Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

4 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.


Zobacz także:

ZWIĄZEK PIELĘGNIAREK O LIKWIDACJI

1 200 PLN DO PODSTAWY

Czytaj także: 

1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?


Warszawa dnia 13.06.2019r.

ZK- 609/VII/2019

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
00-952- Warszawa, ul. Miodowa 15

Pan
Andrzej Jacyna
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390- Warszawa, ul. Grójecka 186

dot. realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r.

W uzupełnieniu pisma z dnia 06-06-2019 r. znak ZK573/VII/2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie działając wspólnie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wnosi o rozważenie alternatywnej propozycji rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r.

Wprawdzie w piśmie z dnia 05-03-2019 r. znak PP-WPS.0761.1.2019.ZD w odpowiedzi ad. 2 Minister Zdrowia potwierdził, że nie istnieją żadne zagrożenia dotyczące zaprzestania finansowania przez NFZ wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po dniu 31-08-2019 r. ale po naszej stronie obawy cały czas nadal istnieją.

W w/w piśmie z dnia 06-06-2019 r. opisaliśmy jakie w naszej ocenie działania muszą być podjęte przez Prezesa NFZ w celu zagwarantowania finansowania przez NFZ zrealizowanej podwyżki wynagrodzeń. Wydaje się konieczne przygotowanie co najmniej trzech zarządzeń obejmujących kwestie wprowadzenia współczynników korygujących, mechanizmu podwyższenia stawki kapitacyjnej rocznej dotyczącą kontraktowania świadczeń w POZ dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz higienistek szkolnych, a także mechanizmy podwyższenia również stawki kapitacyjnej rocznej dotyczącą kontraktowania pozostałych świadczeń w POZ. Mamy ogromne obawy co do terminowości realizacji w/w zobowiązania przez Prezesa NFZ, a także co do terminowego przygotowania systemów komputerowych NFZ, aby była możliwość generowania od 01-09-2019 r. aneksów do kontraktów.

Spotkanie Ministra Zdrowia jakie miało miejsce w dniu 11-06-2019 r. niestety nie wyciszyło naszych wątpliwości. Nie ma nadal gotowych projektów Zarządzeń Prezesa NFZ, nie zostały przygotowane Oceny Skutków Realizacji dla tych zarządzeń, nie znamy mechanizmu w jaki sposób zostanie ustalony współczynnik korygujący, który gwarantowałby każdemu świadczeniodawcy otrzymanie od września 2019 r. kwoty na utrzymanie wzrostów wynagrodzenia naszej grupy zawodowej na poziomie nie mniejszym niż w sierpniu 2019 r., a przede wszystkim nie został nam przedstawiony żaden pomysł na zapis, który potwierdziłby, że od września 2019 r. środki przekazywane na podstawie OWU będą nadal „środkami znaczonymi”, przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze w/w problemy zwracamy się do Pana Ministra z alternatywną propozycją rozwiązania w/w kwestii tj.:

– rozważenie wydłużenia okresu działania przepisów przejściowych opisanych w §2 – §4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14-10-2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.),

– wprowadzenie analogicznie jak w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) kolejnych stałych terminów np. raz na kwartał tj. 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca oraz 1 października każdego roku kalendarzowego w których świadczeniodawcy mogliby zgłaszać do swoich oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w poszczególnych formach.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoliłoby równocześnie wydłużyć termin wejścia w życie przepisów §16 ust. 1a, 3-5 oraz §30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.Dz.U. z 2016. poz. 1146). Termin ten zgodnie z obecnym brzmieniem §3 ustalony jest na dzień 01-09-2019 r.

Takie rozwiązane pozwoli Prezesowi NFZ w spokojny sposób przemyśleć jak prawidłowo stworzyć mechanizm indywidualnego wyliczania dla danego świadczeniodawcy współczynnika korygującego do kontraktu. Przepisy przejściowe kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych funkcjonują już od 2015 r., świadczeniodawcy i oddziały wojewódzkie NFZ wypracowały już mechanizmy zawierania aneksów do kontraktów, a strona związkowa i samorządowa również nauczyła się negocjować i kontrolować wydatkowanie przez świadczeniodawców otrzymywanych środków.

Zastanowienia wymaga termin ewentualnego wydłużenia działania przepisu przejściowego. Względy racjonalne wskazują, że powinien to być okres przynajmniej 12 miesięcy, ale doświadczenie i praktyka sugeruje wydłużenie tych przepisów nawet na dłuższy okres choćby do czasu uregulowania zasad wynagradzania pracowników medycznych w ogólnokrajowym Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Przypominamy również, że w styczniu 2020 r. jesteśmy umówieni z Ministrem Zdrowia na wznowienie rozmów w celu oceny realizacji postanowień zawartych w §1 Porozumienia z dnia 09-07-2018 r., w tym także oceny poziomów wynagrodzeń jakie otrzymywać będą pielęgniarki i położne, w zestawieniu ze średnimi wynagrodzeniami w kraju, a także z wynagrodzeniami jakie otrzymywać będzie grupa zawodowa lekarzy.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok

Prezes NRPiP

Zofia Małas


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Aktualności

Izby pielęgniarek – wynagrodzenia działaczy w maju 2024 roku.

1 min czytania
Wysokość zarobków w izbach pielęgniarek szokuje środowisko pielęgniarskie… Personel pielęgniarski jest zbulwersowany wysokością zarobków osób pełniących funkcje w izbach pielęgniarek. W artykule…
Komentarze