Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.

2 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.


Zobacz także:

ZWIĄZEK PIELĘGNIAREK INFORMUJE O WYPOWIADANIU

PRZEZ PRACODAWCÓW 1 200 PLN DO PODSTAWY

Czytaj także: 

1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

Informujemy że za naszym wnioskiem do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ z dn. 13.06.2019 ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zapisy jednoznacznie utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020.

Przypominamy, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31 .08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na świadczenia dla pielęgniarek i położnych do podmiotów leczniczych, miały być przekazywane według współczynnika korygującego łącznie z kwotą ryczałtu lub kontraktu.

Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

Zapisy konsultowanego obecnie projektu rozporządzenia są zdecydowanie korzystniejsze od obecnie obowiązujących.
W związku z tym, celowym jest szczegółowe rozpoznanie podstaw działania i możliwości późniejszego zastosowania rozporządzenia obecnie konsultowanego.
I. Przepis o współczynnikach korygujących obowiązywać będzie dopiero od 1 kwietnia 2020, co daje nam możliwość prowadzenia dalszych działań na rzecz naszego środowiska.
II. Ponownie (to jest bardzo korzystne!!) w datach:
– 1 sierpnia 2019
– 1 października 2019
– 1 stycznia 2020
pracodawcy mają obowiązek weryfikować do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, Daje to możliwość zmiany miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych z gwarancją wypłaty „zembalowego”. Ma to duże znaczenie przy mobilności pielęgniarek i położnych pomiędzy zakładami pracy przy uwzględnieniu zapotrzebowania pracy pielęgniarek i położnych na rynku. Daje to również możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym.

Z uwagi na pojawiające się „fake newsy”, zawierające błędy merytoryczne oraz formalno—prawne, wnoszę aby Członkowie Związku korzystali aktywnie ze strony internetowej i mediów społecznościowych OZZPiP (Facebook).
TYLKO TAM znajdują się WYŁĄCZNIE sprawdzone, rzetelne informacje i wiadomości skonsultowane merytorycznie i prawnie.
Tylko w ten sposób możemy się ustrzec przed chaosem informacyjnym skłócającym naszą grupę zawodową i wprowadzającym poczucie zagrożenia.
Tylko wzajemne zaufanie gwarantuje osiąganie wspólnych, założonych celów, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnych.

źródło: strona internetowa OZZPiP – www.ozzpip.pl


Gazeta Pielegniarek i Położnych

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze