczestnictwo w manifestacji w dniu 11 września.

Podpisz petycję w sprawie dymisji pani Krystyny Ptok oraz zarządu krajowego

W petycji z dnia 30 sierpnia 2021 roku napisano, między innymi:

Siatka ta wprowadzała horrendalne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych posiadających te same kompetencje zawodowe. Jest rzeczą niedopuszczalną, że związek zawodowy pielęgniarek pogwałcił regulacje zawarte w Kodeksie pracy, dotyczące jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Związek pielęgniarek na ołtarzu konsensusu z innymi grupami zawodowymi w 2021 roku, odarł z godności zawodowej absolwentów Liceum Medycznego oraz Studium Zawodowego. Takie działanie poddają w wątpliwość niezależność organizacji, którą pani kieruje.

Z petycji z dnia 30 sierpnia 2021 roku

W petycji podkreślono, że powyższa sytuacja doprowadziła do totalnego chaosu w podmiotach leczniczych oraz skłóciła pielęgniarskie środowisko zawodowe. Stale postępująca deprecjacja zawodu pielęgniarki i położnej wymaga zdecydowanego przywództwa osób stojących na czele związku.

Dotychczas petycję podpisało ponad 700 pielęgniarek.

UWAGA! Petycję można podpisać także jako osoba anonimowa. Wtedy dane osobowe nie będą dostępne publicznie. Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć NIE przy zapytaniu: Pokaż mój podpis publicznie online

Następnie należy kliknąć PODPISZ

UWAGA! Po podpisaniu petycji na skrzynkę mailową z adresu petycjeonline.com zostanie przesłany link. Należy kliknąć w ten link, potwierdzając podpisanie petycji. GOTOWE.

Link do petycji…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie banner-PETYCJA-min.jpg
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 45

Bądź pierwszym, który oceni wpis

75 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Senat: Pielęgniarka zarabia 10 tys.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek w senacie Posiedzenie senatu w dniu 25 listopada 2021 roku. Senator Krzysztof Mróz: (…) Pani senator Beata Małecka-Libera w…
AktualnościNowa siatka płac

Protest pielęgniarek z licencjatem.

3 min czytania
Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2021 roku, że w wyniku porozumienia zawartego na forum Zespołu Trójstronnego, że…
Aktualności

Co musisz wiedzieć, chcąc zacząć pracę w służbie zdrowia?

3 min czytania
Empatia, troskliwość i chęć niesienia pomocy to jedne z najważniejszych cech wielu osób, które chcą zacząć pracę w branży medycznej. Lekarz rodzinny,…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki z grupy 9 odejdą z pracy...