Związek pielęgniarek podpisał porozumienie – wzrost pensji zasadniczej i jednorazowy dodatek.

2 min czytania
Aktualności


POROZUMIENIE

zawarte w dniu 27 listopada 2019 r. w Krakowie

zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U.2019., poz. 174), pomiędzy

Pracodawcą SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie reprezentowanym przez

Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Bolesława Gronusia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.06.2019 r.

dalej: Pracodawca

oraz

Zakładową Organizacją Związkową OZZ Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez:

Przewodniczącą –  Jolantę Doroz,

Wiceprzewodniczącą – Ewę Bochenek

dalej: Związek

z udziałem

Mediatora Magdaleny Stalpińskiej – wyznaczonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie desygnacji Departamentu i Partnerstwa Społecznego sygn. DDP.III.4341.73.2019.MCh

Strony kończąc spór zbiorowy, wszczęty dnia 1.02.2019 r. zawierają porozumienie następującej treści:

§1

  1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. każda pielęgniarka i położna zatrudniona u Pracodawcy na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia na podstawie umowy o pracę otrzyma wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 80 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat.
  2. Niezależnie od wzrostu o którym mowa w ust. 1, od dnia 1 stycznia 2020 r. każda pielęgniarka i położna zatrudniona u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę otrzyma wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 20 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat.
  3. Wyrównanie związane ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi nie później niż do końca 15 lutego 2020 r.

§2

  1. Każda pielęgniarka i położna zatrudniona u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę w dniu 31 grudnia 2018 r. i pozostająca w zatrudnieniu na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia, otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości wynikającej z podzielenia kwoty 447 222,93 brutto przez liczbę etatów.
  2. Dodatek zostanie wypłacony do dnia 20 grudnia 2019 r.

§3

Związek nie kwestionuje sposobu rozliczenia przez Pracodawcę środków przeznaczonych przez NFZ na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w okresie od 1 września 2018 r. do 31 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. ze zm. oraz Zarządzenia Prezesa  NFZ nr 99/2018/DSOZ z dnia 25.09.2018 r. ze zm.

§4

  1. Spotkania stron będą umawiane w rozsądnym terminie, tak aby możliwe było zebranie osób uprawnionych do reprezentacji Stron.
  2. Korespondencja będzie przekazywana bez zbędnej zwłoki, przy poszanowaniu terminów ustawowych.

§5

Porozumienie zaspokaja żądania Związku i całkowicie wyczerpuje przedmiot sporu zbiorowego.

§6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§7

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

PRACODAWCA
MEDIATOR
ZWIĄZEK

P.S. Pielęgniarki położne ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na swoim fanpage, w dniu 28 listopada 2019 poinformowały, że w związku z powyższym porozumieniem, od 1 stycznia 2020 roku otrzymają ze środków zembalowych, 1 420 złotych do wynagrodzenia zasadniczego (plus pochodne od 1 420).

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

SZOK! Stawka godzinowa dla pielęgniarki, którą proponuje izba pielęgniarek.

Pielęgniarki: ważny jest ten balans pomiędzy profesjonalizmem a powołaniem. 

"15 kluczowych kompetencji pielęgniarki" – pismo ministerstwa, merytoryczna odpowiedź PTPAiIO.


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8989 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Aktualności

Pielęgniarki – co się dzieje z naszym zawodem.

2 min czytania
Pielęgniarka licencjat i specjalista – nadal pracuję przy łóżku chorego Publikujemy wypowiedzi pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych….
Komentarze