Płace pielęgniarek. Na co związek umówił się z ministrem zdrowia...

Działalność związku pielęgniarek.


  Zobacz także:

  PŁACE PIELĘGNIAREK.

  NA CO ZWIĄZEK UMÓWIŁ SIĘ Z MINISTREM ZDROWIA...

  Czytaj także: 

  1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

  Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

  Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

  Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.


  W porozumieniu z dnia 9 lipca 2019 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ zapisano, cytuję: 

  5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

  Koniec cytatu...

  W świetle powyższego zapisu, związek i izba pielęgniarek, już w lipcu 2018 roku zgodziły się na likwidację "1200 złotych do podstawy" i zastąpienie tego finansowego rozwiązania innym.

  Strony miały przystąpić do prac nad projektem ustawy... w marcu 2019 roku. O pracach nad tym projektem nie przekazywano informacji...

  Dopiero związek w dniu 8 sierpnia na swojej stronie internetowej upublicznił pismo z dnia 13 czerwca, w którym poruszono kwestę 1200 zł do podstawy. Treść pisma znajdziesz w artykule pt.: Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

  Natomiast minister zdrowia, dopiero na początku sierpnia, opublikował projekt rozporządzenia, które przedłuża wypłaty 1200 zł do podstawy, tylko do 1 kwietnia 2020 roku. Więcej w sprawie czytaj w artykule pt.: 1200 do postawy pielęgniarek tylko do 1 kwietnia 2020.

  Co w zamian 1200 do podstawy pielęgniarek? Wyjaśniłem to w artykule pt.: Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

  Powstało spore zamieszania. Efekt? Niektórzy pracodawcy aneksami do umów o pracę wprowadzali 1200 zł do podstawy i teraz te aneksy wypowiadają! O tym w artykule pt.: Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.

  Więcej w sprawie na Pielęgniarskim live - #14 - "Sprawa 1 200 PLN do podstawy", który publikuję poniżej.

  Mariusz Mielcarek 

  "Sprawa 1 200 PLN do podstawy"

  Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego live'a...