To związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu "1200 do podstawy"!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


  Zobacz także:

  Czytaj także: 

  1200 do postawy pielęgniarek tylko do czerwca 2020.

  Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

  Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

  Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.


  TO ZWIĄZEK PIELĘGNIAREK ZGODZIŁ SIĘ NA LIKWIDACJĘ

  MECHANIZMU "1200 DO PODSTAWY"!

  W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 do podstawy a następnie kolejne 100 zł, zapisano: 

  5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

  Koniec cytatu...

  W świetle powyższego zapisu, związek i izba pielęgniarek, już w lipcu 2018 roku zgodziły się na likwidację "1200 złotych do podstawy" i zastąpienie tego finansowego rozwiązania innym.

  Strony miały przystąpić do prac nad projektem ustawy... w marcu 2019 roku. O pracach nad tym projektem nie przekazywano informacji...

  Dopiero związek w dniu 8 sierpnia na swojej stronie internetowej upublicznił pismo z dnia 13 czerwca, w którym poruszono kwestę 1200 zł do podstawy. Treść pisma znajdziesz w artykule pt.: Związek pielęgniarek o likwidacji 1 200 PLN do podstawy.

  W przedmiotowym piśmie do ministra zdrowia związek napisał między innymi:

  "Spotkanie Ministra Zdrowia jakie miało miejsce w dniu 11-06-2019 r. niestety nie wyciszyło naszych wątpliwości. Nie ma nadal gotowych projektów Zarządzeń Prezesa NFZ, nie zostały przygotowane Oceny Skutków Realizacji dla tych zarządzeń, nie znamy mechanizmu w jaki sposób zostanie ustalony współczynnik korygujący, który gwarantowałby każdemu świadczeniodawcy otrzymanie od września 2019 r. kwoty na utrzymanie wzrostów wynagrodzenia naszej grupy zawodowej na poziomie nie mniejszym niż w sierpniu 2019 r., a przede wszystkim nie został nam przedstawiony żaden pomysł na zapis, który potwierdziłby, że od września 2019 r. środki przekazywane na podstawie OWU będą nadal „środkami znaczonymi”, przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych".

  Natomiast minister zdrowia, dopiero na początku sierpnia, opublikował projekt rozporządzenia, które przedłuża wypłaty 1200 zł do podstawy, tylko do 1 kwietnia 2020 roku. Więcej w sprawie czytaj w artykule pt.: 1200 do postawy pielęgniarek tylko do 1 kwietnia 2020.

  Co w zamian 1200 do podstawy pielęgniarek? Wyjaśniłem to w artykule pt.: Co po likwidacji 1200 do podstawy pielęgniarek?

  Powstało spore zamieszania. Efekt? Niektórzy pracodawcy aneksami do umów o pracę wprowadzali 1200 zł do podstawy i teraz te aneksy wypowiadają! O tym w artykule pt.: Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1 200 PLN do podstawy.

  Poniżej cytuję informację za stroną związku pielęgniarek:

  Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim.

  Więcej w sprawie na Pielęgniarskim live - #14 - "Sprawa 1 200 PLN do podstawy", który publikuję poniżej.

  Mariusz Mielcarek 

  "Sprawa 1 200 PLN do podstawy"

  Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego live'a...