Związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu 1200 do wynagrodzenia zasadniczego.

4 min czytania
Aktualności


Nieprawdziwą informację stanowi sformułowanie zawarte w tytule materiału z dnia 2019.12.20: „Związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu 1200 do wynagrodzenia zasadniczego.”

Porozumienie z dnia 9 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy, z jednej strony Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, z drugiej zaś przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, nie zawiera postanowień, z których wynikać by miała w przyszłości, w jakiejkolwiek sytuacji, likwidacja mechanizmu wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek o 1.200 zł.

Data zamieszczenia przedmiotowego sprostowania 23 grudnia 2019 roku godz. 21.35


To związek i izba pielęgniarek zgodziły się na likwidację mechanizmu 1200 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych

W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 do podstawy a następnie kolejne 100 zł, zapisano: 

5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

Koniec cytatu…

W świetle powyższego zapisu, związek i izba pielęgniarek, już w lipcu 2018 roku zgodziły się na likwidację "1200 złotych do podstawy" i zastąpienie tego finansowego rozwiązania innym.

Strony miały przystąpić do prac nad projektem ustawy… w marcu 2019 roku. O pracach nad tym projektem nie przekazywano informacji…

Dopiero związek w dniu 8 sierpnia na swojej stronie internetowej upublicznił pismo z dnia 13 czerwca, w którym poruszono kwestę 1200 zł do podstawy. Treść pisma znajdziesz w artykule pt.: Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

W przedmiotowym piśmie do ministra zdrowia związek napisał między innymi:

"Spotkanie Ministra Zdrowia jakie miało miejsce w dniu 11-06-2019 r. niestety nie wyciszyło naszych wątpliwości. Nie ma nadal gotowych projektów Zarządzeń Prezesa NFZ, nie zostały przygotowane Oceny Skutków Realizacji dla tych zarządzeń, nie znamy mechanizmu w jaki sposób zostanie ustalony współczynnik korygujący, który gwarantowałby każdemu świadczeniodawcy otrzymanie od września 2019 r. kwoty na utrzymanie wzrostów wynagrodzenia naszej grupy zawodowej na poziomie nie mniejszym niż w sierpniu 2019 r., a przede wszystkim nie został nam przedstawiony żaden pomysł na zapis, który potwierdziłby, że od września 2019 r. środki przekazywane na podstawie OWU będą nadal „środkami znaczonymi”, przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych".

Co w zamian 1200 do podstawy pielęgniarek? Wyjaśniłem to w artykule pt.: Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

Poniżej cytuję informację za stroną związku pielęgniarek:

Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

Powstało spore zamieszania. Efekt? Niektórzy pracodawcy aneksami do umów o pracę wprowadzali 1200 zł do podstawy i teraz te aneksy przedłużają do dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Ministerstwo zdrowia wycofuje się z przekazywania do podmiotów leczniczych "znaczonych pieniędzy" na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, tak jak to ma miejsce obecnie, kiedy NFZ na "1200 zł do podstawy pielęgniarek i położnych" oraz na pochodne od tej kwoty, przekazuje na 1 etat pielęgniarki ryczałtem ponad 2 tys. PLN. 

Co w zamian? Tak jak napisano w powyższym projekcie rozporządzenia! NFZ ma wypracować "mechanizm wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców". Co to oznacza? Że NFZ nie będzie przekazywał znaczonych pieniędzy na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Zembalowe oraz "1200 zł do podstawy przejdzie do historii". Pieniądze na wynagrodzenia pracowników  w danym podmiocie leczniczym będą dzielone przez dyrekcję oraz związki.

Jedynym wyznacznikiem płac pielęgniarek i położnych będzie ustawa o najniższych wynagrodzeniach… Która dzieli pielęgniarki na trzy grupy. I powodująca różnicę pomiędzy grupą 9 a 7 ponad 2 tys. złotych w samej podstawie….

Związek i izba pielęgniarek spotkały się z ministrem zdrowia w dniu 6 grudnia 2019 roku. Więcej infrmacji z tego spotkania w aartykule pt.: 1200 PLN pielęgniarek. Narada z ministrem. Co ustalono? Warto podkreślić, że w komunikacie ze spotkania zero informacji o 1200 PLN dla pielęgniarek i położnych po dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Więcej informacji w sprawie w najbliższym czasie… 

Więcej w sprawie na Pielęgniarskim live – #14 – "Sprawa 1 200 PLN do podstawy", który publikuję poniżej.

Mariusz Mielcarek 

"Sprawa 1 200 PLN do podstawy"


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7795 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
Komentarze